eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Contact

Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul “Restructurarea și modernizarea secțiilor de obstetrică și neonatologie” din Unitățile Spitalicești

07.10.2008 / Ministerul Sanatatii

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 190 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în Proiectul “Restructurarea și modernizarea secțiilor de obstetrică și neonatologie” din Unitățile Spitalicești cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexele nr. 1 - 19*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 - 19 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

ART. 2 - Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se face din împrumuturile acordate de Banca Internatională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, de Banca Europeană de Investiții, asigurate conform prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății Publice în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Nota fundamentare ( detalii )

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL