Ghidul clinic pentru Embolia cu lichid amniotic

19.12.2013 / Ministerul Sănătății

 

     ANEXA 9 

 ______________________________________________________________________________

| Embolia cu lichid amniotic                                                                                                                    |

|______________________________________________________________________________| 

    Cuprins 

    1 Introducere

    2 Scop

    3 Metodologie de elaborare

      3.1 Etapele procesului de elaborare

      3.2 Principii

      3.3 Data reviziei

    4 Structură

    5 Evaluare și diagnostic

      5.1 Diagnosticul ELA

          5.1.1 Diagnosticul clinic

          5.1.2 Diagnosticul diferențial al ELA

          5.1.3 Diagnosticul paraclinic al ELA

      5.2 Evaluarea fetală

    6 Conduită

      6.1 Conduită de urgență

      6.2 Conduita în cazul complicațiilor

      6.3 Capcane de diagnostic și conduită

    7 Urmărire și monitorizare

    8 Aspecte administrative

    9 Bibliografie

    Anexe

      9.1 Grade de recomandare și nivele ale dovezilor

      9.2 Medicația menționată în ghid 

    Precizări 

    Ghidurile clinice pentru Obstetrică și Ginecologie sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical pentru a lua decizii în îngrijirea pacientelor cu afecțiuni ginecologice și obstetricale. Ele prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate, pentru a fi luate în considerare de către medicii obstetricieni/ginecologi și de alte specialități, precum și de celelalte cadre medicale implicate în îngrijirea pacientelor cu afecțiuni ginecologice și obstetricale.

    Deși ghidurile reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi disponibile, ele nu intenționează să înlocuiască raționamentul practicianului în fiecare caz individual. Decizia medicală este un proces integrativ care trebuie să ia în considerare circumstanțele individuale și opțiunea pacientului, precum și resursele, caracterele specifice și limitările instituțiilor de practică medicală. Se așteaptă ca fiecare practician care aplică recomandările în scopul diagnosticării, definirii unui plan terapeutic sau de urmărire, sau al efectuării unei proceduri clinice particulare să utilizeze propriul raționament medical independent în contextul circumstanțial clinic individual, pentru a decide orice îngrijire sau tratament al pacientei în funcție de particularitățile acesteia, opțiunile diagnostice și curative disponibile.

    Instituțiile și persoanele care au elaborat acest ghid au depus eforturi pentru ca informația conținută în ghid să fie corectă, redată cu acuratețe și susținută de dovezi. Dată fiind posibilitatea erorii umane și/sau progresele cunoștințelor medicale, ele nu pot și nu garantează că informația conținută în ghid este în totalitate corectă și completă. Recomandările din acest ghid clinic sunt bazate pe un consens al autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul actual. În absența dovezilor publicate, ele sunt bazate pe consensul experților din cadrul specialității. Totuși, ele nu reprezintă în mod necesar punctele de vedere și opiniile tuturor clinicienilor și nu le reflectă în mod obligatoriu pe cele ale Grupului Coordonator.

    Ghidurile clinice, spre diferență de protocoale, nu sunt gândite ca directive pentru un singur curs al diagnosticului, managementului, tratamentului sau urmăririi unui caz, sau ca o modalitate definitivă de îngrijire a pacientului. Variații ale practicii medicale pot fi necesare pe baza circumstanțelor individuale și opțiunii pacientului, precum și resurselor și limitărilor specifice instituției sau tipului de practică medicală. Acolo unde recomandările acestor ghiduri sunt modificate, abaterile semnificative de la ghiduri trebuie documentate în întregime în protocoale și documente medicale, iar motivele modificărilor trebuie justificate detaliat.

    Instituțiile și persoanele care au elaborat acest ghid își declină responsabilitatea legală pentru orice inacuratețe, informație percepută eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărui regim terapeutic detaliat în acest ghid, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor. De asemenea, ele nu își asumă responsabilitatea nici pentru informațiile referitoare la produsele farmaceutice menționate în acest ghid. În fiecare caz specific, utilizatorii ghidurilor trebuie să verifice literatura de specialitate specifică prin intermediul surselor independente și să confirme că informația conținută în recomandări, în special dozele medicamentelor, este corectă.

    Orice referire la un produs comercial, proces sau serviciu specific prin utilizarea numelui comercial, al mărcii sau al producătorului, nu constituie sau implică o promovare, recomandare sau favorizare din partea Grupului de Coordonare, a Grupului Tehnic de Elaborare, a coordonatorului sau editorului ghidului față de altele similare care nu sunt menționate în document. Nici o recomandare din acest ghid nu poate fi utilizată în scop publicitar sau în scopul promovării unui produs.

    Opiniile susținute în această publicație sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar opiniile Fondului ONU pentru Populație sau ale Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare.

    Toate ghidurile clinice sunt supuse unui proces de revizuire și actualizare continuă. Cea mai recentă versiune a acestui ghid poate fi accesată prin Internet la adresa www.ghiduriclinice.ro.

    Ghidurile clinice pentru obstetrică și ginecologie au fost realizate cu sprijinul tehnic și financiar al UNFPA, Fondul ONU pentru Populație și al Agenției Elvețiene pentru Cooperare și Dezvoltare, în cadrul proiectului RoNeoNat. 

    Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor 

    Comisia Consultativă de Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății Publice

