eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de HOTĂRÂRE privind înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unități sanitare din Municipiul Oradea

03.11.2008 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 174 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

  (1) Se înființează Spitalul Clinic Municipal Oradea, unitate sanitară publică, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Spitalului Clinic Municipal “Gavril Curteanu”, cu sediul în Str. Corneliu Coposu, nr.12, a Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Alexandru Nemeș-senior”, cu sediul în Calea Clujului, nr. 50, a Spitalului Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea, cu sediul în Str. Louis Pasteur nr. 26 și a Spitalului de Pneumoftiziologie Oradea, Str. Izvorului, nr.57.

(2) Spitalului Clinic Municipal Oradea înființat potrivit alin. (1) are sediul în Str. Corneliu Coposu, nr.12, localitatea Oradea, județ Bihor.

ART. 2

La data înființării Spitalului Clinic Municipal Oradea, unitățile sanitare care se reorganizează potrivit art. 1, se desființează ca unități cu personalitate juridică.

 

ART. 3

Patrimoniul unităților sanitare, care se reorganizează potrivit art. 1, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat în condițiile legii de către unitatea predătoare, se preia cu întregul pasiv și activ de către Spitalul Clinic Municipal Oradea, pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 4

Personalul aparținând unităților sanitare, care se reorganizează potrivit art. 1, se preia în condițiile legii de către Spitalului Clinic Municipal Oradea, cu respectarea normativelor de personal și cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli.

ART. 5      

 Spitalul Clinic Municipal Oradea înființat potrivit  art. 1 este finanțat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, în condițiile legii, precum și din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 6 

(1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic Municipal Oradea înființat prin prezenta hotărâre se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice, în condițiile prevăzute de lege, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la numirea prin concurs a conducerii Spitalului Clinic Municipal Oradea, managerul și membrii comitetului director se numesc pe o perioadă de cel mult 6 luni prin ordin al ministrului sănătății publice.

PRIM – MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 SARO Media SRL