TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea RADIOTERAPIE

11.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA SCRISA

II. PROBA CLINICA 

III. PROBA PRACTICA 

I. Proba scrisa  

1.      Biologia cancerului: cancerogeneza si progresie tumorala.

2.      Epidemiologia cancerului

3.      Prevenirea cancerului, depistare precoce, educatia sanitara a populatiei

4.      Morfopatologia tumorilor maligne

5.      Semne si simptome ale bolii canceroase

6.      Metode de diagnostic

7.      Clasificarea, stadializarea si factori de prognostic

8.      Tratamentul chirurgical: principii generale

9.      Radioterapia: principii generale  

10.  Chimioterapia si tratamentele hormonale: principii generale

11.  Tratamentele biologice si alte forme de tratament, principii generale

12.  Decizia terapeutica: obiectivele tratamentului si alegerea modalitatilor terapeutice

13.  Urmarirea bolnavilor

14.  Tratamentele de sustinere si simptomatice

15.  Aspecte psihosociale si calitatea vietii

16.  Tratamentul stadiilor terminale

17.  Bazele biologice ale efectului radiatiilor asupra materiei vii

18.  Raspunsul tumorilor la iradiere

19.  Efecte acute si tardive ale iradierii in tesuturile sanatoase  

20.  Indicatiile radioterapiei in functie de tipul si localizarea tumorii si planul de tratament pentru toate localizarile tumorale  

21.  Fizica radiatiilor: tipuri de radiatii, parametrii fascicolului de radiatii, metode si unitati de masura, calculul timpului de expunere, izodoze, combinatii de fascicole, corectii, iradieri pendulare  

22.  Tehnici si echipamente pentru radioterapie: aparate de cobalt, acceleratori liniari, sisteme afterloading HDR, LDR, MDR, etc.  

23.  Planul de tratament si dozimetria in radioterapia externa si brachiterapie

24.  Utilizarea terapeutica a radionuclizilor

25.  Radioprotectie

26.  Asigurarea si controlul calitatii in radioterapie

27.  Tratamente asociate (radio-chimioterapie, chimio-chirurgie)

28.  Rolul radioterapiei in bolile nemaligne

29.  Principiile si metodologia trialurilor clinice

30.  Cuantificarea raspunsului tumoral

31.  Descrierea si cuantificarea reactiilor tesuturilor sanatoase

32.  Evaluarea trialurilor si rezultatelor clinice

33.  Statistica medicala

34.  Etica cercetarii clinice  

II.  Proba clinica  

Proba clinica consta din examinarea unui bolnav oncologic, formularea diagnosticului de malignitate, bilantul preterapeutic si stadializare, indicatia terapeutica si planul de tratament, respectiv: 

-          examenul clinic general si al tumorii conform localizarii (examen ginecologic, ORL, tuseu rectal, etc.) = 20 minute

-          interpretarea examinarilor imagistice sau instrumentale cerute de candidat = 20 minute  

III.  Proba practica  

Pregatirea planului de radioterapie cu completarea fisei tehnice de iradiere si efectuarea radiografiilor de control (simulator sau aparatul de iradiere).