        Profesor Dr. Gheorghe Peltecu, președinte

        Profesor Dr. Radu Vlădăreanu, secretar

    Comisia de Obstetrică și Ginecologie a Colegiului Medicilor din România

        Profesor Dr. Vlad I. Tica, președinte

    Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România

        Profesor Dr. Florin Stamatian, președinte

    Casa Națională de Asigurări de Sănătate

        Dr. Roxana Radu, reprezentant 

    Președinte - Profesor Dr. Florin Stamatian

    Co-președinte - Profesor Dr. Gheorghe Peltecu

    Secretar - Profesor Dr. Radu Vlădăreanu 

    Membrii Grupului Tehnic de Elaborare a ghidului 

    Coordonator

        Profesor Dr. Florin Stamatian 

    Scriitor

        Șef de lucrări Dr. Gheorghe Cruciat 

    Membri

        Profesor Dr. Iurie Acalovschi

        Șef de lucrări Dr. Daniel Mureșan

        Dr. Gabriela Caracostea

        Preparator Dr. Kovacs Tunde 

    Integrator

        Dr. Alexandru Epure 

    Evaluatori externi 

        Profesor Dr. Decebal Hudiță

        Profesor Dr. Bela Szabo

        Profesor Dr. Radu Vlădăreanu 

    Abrevieri 

    ATI  Anestezie terapie intensivă

    BCF  Bătăi cord fetal

    CID  Coagulare intravasculară diseminată

    DIU  Dispozitiv intrauterin

    ECG  Electrocardiografie

    ELA  Embolia cu lichid amniotic

    g    Gram

    hcl  Hidroclorid

    kg   Kilogram

    KIU  Kilounități internaționale

    mcg  Milicentigram

    mg   Miligram

    ml   Mililitru

    SaO2 Saturația în oxigen 

    1 INTRODUCERE 

    Definiție: embolia cu lichid amniotic (ELA) reprezintă o complicație foarte gravă a sarcinii, nașterii, sau avortului, cu instalare cataclismică, caracterizată prin dispnee, dureri toracice, edem pulmonar, șoc, CID și frecvent deces matern și sau fetal. Se presupune că ELA s-ar datora trecerii de lichid amniotic în circulația maternă. Evoluția se desfășoară teoretic în 3 faze:

    - faza de hipoxie severă și insuficiență cardiacă dreaptă

    - faza de insuficiență ventriculară stângă - hipotensiune

    - faza de disfuncție neurologică, convulsii, comă

    Incidența: 1/8000 - 1/80.000 de nașteri (1)

    Prognostic:

    - Mortalitate maternă: 61 (2) - 86% (1)

    - Sechelaritatea neurologică: 85% la supraviețuitoare (2)

    - Supraviețuirea neonatală: 70% (3)

    Raritatea afecțiunii și instalarea sa brutală nu oferă posibilitatea standardizării diagnosticului și tratamentului pe bază de dovezi științifice reproductibile. Managementul și tratamentul se efectuează mai mult pe baza regulilor de bună practică medicală.

    Factori favorizanți:

    Se recomandă medicului să evalueze prezența factorilor favorizanți ai ELA:

    - multiparitatea

    - vârsta înaintată a gravidei

    - ruperea membranelor

    - hipercontractilitate uterină, utilizarea de ocitocice sau prostaglandine

    - angajarea capului fetal

    - feți macrosomi

    - traumatisme abdominale

    - utilizarea îndelungată a DIU, sarcina pe DIU

    - amniocenteza

    - amnioinfuzie

    - operația cezariană

    - placenta accreta

    - ruptura uterină

    - retenția placentară

    Multiparitatea reprezintă singurul factor favorizant decelat la 88% din pacientele cu ELA. (4) Medicul trebuie să aibă în vedere ca ELA poate să apară în absența oricărui factor favorizant. Prevenirea ELA este imposibilă aceasta fiind considerată un eveniment imprevizibil. (5) Datorită apariției imprevizibile a bolii, chiar în lipsa oricărui factor favorizant, este necesară cunoașterea simptomelor bolii pentru o intervenție terapeutică rapidă. Medicul trebuie să suspecteze precoce diagnosticul de ELA la pacientele aflate în travaliu, în lăuzia imediată, în timpul sau după avorturi. ELA este o afecțiune severă cu instalare acută, mai rar subacută, care poate apare la aceste paciente (6, 7, 8) cu evoluție de multe ori foarte rapidă și care se poate termina prin deces materno-fetal. 

    2 SCOP 

    Obiectivul ghidului este acela de a standardiza diagnosticul și atitudinea în cazurile de ELA.

    Prezentul Ghid clinic pentru conduita în ELA, se adresează personalului de specialitate obstetrică-ginecologie, dar și personalului medical din alte specialități (neonatologie, anestezie-terapie intensivă, medici de chirurgie generală) ce se confruntă cu problematica abordată.

    Prezentul Ghid clinic pentru obstetrică și ginecologie este elaborat pentru satisfacerea următoarelor deziderate:

    - creșterea calității unui serviciu medical, a unei proceduri medicale

    - referirea la o problemă cu mare impact pentru starea de sănătate sau pentru un indicator specific

    - reducerea variațiilor în practica medicală (cele care nu sunt necesare)

    - reducerea unui risc sau eliminarea unei incertitudini terapeutice

    - aplicarea evidențelor în practica medicală; diseminarea unor noutăți științifice

    - integrarea unor servicii sau proceduri (chiar interdisciplinare)

    - creșterea încrederii personalului medical în rezultatul unui act medical

    - ghidul constituie un instrument de consens între clinicieni

    - ghidul protejează practicianul din punctul de vedere al malpraxisului

    - ghidul asigură continuitatea între serviciile oferite de medici și de asistente

    - ghidul permite structurarea documentației medicale

    - ghidul permite oferirea unei baze de informație pentru analize și comparații

    - armonizarea practicii medicale românești cu principiile medicale internațional acceptate

    Se prevede ca acest ghid să fie adaptat la nivel local sau regional. 

    3 METODOLOGIE DE ELABORARE 

    3.1 Etapele procesului de elaborare

    Ca urmare a solicitării Ministerului Sănătății Publice de a sprijini procesul de elaborare a ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie, Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) a organizat în 8 septembrie 2006 la Casa ONU o întâlnire a instituțiilor implicate în elaborarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie.

    A fost prezentat contextul general în care se desfășoară procesul de redactare a ghidurilor și implicarea diferitelor instituții. În cadrul întâlnirii s-a decis constituirea Grupului de Coordonare a procesului de elaborare a ghidurilor. A fost de asemenea prezentată metodologia de lucru pentru redactarea ghidurilor, a fost prezentat un plan de lucru și au fost agreate responsabilitățile pentru fiecare instituție implicată. A fost aprobată lista de subiecte ale ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie și pentru fiecare ghid au fost aprobați coordonatorii Grupurilor Tehnic de Elaborare (GTE) pentru fiecare subiect.

    În data de 14 octombrie 2006, în cadrul Congresului Societății de Obstetrică și Ginecologie din România a avut loc o sesiune în cadrul căreia au fost prezentate, discutate în plen și agreate principiile, metodologia de elaborare și formatului ghidurilor.

    Pentru fiecare ghid, coordonatorul a nominalizat componența Grupului Tehnic de Elaborare, incluzând un scriitor și o echipă de redactare, precum și un număr de experți externi pentru recenzia ghidului. Pentru facilitarea și integrarea procesului de elaborare a tuturor ghidurilor a fost contractat un integrator. Toate persoanele implicate în redactarea sau evaluarea ghidurilor au semnat Declarații de Interese.

