eMedic.ro                                                         Site dedicat informarii medicilor .


   Acasa  |  Examene  |  Avizari  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislatie  |  Links  |  Contact

 

Ordin nr. 349 din 11 aprilie 2005 : Norme privind structura funcțională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

1. Cabinetele medicale, indiferent de forma de înființare și organizare, trebuie să funcționeze numai în baza autorizației sanitare.
2. Autorizarea sanitară a cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate, precum și a societăților civile medicale constituie actul care atestă întrunirea condițiilor igienico-sanitare pentru funcționarea acestora.
3. Autorizarea sanitară a cabinetelor medicale se face de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.
4. Pentru cabinetele medicale asociate sau grupate, cât și pentru societatea civilă medicală se eliberează o autorizație unică pe adresa sediului în care își desfășoară activitatea fiecare cabinet medical care face parte din respectiva asociere.
5. Autorizația sanitară de funcționare se eliberează la cererea medicului titular sau a medicilor asociați din cadrul societății civile medicale sau, după caz, la solicitarea autorității publice de stat (centrală sau locală).
6. Direcția de sănătate publică ce a eliberat autorizația sanitară de funcționare va verifica periodic respectarea condițiilor igienico-sanitare și a structurii funcționale prevăzute, în funcție de profilul de activitate.
7. Normele de structură funcțională și de igienă obligatorii pentru autorizarea cabinetelor medicale sunt următoarele:
 7.1. Norme obligatorii privind structura funcțională și circuitele funcționale în cabinetele medicale, indiferent de profil:
  7.1.1. Sala de așteptare va avea o suprafață minimă de 1/1,5 mp /persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 1,5/2 mp /persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare).
  7.1.2. Cabinetul de consultații va avea o suprafață minimă de 14 mp și va fi dotat cu o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă și rece.
  7.1.3. În scopul efectuării sterilizării și păstrării sterilității dispozitivelor și materialelor sanitare, organizarea activităților propriu-zise de sterilizare, precum și a activităților conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea și stocarea) va avea în vedere:
a) respectarea circuitelor și utilizarea spațiilor anume desemnate;
b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spațiu adecvat organizării activității de curățare și pregătire pentru sterilizare a instrumentarului și/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise și depozitării temporare a materialului sterilizat; 

c) aparatura de sterilizare autorizată de autoritatea centrală în domeniul sănătății (Ministerul Sănătății) și respectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat;
d) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:
- numărul șarjei și conținutul pachetelor;
- data și ora de debut și de sfârșit a ciclului;
- temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;
- rezultatele indicatorilor fizico-chimici și biologici;
- numele și semnatura persoanei responsabile cu sterilizarea.
  7.1.4. În scopul asigurării landului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:
- cel puțin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu ușă la acest compartiment, precum și cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat
- cel puțin două genți izoterme - una pentru transportul vaccinurilor și una pentru transportul diverselor probe biologice - și un termos (în eventualitatea transportului unor cantități mici de vaccin).
  7.1.5. Sala de tratamente va fi special amenajată, fiind necesară o suprafață minimă de 16 mp, și va fi dotată cu o chiuvetă racordată la apă rece și caldă.
  7.1.6. În cazul cabinetelor medicale asociate sau grupate, cu trei sau mai mulți medici, este necesară existența unui cabinet pentru vaccinări, altul decțt sala de tratamente.
  7.1.7. În cabinetele în care se efectuează intervenții chirurgicale care necesită spitalizare de o zi va fi delimitat un spațiu pentru recuperare postoperatorie, dotat cu paturi, asigurându-se o suprafață minimă de 6 mp/pat.
  7.1.8. Personalului sanitar din cabinetele medicale îi va fi asigurat un spațiu cu destinație de vestiar; numărul vestiarelor și spațiul destinat acestora va fi în funcție de numărul personalului care desfășoară activitate concomitentă.
  7.1.9. Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfășoară activități medicale.
  7.1.10. Cabinetul medical va avea un grup sanitar pentru pacienți, la care accesul să fie posibil din sala de așteptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la rețeaua de canalizare, grupul sanitar va fi de tip fosă septică de beton, vidanjabilă.
  7.1.11. Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical, în funcție de specialitate, precum și a laboratoarelor de microbiologie și a celor clinice va respecta prevederile legale în vigoare.
  7.1.12. În cabinetele medicale cu profil radiologic se vor respecta normele de radioprotecție și controlul individual al expunerii externe.
  7.1.13. Se vor realiza circuite separate pentru adulți și copii sau se va face programarea acestora la ore diferite.
  7.1.14. a) În cabinetele medicale unde au loc prelevări de fluide biologice (sânge, urină, materii fecale, secreții etc.), în vederea diagnosticului de laborator (biochimic, hematologic, microbiologic, histologic etc.), se va delimita un spațiu destinat acestui gen de activitate.
b) Spațiul prevăzut la lit. a) va fi dotat cu canapea sau scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru susținerea antebrațului, dulap pentru instrumentar steril, masuță pentru pregătirea prelevării probei, masuță pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate.
c) În cazul în care diagnosticul propriu-zis de laborator se efectuează în altă parte, se va organiza transportul în siguranță al probelor recoltate (containere speciale cu pereți impermeabili, cu posibilitate de închidere, ușor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curățarea și dezinfecția lor), pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele și/sau a mediului.
 7.2. Norme igienico-sanitare obligatorii pentru cabinetele medicale, indiferent de profil:
  7.2.1. Asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 994/2004 privind aprobarea Normelor de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
  7.2.2. Racordarea la rețeaua de canalizare a orașului sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalații proprii de colectare, tratare, evacuare a apelor uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei și a aerului
  7.2.3. Deșeurile rezultate în urma activităților medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale în vigoare.
  7.2.4. Asigurarea unui microclimat corespunzător
  7.2.5. Asigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medico-sanitare
  7.2.6. Asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și/sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara cabinetelor
  7.2.7. Asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei
  7.2.8. Asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante avizate de Ministerul Sănătății. Folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător.
  7.2.9. Asigurarea de echipament de protecție a personalului sanitar, în conformitate cu legislația în vigoare
  7.2.10. Asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precauțiile universale.

 


©2006 Sarom SRL