eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  |  Librarie  |  Contact

Ordin nr. 1509 din 02/09/2008 (Ordin 1509/2008) privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala. Publicat in Monitorul Oficial nr. 648 din 11/09/2008

 

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare nr. E.N./9.169 din 1 septembrie 2008,

   avand in vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   in temeiul dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. 2. - Specialitatile obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele in curs de derulare raman valabile.

   Art. 3. - La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitara, publicate, in specialitatile create sau care au asimilat specialitati sub incidenta normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atat medicii care si-au pastrat vechea specialitate, cat si cei care au optat pentru specialitatea creata prin asimilare sau scindare.

   Art. 4. - Medicii specialisti si primari, confirmati in specialitatile a caror denumire s-a modificat sub incidenta normelor anterioare, isi pot pastra vechea denumire a specialitatii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

   Art. 5. -

(1) Medicii confirmati rezidenti in specialitatea "Chirurgie cardiaca si a vaselor mari", aflati in pregatire la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, sustin examen de medic specialist si se confirma specialisti in specialitatea "Chirurgie cardiovasculara".

   (2) Titularii certificatului de specialist in "Chirurgie cardiovasculara/Chirurgie cardiaca si a vaselor mari" pot desfasura activitatile de medic specialist in "Chirurgie vasculara" si pot ocupa post in specialitatea "Chirurgie vasculara".

   (3) Titularii certificatului de specialist in "Chirurgie cardiovasculara/Chirurgie cardiaca si a vaselor mari" pot obtine gradul de medic primar in specialitatea "Chirurgie cardiovasculara", respectiv "Chirurgie vasculara", in functie de specialitatea practicata, cu respectarea conditiilor de experienta profesionala prevazute de normele in vigoare.

   Art. 6. -

(1) Specialitatea "Ortopedie si traumatologie" asimileaza specialitatea "Ortopedie pediatrica".

   (2) Accesul la formare in specialitatea "Ortopedie pediatrica" este sistat.

   Art. 7. -

(1) De la data intrarii in pregatirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti in urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea in specialitatea "Ortopedie si traumatologie" cuprinde si domenii din specialitatea asimilata, in proportia care sa garanteze insusirea adecvata a cunostintelor teoretice si practice necesare desfasurarii asistentei medicale de specialitate in domeniul ortopediei pediatrice.

   (2) Durata de pregatire in specialitatea "Ortopedie si traumatologie" nu se modifica.

   (3) Certificatul de medic specialist in "Ortopedie si traumatologie", eliberat la sfarsitul formarii in specialitatea prevazuta la alin. (2), abiliteaza detinatorul sa exercite si activitatile de ortopedie pediatrica.

   Art. 8. -

(1) Medicii rezidenti in curs de specializare in "Ortopedie pediatrica" pot opta pentru reprofilarea in specialitatea "Ortopedie si traumatologie".

   (2) Formarea in specialitatea "Ortopedie si traumatologie" respecta conditia de durata prevazuta de prezentul ordin pentru aceasta specialitate si se face prin parcurgerea diferentelor de curriculum rezultate ca urmare a aplicarii procedurii de recunoastere a stagiilor comune in specialitatea "Ortopedie si traumatologie".

   Art. 9. - Medicii confirmati specialisti si primari in specialitatea "Ortopedie pediatrica" isi pastreaza drepturile castigate care decurg din titlul si gradul profesional dobandite. Acestia au acces cu prioritate la formare in specialitatea "Ortopedie si traumatologie", fara concurs de rezidentiat, in conditiile prevazute de normele in vigoare.

   Art. 10. - Pana la data confirmarii ca specialisti in specialitatea "Ortopedie si traumatologie" a medicilor confirmati rezidenti in urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, unitatile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante in specialitatea "Ortopedie pediatrica".