    Scriitorii ghidurilor au fost contractați și instruiți asupra metodologiei redactării ghidurilor, după care au elaborat prima versiune a ghidului, în colaborare cu membrii GTE și sub conducerea coordonatorului ghidului.

    După verificarea ei din punctul de vedere al principiilor, structurii și formatului acceptat pentru ghiduri și formatarea ei a rezultat versiunea 2 a ghidului, care a fost trimisă pentru revizia externă la experții selectați. Coordonatorul și Grupul Tehnic de Elaborare au luat în considerare și încorporat după caz comentariile și propunerile de modificare făcute de recenzorii externi și au redactat versiunea 3 a ghidului.

    Pe parcursul ghidului, prin termenul de medic(ul) se va înțelege medicul de specialitate Obstetrică-Ginecologie, căruia îi este dedicat în principal ghidul clinic. Acolo unde s-a considerat necesar, specialitatea medicului a fost enunțată în clar, pentru a fi evitate confuziile de atribuire a responsabilității actului medical.

    Această versiune a fost prezentată și supusă discuției detaliate punct cu punct în cadrul unei Întâlniri de Consens care a avut loc la Mamaia, în perioada 11 - 13 mai 2007, cu sprijinul Agenției pentru Cooperare și Dezvoltare a Guvernului Elvețian (SDC) și a Fondului ONU pentru Populație (UNFPA). Participanții la Întâlnirea de Consens sunt prezentați în anexa 1. Ghidurile au fost dezbătute punct cu punct și au fost agreate prin consens din punct de vedere al conținutului tehnic, gradării recomandărilor și formulării.

    Evaluarea finală a ghidului a fost efectuată utilizând instrumentul Agree elaborat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Ghidul a fost aprobat formal de către Comisia Consultativă de Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății Publice, Comisia de Obstetrică și Ginecologie a Colegiului Medicilor din România și Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România.

    Acest ghid a fost aprobat de Ministerul Sănătății Publice prin Ordinul nr. 1524 din 4 decembrie 2009 și de Colegiul Medicilor prin documentul nr. 3994 din 20 septembrie 2007 și de Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România în data de 7 august 2007. 

    3.2 Principii

    Ghidul clinic pentru "Embolia cu lichid amniotic" a fost conceput cu respectarea principiilor de elaborare a Ghidurilor clinice pentru obstetrică și ginecologie aprobate de Grupul de Coordonare a elaborării ghidurilor și de Societatea de Obstetrică și Ginecologie din România.

    Fiecare recomandare s-a încercat a fi bazată pe dovezi științifice, iar pentru fiecare afirmație a fost furnizată o explicație bazată pe nivelul dovezilor și a fost precizată puterea științifică (acolo unde există date). Pentru fiecare afirmație a fost precizată alăturat tăria afirmației (Standard, Recomandare sau Opțiune) conform definițiilor din anexa 2. 

    3.3 Data reviziei

    Acest ghid clinic va fi revizuit în 2009 sau în momentul în care apar dovezi științifice noi care modifică recomandările făcute. 

    4 STRUCTURĂ 

    Acest ghid este structurat în 4 capitole specifice temei abordate:

    - Evaluare (aprecierea riscului) și diagnostic

    - Conduită

    - Urmărire și monitorizare

    - Aspecte administrative

 

    5 EVALUARE ȘI DIAGNOSTIC 

                  5.1 Diagnosticul ELA 

                  5.1.1 Diagnosticul clinic 

Recomandare     | Se recomandă medicului să suspecteze apariția ELA în    E

                | prezența următoarelor simptome prodromale:

                | - senzație de frig

                | - anxietate

                | - tuse

Argumentare       La debutul simptomatologiei pacienta este conștientă. | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să aibă în vedere diagnosticul   E

                | de ELA în prezența următoarelor simptome: (6)

                | - hipotensiune prezentă în            100% din cazuri

                | - agitație, anxietate                 100%

                | - suferință fetală acută              100%

                | - semne de edem pulmonar acut          93%

                | - stop cardio-respirator               89%

                | - cianoză circumorală și periferică

                |   și mucoasă                           83%

                | - CID - coagulopatii                   83%

                | - dispnee                              49%

                | - convulsii sau alte semne             48%

                |   neurologice

                | - astenie                              23%

                | - bronhospasm                          15%

                | - cefalee                               7%

                | - tuse                                  7%

                | - dureri toracice                       2% 

Recomandare     | Se recomandă medicului în orice situație de șoc la o    B

                | parturientă sau în lăuzia imediată să aibă în vedere

                | și diagnosticul de ELA. (6)

Argumentare       Diagnosticul ELA poate fi de multe ori de excludere.  | IIb

                  Se recomandă următoarele criterii de                  |

                  diagnostic: (10, 11)                                  |

                  - hipotensiune acută sau insuficiență cardiacă acută  |

                  - hipoxie acută                                       |

                  - coagulopatie sau hemoragie acută masivă în absența  |

                    altor explicații                                    |

                  - toate semnele menționate trebuie să apară în timpul |

                    nașterii, operației cezariene sau în primele        |

                    30 minute după naștere                              | 

                  5.1.2 Diagnosticul diferențial al ELA 

Recomandare     | Se recomandă medicului să efectueze diagnosticul        E

                | diferențial cu următoarele afecțiuni: (7, 8)

                | - trombembolie pulmonară

                | - embolie grăsoasă sau gazoasă

                | - șoc septic

                | - infarct miocardic acut

                | - cardiomiopatie peripartum

                | - șoc anafilactic

                | - sindrom de aspirație traheo-bronho-pulmonară

                |   (Mendelsohn)

                | - apoplexie uteroplacentară

                | - reacție posttransfuzională 

                  5.1.3 Diagnosticul paraclinic al ELA 

Recomandare     | Se recomandă medicului să indice efectuarea             C

                | determinării gazelor sangvine.

Argumentare       Determinarea gazelor sangvine arată semne de          | IV

                  hipoxie/hipoxemie: (9)                                |

                  - scăderea pH (normal 7,35 - 7,45)                    |

                  - scăderea pO2 (normal 100 mm Hg respirând aer        |

                    atmosferic)                                         |

                  - creșterea pCO2 (normal 35 - 45 mm Hg)               |

                  - creșterea rezervei alcaline                         | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să indice efectuarea             E

                | hemogramei.

Argumentare       - Hb, Ht pot fi normale                               |

                  - rar apare trombocitopenie                           | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să indice efectuarea             E

                | coagulogramei.

Argumentare       În ELA crește timpul de protrombină și fibrinogenul.  | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să indice efectuarea             E

                | determinării grupului sangvin și Rh-ului.

Argumentare       Anticipativ pentru o transfuzie necesară.             | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să indice efectuarea             E

                | examenului radiografic pulmonar.

Argumentare       Deși examenul radiografic pulmonar este nespecific    |

                  pentru ELA, el poate arăta semne ale edemului         |

                  pulmonar acut.                                        | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să indice efectuarea ECG-ului.   E

Argumentare       ECG-ul poate să prezinte următoarele modificări în    |

                  ELA:                                                  |

                  - tahicardie                                          |

                  - modificări ale ST și undelor T                      |

                  - devierea la dreapta a axului inimii                 | 

Recomandare     | Se recomandă ca medicul ATI să efectueze                A

                | cateterizarea arterei pulmonare.

Argumentare       Prin cateterizarea arterei pulmonare se poate evalua  | Ib

                  și monitoriza starea pacientei și eficiența           |

                  tratamentului prin determinarea:                      |

                  - tensiunii arteriale pe cale sângerândă              |

                  - fracției de ejecție cardiacă                        |

                  - determinarea gazelor sangvine                       |

                    și a                                                |

                  - gradului de oxigenare din artera                    |

                    pulmonară. (9, 10, 11)                              |

                  Prin cateterizarea arterei pulmonare se poate măsura  |

                  presiunea din artera pulmonară (de obstrucție a       |

                  capilarului pulmonar) și se calculează debitul        |

                  cardiac. De asemenea se recoltează sânge pentru       |

                  determinarea gazelor sangvine și a saturației în      |

                  oxigen a sângelui venos amestecat.                    | 

                  5.2 Evaluarea fetală 

Standard        | Medicul trebuie să evalueze starea fătului în cazul     E

                | ELA survenite la parturiente:

                | - cardiotocografic

                |   sau

                | - auscultător 

Opțiune         | Medicul poate opta pentru efectuarea unui examen        E

                | ecografic obstetrical.

Argumentare       Pentru a evalua starea fătului.                       | 

    6 CONDUITĂ 

                  6.1 Conduită de urgență 

Standard        | Medicul trebuie să efectueze un tratament simptomatic   E

                | care vizează menținerea funcțiilor vitale. 

> Standard      | Medicul trebuie să asigure împreună cu medicul ATI și   E

                | cadrele medii abordarea mai multor linii venoase

                | periferice (v. safenă externă) sau de linii venoase

                | centrale.

> Argumentare     Dacă accesul periferic este posibil, plasarea de una  |

                  sau mai multe canule cu lumen mare (14 G) în vene     |

                  periferice este mai eficientă decât cateterizarea de  |

                  urgență a unei vene centrale. Cateterizarea unei vene |

                  centrale este utilă și pentru monitorizarea           |

                  presiunii venoase centrale.                           | 

Standard        | Medicul trebuie să acționeze în primul rând pentru      E

                | tratarea:

                | - insuficienței respiratorii acute

                |   și a

                | - hipotensiunii arteriale

Argumentare       Asigurarea tratamentului insuficienței respiratorii   |

                  (ce include administrarea de oxigen pe mască sau      |

                  intubarea orotraheală și ventilația mecanică) trebuie |

                  să preceadă tratamentul hipotensiunii arteriale.      | 

Standard        | Medicul trebuie să indice administrarea de oxigen pe    E

                | mască, pacientei până la o eventuală intubare.

Argumentare       Administrarea de oxigen se efectuează pentru          |

                  menținerea unei SaO2 normale (92 - 100%).             | 

Standard        | Medicul ATI trebuie să evalueze cazul din punct de      E

                | vedere respirator și tot el trebuie să decidă

                | protezarea respiratorie. 

> Standard      | Medicul trebuie să trateze hipotensiunea arterială      E

                | prin administrare de substanțe cristaloide și

                | administrarea de sânge sau produse din sânge. 

> Standard      | Medicul trebuie să indice, administrarea unei           E

                | substanțe vasopresoare: Dopaminum 2 - 5 mcg/kg/min iv

                | sau adrenalinum 2 - 4 mcg/min. (1)

> Argumentare     Vasopresoarele sunt indicate în cazul în care nu se   |

                  poate obține stabilizarea tensiunii arteriale prin    |

                  măsurile standardului precedent.                      | 

Standard        | În cazul stopului cardio-respirator al pacientei        E

                | medicul trebuie să inițieze resuscitarea

                | cardio-pulmonară, după un protocol privind suportul

                | vital cardiac. 

Standard        | Medicul trebuie să efectueze tratamentul profilactic    A

                | al hemoragiei prin coagulopatie de consum,

                | individualizat, prin administrarea de:

                | - crioprecipitat, dacă fibrinogenul este sub

                |   100 mg% (2, 3)

                | - masă trombocitară, dacă trombocitele sunt sub

                |   -50.000/mm^3

                | - factor VII recombinat 20 - 120 mcg/kg, în toate

                |   situațiile

Argumentare       După începerea tratamentului vizând hipotensiunea     | Ib

                  arterială și insuficiența respiratorie acută, se va   |

                  avea în vedere posibilitatea apariției tulburărilor   |

                  de coagulare.                                         |

                  Administrarea de factor VII recombinat se va face cu  |

                  respectarea următoarelor condiții:                    |

                  - nr. de trombocite peste 50 000/mm^3                 |

                  - fibrinogen peste 50 mg%                             |

                    și                                                  |

                  - pH >/= 7,20                                         | 

Opțiune         | Medicul poate să indice administrarea de preparate      E

                | cortizonice în scopul modulării răspunsului imun:

                | Hydrocortizonum 500 mg iv la 6 ore.

Argumentare       ELA este considerată ca fiind o reacție anafilactică  |

                  la antigenele celulelor amniotice. De aceea cortizonii|

                  pot să-și găsească rolul în tratamentul ELA. Nu există|

                  dovezi științifice concludente care să dovedească     |

                  eficiența lor.                                        | 

Recomandare     | Se recomandă medicului să efectueze operația cezariană  E

                | sub anestezie generală de îndată ce starea pacientei o

                | permite. (7)

Argumentare       Alegerea tipului de anestezie reprezintă decizia      |

                  medicului ATI. Se recomandă efectuarea anesteziei     |

                  generale din cel puțin 2 motive:                      |

                  - controlul mai bun al pacientei din punct de vedere  |

                    hemodinamic                                         |

                    și                                                  |

                  - evitarea riscului, existent în cazul anesteziilor de|

                    conducere, de apariție a hematoamelor               | 

                  6.2 Conduita în cazul complicațiilor 

Standard        | Medicul trebuie să trateze complicațiile previzibile    E

                | (cele mai frecvente) care apar la supraviețuitoare. 