   Art. 11. -

(1) Pentru specialitatea "Chirurgie orala si maxilo-faciala", la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sanatatii Publice in sesiuni anterioare trimestrului IV al anului 2009 se pot prezenta cei care au dobandit diploma de medic, precum si cei care au dobandit diploma de medic stomatolog. In cazul specialitatii "Chirurgie orala si maxilo-faciala", concursul de rezidentiat organizat in aceste sesiuni se va sustine pe locuri stabilite separat pentru absolventii facultatilor de medicina si pentru absolventii facultatilor de medicina dentara, pe baza tematicilor prevazute pentru specialitatile chirurgicale si, respectiv, pentru specialitatile medico-dentare.

   (2) Incepand cu sesiunea concursului de rezidentiat organizat in trimestrul IV al anului 2009, in specialitatea "Chirurgie orala si maxilo-faciala" vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au doua licente, in medicina si in medicina dentara.

   Art. 12. - Rezidentii in specialitatile "Stomatologie generala", "Farmacie generala" si "Industrie farmaceutica si cosmetica", specialitati pentru care, sub incidenta normelor anterioare, s-a sistat formarea, isi continua pregatirea si sustin examenul de specialist in specialitatile in care au fost confirmati. Acestia au acces la formare in a doua specialitate, in conditiile prevazute de normele in vigoare.

   Art. 13. - Titlurile dobandite de medicii specialisti si medicii dentisti specialisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, in unul dintre aceste state, care certifica dobandirea unui grad profesional similar gradului de primar, se recunosc de catre Ministerul Sanatatii Publice.

   Art. 14. - Medicii specialisti si medicii dentisti specialisti, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada experientei profesionale de minimum 5 ani in specialitate, insusita pe teritoriul unuia dintre statele enumerate, pot dobandi gradul de medic primar si, respectiv, medic dentist primar, dupa promovarea examenului de medic, respectiv farmacist primar, organizat de Ministerul Sanatatii Publice.

   Art. 15. -

(1) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel putin 3 ani, insusita in unul dintre statele enumerate, in domeniul uneia dintre specialitatile farmaceutice prevazute in anexa, la pct. III, pot fi recunoscuti ca specialisti.

   (2) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale insusite in unul dintre statele enumerate, in domeniul uneia dintre specialitatile farmaceutice prevazute in anexa, la pct. III, cu durata similara celei necesare dobandirii gradului de farmacist primar in Romania, se pot prezenta la examenul de farmacist primar organizat de Ministerul Sanatatii Publice.

   Art. 16. - Medicii, medicii dentisti si farmacistii primari isi pastreaza drepturile castigate care decurg din gradul profesional dobandit.

   Art. 17. - Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti si primari pot obtine a doua specialitate si pot efectua pregatire in vederea dobandirii de atestate de studii complementare, in conditiile prevazute de lege.

   Art. 18. - Directia generala organizare, resurse umane, dezvoltare profesionala si salarizare, celelalte directii din cadrul Ministerului Sanatatii Publice si Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

   Art. 19. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 17 iulie 2007.

   Art. 20. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Ministrul sanatatii publice,
Gheorghe Eugen Nicolaescu

   Bucuresti, 2 septembrie 2008.

   Nr. 1.509.

 

ANEXA

   NOMENCLATOR
de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru
reteaua de asistenta medicala

   I. DOMENIUL MEDICINA

   I.1. Specialitati clinice

   I.1.1. Grupa specialitatilor medicale

+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |        Denumirea specialitatii         |   Durata   |
|crt.|                            | de pregatire |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Alergologie si imunologie clinica            |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Anestezie si terapie intensiva             |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |Boli infectioase                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |Cardiologie                       |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 5. |Dermatovenerologie                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 6. |Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 7. |Endocrinologie                     |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 8. |Expertiza medicala a capacitatii de munca        |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 9. |Farmacologie clinica                  |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|10. |Gastroenterologie                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|11. |Genetica medicala                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|12. |Geriatrie si gerontologie                |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|13. |Hematologie                       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|14. |Medicina de familie                   |   3 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|15. |Medicina de urgenta                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|16. |Medicina interna                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|17. |Medicina muncii                     |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|18. |Medicina sportiva                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|19. |Nefrologie                       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|20. |Neonatologie                      |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|21. |Neurologie                       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|22. |Neurologie pediatrica                  |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|23. |Oncologie medicala                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|24. |Pediatrie                        |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|25. |Pneumologie                       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|26. |Psihiatrie                       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|27. |Psihiatrie pediatrica                  |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|28. |Radioterapie                      |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|29. |Recuperare, medicina fizica si balneologie       |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|30. |Reumatologie                      |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+