> Standard      | În cazul edemului pulmonar acut medicul trebuie să      E

                | indice ca administrarea de lichide să se efectueze cu

                | prudență. 

> Recomandare   | În cazul insuficienței ventriculare stângi se           E

                | recomandă medicului să indice administrarea de

                | inotrope. 

> Standard      | În cazul hemoragiilor prin tulburări de coagulare       E

                | medicul trebuie să indice administrarea în scop

                | curativ de crioprecipitate, masă trombocitară și

                | factor VII recombinat. (9) 

> Standard      | Medicul trebuie să efectueze de urgență tratamentul     B

                | chirurgical în cazul în care măsurile medicale nu sunt

                | eficiente în oprirea hemoragiei uterine. (5, 6)

> Argumentare     Amânarea deciziei de intervenție operatorie poate     | III

                  permite instalarea CID.                               | 

>> Opțiune      | În condițiile standardului de mai sus, medicul poate    E

                | opta pentru practicarea: (5, 6)

                | - histerectomiei totale

                | - ligaturii arterelor hipogastrice

                | - embolizării arterelor uterine

>> Argumentare    Metodele de mai sus nu sunt caracteristice            |

                  hemoragiilor din ELA. Împreună cu  mijloacele medicale|

                  pot duce la stăpânirea hemoragiei. (9)                | 

Standard        | În absența condițiilor necesare pentru efectuarea       E

                | intervenției chirurgicale de hemostază medicul

                | trebuie să:

                | - trateze prin mijloace medicale tulburările de

                |   coagulare

                |   și să

                | - asigure transferul rapid al pacientei spre cel mai

                |   apropiat serviciu chirurgical ce permite

                |   tratamentul adecvat 

                  6.3 Capcane de diagnostic și conduită 

Standard        | Medicul trebuie să nu ezite a acționa rapid în          E

                | prezența ELA.

Argumentare       ELA presupune un diagnostic clinic și anume           |

                  diagnosticul de șoc cardio-pulmonar, tratamentul      |

                  efectuat fiind unul simptomatic conform protocoalelor |

                  de resuscitare cardio-pulmonară.                      | 

Standard        | În cazul ELA survenită în travaliu, medicul trebuie     A

                | să nu ezite să efectueze operația cezariană

                | post-mortem în cazul eșecului măsurilor de resuscitare

                | maternă.

Argumentare       Cezariana trebuie efectuată după 5 minute de lipsă a  | Ia

                  răspunsului la resuscitarea cardio-pulmonară în       |

                  scopul salvării fătului. (7) Efectuarea cezarienei    |

                  post-mortem este condiționată de prezența semnelor de |

                  viabilitate fetală (BCF-uri demonstrabile             |

                  cardiotocografic sau ecografic).                      | 

Standard        | Medicul trebuie să nu ezite a diagnostica o ELA (și     E

                | de a acționa în consecință) după un avort spontan sau

                | la cerere, sau alte manevre invazive intraamniotice. 

    7 URMĂRIRE ȘI MONITORIZARE 

Standard        | Medicul trebuie să efectueze în paralel cu              E

                | tratamentul pacientei monitorizarea continuă a

                | acesteia (vezi cap. 5.2.3.). 

Recomandare     | Se recomandă ca medicul ATI să efectueze cateterizarea  E

                | arterei pulmonare cu plasarea unei sonde Swan-Ganz în

                | caz de instabilitate hemodinamică (vezi cap. Evaluare

                | și diagnostic). 

Standard        | Medicul trebuie să efectueze în paralel cu tratamentul  E

                | pacientei monitorizarea fetală continuă

                | (vezi cap. 5.3.). 

Standard        | Medicul trebuie să indice un consult neurologic în      E

                | cazul deficitelor neurologice. 

    8 ASPECTE ADMINISTRATIVE 

Recomandare     | Se recomandă ca fiecare unitate medicală care           E

                | efectuează tratamentul unei ELA să redacteze

                | protocoale proprii bazate pe prezentele standarde. 

Standard        | Medicul OG în colaborare cu cel de specialitate ATI,    E

                | trebuie să efectueze tratamentul pacientei în secția

                | ATI. 

Standard        | Medicul curant trebuie să solicite de urgență șeful     E

                | de secție Obstetrică, fiind responsabil de măsurile

                | adoptate în intervalul de timp până la venirea

                | acestuia. 

Standard        | Medicul curant trebuie să asigure formarea unei         E

                | echipe din care să facă parte medicul ATI,

                | neonatolog, alți medici OG, cadre medii, fiecare

                | acționând conform competenței. 

Standard        | Medicul trebuie să realizeze dirijarea cazului către    E

                | maternități de nivel III, doar în timpul al doilea,

                | după stabilizarea hemodinamică și cardiorespiratorie

                | a pacientei. 

    9 BIBLIOGRAFIE 

    Introducere

    1. Morgan M. Amniotic fluid embolism. Anaesthesia 1979; 34:20-32.

    2. Clark SL, Hankins GDV, Dudley DA, Dildy GA, Porter TF. Amniotic fluid embolism: analysis of the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995; 172:1158-69.

    3. Sharon Davies, Amniotic fluid embolus: a review of the literature, Obstetrical And Pediatric Anesthesia, 5/2/2001, 169-182.

    4. Clark SL, Hankins GDV, Dudley DA, Dildy GA, Porter TF. Amniotic fluid embolism: analysis of the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995; 172:1158-69.

    5. Sharon Davies, Amniotic fluid embolus: a review of the literature Canadian Journal of Anesthesia 48:88-98 (2001).

    6. McDougall RJ, Duke GJ. Amniotic fluid embolism syndrome: case report and review. Anaesth Intensive Care 1995; 23:735-40.

    7. Dudney TM, Elliott CG. Pulmonary embolism from amniotic fluid, fat, and air. Prog Cardiovasc Dis 1994; XXXVI:447-74.

    8. Sterner S, Campbell B, Davies S. Amniotic fluid embolism. Ann Emerg Med 1984; 13:343-5. 

    Evaluare și diagnostic

    1. Clark SL, Hankins GDV, Dudley DA, Dildy GA, Porter TF. Amniotic fluid embolism: analysis of the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995; 172:1158-69.

    2. Sharon Davies, Amniotic fluid embolus: a review of the literature Canadian Journal of Anesthesia 48:88-98 (2001).

    3. McDougall RJ, Duke GJ. Amniotic fluid embolism syndrome: case report and review. Anaesth Intensive Care 1995; 23:735-40.

    4. Dudney TM, Elliott CG. Pulmonary embolism from amniotic fluid, fat, and air. Prog Cardiovasc Dis 1994; XXXVI:447-74.

    5. Sterner S, Campbell B, Davies S. Amniotic fluid embolism. Ann Emerg Med 1984; 13:343-5.

    6. Tramoni G, Boisson C, Gamerre L, Clement HJ, Bon C, Rudigoz RC, Viale JP. Amniotic fluid embolism: a review, Ann Fr Anesth Reanim. 2006 Jun; 25(6):599-604.

    7. Morgan M. Amniotic fluid embolism. Anaesthesia 1979; 34:20-32.

    8. Martin RW. Amniotic fluid embolism. Clin Obstet Gynecol 1996; 39:101-6.

    9. Sharon Davies, Amniotic fluid embolus: a review of the literature, Obstetrical And Pediatric Anesthesia, 5/2/2001, 169-182.

    10. Clark SL, Hankins GD, Dudley DA, Dildy GA, Porter TF. Amniotic fluid embolism: analysis of the national registry. Am J Obstet Gynecol 1995; 172:1158-69.

    11. de Swiet M. Maternal mortality: confidential enquiries into maternal deaths in the United Kingdom. Am J Obstet Gynecol 2000; 182:760-6. 

    Conduită

    1. Byrick RJ. Comment implantation syndrome: a time limited embolic phenomenon (Editorial). Can J Anaesth 1997; 44:107-11.

    2. Rodgers GP, Heymach GJ III. Cryoprecipitate therapy in amniotic fluid embolization. Am J Med 1984; 76:916-20.

    3. Davies S. Amniotic fluid embolus: a review of the literature. Can J Anaesth. 2001; 48(1): 88-98.

    4. Morgan M. Amniotic fluid embolism. Anaesthesia 1979; 34:20-32.

    5. Martin RW. Amniotic fluid embolism. Clin Obstet Gynecol 1996; 39:101-6.

    6. Hogberg U, Joelsson I. Amniotic fluid embolism in Sweden, 1951 - 1980. Gynecol Obstet Invest 1985; 20:130-7.

    7. Davies MG, Harrison JC. Amniotic fluid embolism: maternal mortality revisited. British Journal of Hospital Medicine 1992; 47:775-6.

    8. Sharon Davies, Amniotic fluid embolus: a review of the literature, Obstetrical And Pediatric Anesthesia, 5/2/2001, 169-182.

    9. Tramoni G, Boisson C, Gamerre L, Clement HJ, Bon C, Rudigoz RC, Viale JP. Amniotic fluid embolism: a review, Ann Fr Anesth Reanim. 2006 Jun; 25(6):599-604. 