   I.1.2. Grupa specialitatilor chirurgicale

+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |        Denumirea specialitatii         |   Durata   |
|crt.|                            | de pregatire |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|31. |Chirurgie cardiovasculara                |   7 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|32. |Chirurgie generala                   |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|33. |Chirurgie orala si maxilo-faciala*)           |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|34. |Chirurgie pediatrica                  |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|35. |Chirurgie plastica-microchirurgie reconstructiva    |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|36. |Chirurgie toracica                   |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|37. |Chirurgie vasculara                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|38. |Neurochirurgie                     |   7 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|39. |Obstetrica-ginecologie                 |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|40. |Oftalmologie                      |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|41. |Ortopedie pediatrica**)                 |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|42. |Ortopedie si traumatologie               |   6 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|43. |Otorinolaringologie                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|44. |Urologie                        |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+

   *)Specialitate chirurgicala cu conditii de acces in curs de armonizare cu normele Uniunii Europene.

   Pentru specialitatea "Chirurgie orala si maxilo-faciala", la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sanatatii Publice in sesiuni anterioare trimestrului IV al anului 2009 se pot prezenta detinatorii diplomei de medic, precum si detinatorii diplomei de medic stomatolog.

   Incepand cu sesiunea concursului de rezidentiat organizat in trimestrul IV al anului 2009, in specialitatea "Chirurgie orala si maxilo-faciala" vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au doua licente, in medicina si in medicina dentara.

   **)Specialitate asimilata, cu acces la formare sistat.

 

   I.2. Specialitati paraclinice

+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |        Denumirea specialitatii         |   Durata   |
|crt.|                            | de pregatire |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Anatomie patologica                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Epidemiologie                      |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |Igiena                         |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |Medicina de laborator                  |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 5. |Medicina legala                     |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 6. |Medicina nucleara                    |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 7. |Radiologie-imagistica medicala             |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 8. |Sanatate publica si management             |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+

   I.3. Lista specialitatilor medicale pentru care formarea se face la solicitarea unitatilor sanitare (prin rezidentiat sau a doua specialitate)

+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |        Denumirea specialitatii         |   Durata   |
|crt.|                            | de pregatire |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Epidemiologie                      |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Expertiza medicala a capacitatii de munca        |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 3. |Genetica medicala                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 4. |Igiena                         |   4 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 5. |Medicina sportiva                    |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 6. |Neonatologie                      |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 7. |Neurologie pediatrica                  |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 8. |Oncologie medicala                   |   5 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+

   I.4. Lista specialitatilor care asimileaza specialitati in care accesul la formare este sistat

+----+---------------------------------------+---------------------------------+
|Nr. | Denumirea specialitatii de asimilare | Durata specialitatii asimilate |
|crt.|                    |                 |
+----+---------------------------------------+---------------------------------+
| 1. |Ortopedie si traumatologie       |Ortopedie pediatrica       |
+----+---------------------------------------+---------------------------------

   II. DOMENIUL MEDICINA DENTARA

+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |        Denumirea specialitatii         |   Durata   |
|crt.|                            | de pregatire |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Chirurgie dento-alveolara                |   3 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Ortodontie si ortopedie dento-faciala          |   3 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+

   III. DOMENIUL FARMACIE

+----+--------------------------------------------------------+----------------+
|Nr. |        Denumirea specialitatii         |   Durata   |
|crt.|                            | de pregatire |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 1. |Farmacie clinica                    |   3 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+
| 2. |Laborator farmaceutic                  |   3 ani   |
+----+--------------------------------------------------------+----------------+


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009