    ANEXE 

    9.1. Grade de recomandare și nivele ale dovezilor

    9.2. Medicația menționată în ghid 

    9.1 Grade de recomandare și nivele ale dovezilor 

    Tabel 1. Clasificarea tăriei aplicate gradelor de recomandare 

 ______________________________________________________________________________

| Standard    | Standardele sunt norme care trebuie aplicate rigid și trebuie  |

|             | urmate în cvasitotalitatea cazurilor, excepțiile fiind rare și |

|             | greu de justificat.                                            |

|_____________|________________________________________________________________|

| Recomandare | Recomandările prezintă un grad scăzut de flexibilitate, nu au  |

|             | forța standardelor, iar atunci când nu sunt aplicate, acest    |

|             | lucru trebuie justificat rațional, logic și documentat.        |

|_____________|________________________________________________________________|

| Opțiune     | Opțiunile sunt neutre din punct de vedere a alegerii unei      |

|             | conduite, indicând faptul că mai multe tipuri de intervenții   |

|             | sunt posibile și că diferiți medici pot lua decizii diferite.  |

|             | Ele pot contribui la procesul de instruire și nu necesită      |

|             | justificare.                                                   |

|_____________|________________________________________________________________| 

    Tabel 2. Clasificarea puterii științifice a gradelor de recomandare 

 ______________________________________________________________________________

| Grad A      | Necesită cel puțin un studiu randomizat și controlat ca parte  |

|             | a unei liste de studii de calitate publicate pe tema acestei   |

|             | recomandări (nivele de dovezi Ia sau Ib).                      |

|_____________|________________________________________________________________|

| Grad B      | Necesită existența unor studii clinice bine controlate, dar nu |

|             | randomizate, publicate pe tema acestei recomandări (nivele de  |

|             | dovezi IIa, IIb sau III).                                      |

|_____________|________________________________________________________________|

| Grad C      | Necesită dovezi obținute din rapoarte sau opinii ale unor      |

|             | comitete de experți sau din experiența clinică a unor experți  |

|             | recunoscuți ca autoritate în domeniu (nivele de dovezi IV).    |

|             | Indică lipsa unor studii clinice de bună calitate aplicabile   |

|             | direct acestei recomandări.                                    |

|_____________|________________________________________________________________|

| Grad E      | Recomandări de bună practică bazate pe experiența clinică a    |

|             | grupului tehnic de elaborare a acestui ghid.                   |

|_____________|________________________________________________________________|

     Tabel 3. Clasificarea nivelelor de dovezi 

 ______________________________________________________________________________

| Nivel Ia    | Dovezi obținute din meta-analiza unor studii randomizate și    |

|             | controlate.                                                    |

|_____________|________________________________________________________________|

| Nivel Ib    | Dovezi obținute din cel puțin un studiu randomizat și          |

|             | controlat, bine conceput.                                      |

|_____________|________________________________________________________________|

| Nivel IIa   | Dovezi obținute din cel puțin un studiu clinic controlat, fără |

|             | randomizare, bine conceput.                                    |

|_____________|________________________________________________________________|

| Nivel IIb   | Dovezi obținute din cel puțin un studiu quasi-experimental bine|

|             | conceput, preferabil de la mai multe centre sau echipe de      |

|             | cercetare.                                                     |

|_____________|________________________________________________________________|

| Nivel III   | Dovezi obținute de la studii descriptive, bine concepute.      |

|_____________|________________________________________________________________|

| Nivel IV    | Dovezi obținute de la comitete de experți sau experiență       |

|             | clinică a unor experți recunoscuți ca autoritate în domeniu.   |

|_____________|________________________________________________________________|

     9.2 Medicația menționată în ghid 

 ______________________________________________________________________________

| Numele medicamentului | Adrenalinum                                          |

|_______________________|______________________________________________________|

| Indicații             | Dozele terapeutice diminuează congestia și edemul    |

|                       | mucoaselor (prin vasoconstricție și micșorarea       |

|                       | permeabilității capilare), stimulează inima și cresc |

|                       | ușor presiunea sistolică, au acțiune                 |

|                       | bronhodilatatoare; local provoacă vasoconstricție și |

|                       | poate opri hemoragiile capilare. Efectele se datoresc|

|                       | acțiunii simpatomimetice directe (stimulare alfa- și |

|                       | beta-adrenergică).                                   |

|                       | Urgențe alergice - șoc anafilactic, angioedem        |

|                       | laringian; stop cardiac (prin asistolie              |

|                       | ventriculară); accesul de astm bronșic.              |

|                       | Fiole a 1 ml soluție apoasă injectabilă conținând    |

|                       | epinephrinum hcl. 1 mg.                              |

|_______________________|______________________________________________________|

| Doza pentru adulți    | În șocul anafilactic, intravenos lent și cu multă    |

|                       | prudență 0,1 - 0,5 mg (0,1 - 0,5 ml din fiolă),      |

|                       | diluate cu 10 ml soluție salină izotonă; dacă nu este|

|                       | posibil, se injectează intramuscular 0,5 - 1 mg      |

|                       | (1/2 - 1 fiolă) sau se administrează perlingual 1 mg |

|                       | (20 picături din soluția pentru uz intern sau o      |

|                       | fiolă). În sincopa cardiacă, intravenos lent         |

|                       | 0,5 - 1 mg (1/2 - 1 fiolă), eventual repetat după    |

|                       | 1 - 15 minute; dacă nu este posibil, se injectează în|

|                       | cavitatea inimii aceeași doză.                       |

|_______________________|______________________________________________________|

| Contraindicații       | Hipertensiune arterială, boli miocardice, cardiopatie|

|                       | ischemică, tahicardie și aritmii ectopice,           |

|                       | ateroscleroză, cord pulmonar, hipertiroidism,        |

|                       | feocromocitom, glaucom cu unghi îngust, adenom de    |

|                       | prostată cu retenție de urină, insuficiență renală   |

|                       | severă; prudență la diabetici, în stările de         |

|                       | hipercalcemie și hipokaliemie.                       |

|_______________________|______________________________________________________|

| Interacțiuni          | Nu se administrează în timpul anesteziei cu          |

|                       | ciclopropanum (scos de pe piață) și halothanum       |

|                       | (aritmii grave); prudență când se asociază cu        |

|                       | atropinum, în anestezie; antidepresivele triciclice  |

|                       | și guanethidinum cresc acțiunile simpatomimetice     |

|                       | (prudență în dozarea adrenalinei sau se evită).      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Sarcină și alăptare   | Categoria C - siguranță incertă a utilizării în      |

|                       | sarcină, compatibil cu alăptarea.                    |

|_______________________|______________________________________________________|

| Atenție!              | Epinefrina are un indice terapeutic mic, de aceea    |

|                       | trebuie folosită numai la indicația medicului și sub |

|                       | control medical; contraindicațiile sunt relative în  |

|                       | condiții de urgență, care pun viața în pericol.      |

|_______________________|______________________________________________________|

  ______________________________________________________________________________

| Numele medicamentului | Dopaminum                                            |

|_______________________|______________________________________________________|

| Indicații             | Dopaminum este un agent simpatomimetic cu efecte     |

|                       | directe și indirecte. Efectul inotrop asupra cordului|

|                       | se asociază cu un efect de accelerare a frecvenței   |

|                       | cardiace, precum și o incidență a aritmiilor, ambele |

|                       | mai reduse decât cele ale isoprenalinumului. Această |

|                       | dublă acțiune a dopaminei prezintă avantajul că poate|

|                       | corecta dezechilibrul hemodinamic, exercitând        |

|                       | totodată un efect inotrop asupra cordului, fără      |

|                       | tahicardie consecutivă și în același timp determinând|

|                       | ameliorarea perfuziei renale.                        |

|                       | Fiole a 10 ml, conținând soluție 0,5% clorhidrat de  |

|                       | dopaminum.                                           |

|_______________________|______________________________________________________|

| Doza pentru adulți    | Conținutul unei fiole (50 mg) se diluează în 250 ml  |

|                       | soluție salină sau glucoză (soluții izotone) - (1 ml |

|                       | sau 20 picături conțin 200 mcg dopaminum); se        |

|                       | introduce strict intravenos, în perfuzie cu debit    |

|                       | constant. Doza se stabilește în funcție de starea    |

|                       | hemodinamică și greutatea corporală: se începe cu 285|

|                       | mcg/kg corp și minut (14 - 36 picături/minut la      |

|                       | adultul de 70 kg), crescând progresiv - doza eficace |

|                       | uzuală, în jurul a 6,5 mcg/kg corp și minut (45 - 46 |

|                       | picături/minut la 70 kg greutate corporală) poate fi |

|                       | crescută, la nevoie, până la 15 mcg/kg corp și minut |

|                       | (105 picături/minut la 70 kg greutate corporală); la |

|                       | sfârșitul tratamentului doza se reduce progresiv (se |

|                       | înjumătățește la fiecare oră).                       |

|_______________________|______________________________________________________|

| Contraindicații       | Feocromocitom, aritmii ventriculare, vasoconstricție |

|                       | periferică cu post-sarcină crescută, tireotoxicoză;  |

|                       | prudență la bolnavii cu ateroscleroză, la cei cu boli|

|                       | vasculare și la diabetici (risc crescut de tulburări |

|                       | ischemice).                                          |

|_______________________|______________________________________________________|

| Interacțiuni          | Inhibitorii de monoaminooxidază potențează efectele  |

|                       | dopaminum-ului (se folosesc doze de 10 ori mai mici);|

|                       | asocierea cu ciclopropanum, halothanum și alte       |

|                       | anestezice halogenate favorizează aritmiile;         |

|                       | guanethidinum mărește efectul vasoconstrictor        |

|                       | alfa-adrenergic al dopaminum-ului, iar aceasta       |

|                       | antagonizează efectul antihipertensiv al             |

|                       | guanethidinum-ului; soluția de dopaminum este        |

|                       | incompatibilă cu soluțiile alcaline.                 |

|_______________________|______________________________________________________|

| Sarcină și alăptare   | Nu există date care să ateste teratogeneza la        |

|                       | animalele de laborator. În clinică nu există date    |

|                       | suficiente care să ateste apariția eventualelor      |

|                       | malformații sau efecte fetotoxice în timpul          |

|                       | gravidității. În situații de urgență, care impun     |

|                       | utilizarea lui, acest medicament poate fi prescris.  |

|_______________________|______________________________________________________|

| Atenție!              | Administrarea dopaminum-ului se face obligatoriu sub |

|                       | supraveghere clinică și hemodinamică, corectând în   |

|                       | prealabil hipovolemia, hipoxemia, acidoza și         |

|                       | dezechilibrele electrolitice eventuale.              |

|_______________________|______________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________

| Numele medicamentului | Hydrocortizonum                                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Indicații             | Glucocorticoid de biosinteză cu acțiune              |

|                       | antiinflamatoare-antialergică, utilizat predominant  |

|                       | în terapia de urgență.                               |

|                       | Stări de șoc (chirurgical, obstetrical, traumatic,   |

|                       | alergic, toxic, infecțios, cardiogen, din arsuri).   |

|                       | Insuficiențe respiratorii: criză acută de astm       |

|                       | bronșic, pneumonie prin aspirație, edem laringian.   |

|                       | Edem Quincke. Insuficiențe cardio-respiratorii: edem |

|                       | pulmonar acut, gripe cu evoluție severă ș.a.         |

|                       | Sindroame neurologice: stări comatoase, edem         |

|                       | cerebral, encefalite și meningite acute. Insuficiență|

|                       | suprarenală acută: criză addisoniană acută, stare    |

|                       | post-suprarenalectomie.                              |

|                       | O fiolă de 5 ml (sticlă transparentă) conține 0,025 g|

|                       | hidrocortizonum hemisuccinat într-un ml              |

|                       | polietilenglicol 400 (soluția A) însoțită de o fiolă |

|                       | de solvent (soluția B) conținând soluție apoasă de   |

|                       | hidrogenocarbonat de sodiu, în concentrație de       |

|                       | 0,225%. În urma reacției dintre soluția de           |

|                       | hidrocortizonum hemisuccinat și solvent rezultă      |

|                       | hidrocortizonum hemisuccinat de sodiu.               |

|_______________________|______________________________________________________|

| Doza pentru adulți    | Dozele uzuale variază, în funcție de gravitatea      |

|                       | cazului, între 0,100 și 0,500 g; în stările foarte   |

|                       | grave, de exemplu, în șoc, se administrează 1 g de   |

|                       | preparat în decurs de câteva minute, iar apoi câte   |

|                       | 0,500 g la 6 - 8 ore, timp de 3 - 5 zile dacă este   |

|                       | nevoie.                                              |

|_______________________|______________________________________________________|

| Contraindicații       | Hidrocortizonum Acetat suspensie injectabilă nu se   |

|                       | administrează în articulații intervertebrale, artrite|

|                       | infecțioase, infecții de vecinătate în special cu    |

|                       | bacilul Koch. Prudență la sportivi deoarece          |

|                       | Hidrocortizonum Acetat suspensie se absoarbe în parte|

|                       | (gluco-corticoizii administrați sistematic figurează |

|                       | pe lista substanțelor dopante).                      |

|_______________________|______________________________________________________|

| Interacțiuni          | Puțin importante                                     |

|_______________________|______________________________________________________|

| Sarcină și alăptare   | Categoria C - siguranță incertă a utilizării în      |

|                       | sarcină, compatibil cu alăptarea.                    |

|_______________________|______________________________________________________|

| Atenție!              | După administrare îndelungată a unor doze mari este  |

|                       | posibilă apariția semnelor de epuizare               |

|                       | corticosuprarenală și antehipofizară.                |

|_______________________|______________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________

| Numele medicamentului | Factor de coagulare VIIa recombinat                  |

|_______________________|______________________________________________________|

| Indicații             | Tratamentul sângerărilor serioase. Prevenirea        |

|                       | sângerărilor excesive legate de intervențiile        |

|                       | chirurgicale. Acționează prin activarea sistemului de|

|                       | coagulare la locul sângerări determinate de          |

|                       | dezvoltarea inhibitorilor împotriva factorilor de    |

|                       | coagulare VIII sau IX.                               |

|_______________________|______________________________________________________|

| Doza pentru adulți    | După reconstituire medicamentul trebuie injectat     |

|                       | intravenos pe o durată de 2 - 5 minute (injecție     |

|                       | bolus).                                              |

|                       | Doze: 3 - 6 KIU (60 - 120 mcg) per kg corp pe o      |

|                       | singură doză. Doza inițială este în mod obișnuit de  |

|                       | 4,5 KIU (90 mcg) pe Kg/corp.                         |

|_______________________|______________________________________________________|

| Contraindicații       | Nu trebuie administrat în perfuzie sau amestecat cu  |

|                       | soluții perfuzabile.                                 |

|_______________________|______________________________________________________|

| Interacțiuni          | Categoria C - siguranță incertă a utilizării în      |

|                       | sarcină.                                             |

|                       | Trebuie evitată asocierea cu produse protrombinice;  |

|                       | experiență limitată referitor la asocierea cu        |

|                       | antifibrinolitice.                                   |

|_______________________|______________________________________________________|

| Sarcină și alăptare   | Prudență în perioada de alăptare (nu se cunoaște dacă|

|                       | trece în laptele matern).                            |

|_______________________|______________________________________________________|

| Atenție!              | Rareori se observă efecte secundare serioase. În rare|

|                       | ocazii pot apărea reacții ca urticarie, prurit,      |

|                       | febră, greață, cefalee, disconfort general sau       |

|                       | modificări ale tensiunii arteriale. Au fost raportate|

|                       | efecte adverse majore, posibil legate de tratamentul |

|                       | cu Factor de coagulare VIIa recombinant în șapte     |

|                       | cazuri (insuficiența renală, ataxie, tulburări       |

|                       | cerebro-vasculare, angină pectorală, aritmie atrială |

|                       | și șoc circulator).                                  |

|_______________________|______________________________________________________|