TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea PROTETICA DENTARĂ 

11.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA SCRISĂ 

II. PROBA PRACTICĂ

III. PROBA CLINICĂ 

I.  PROBA SCRISĂ  

1.      Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală

2.      Tehnici folosite în anestezia loco-regională

3.      Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale

4.      Indicațiile și contraindicațiile extracției dentare

5.      Principii generale ale tehnicilor de extracție dentară

6.      Indicații și îngrijiri postextracționale

7.      Etapele vindecării plăgii postextracționale

8.      Accidentele și complicațiile extracției dentare

9.      Tulburări ale erupției dinților permanenți

10.  Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale

11.  Tratamentul chirurgical preprotetic  

12.  Afecțiuni de origină dentară ale sinusului maxilar

13.  Traumatismele dento-aleveolare  

14.  Patologia articulației temporo-mandibulare

15.  Tulburările secreției salivare

16.  Afecțiuni premaligne la nivelul cavității bucale

17.  Sindromul Sjogren

18.  Sialadenozele  

19.  Aparate și proteze în chirurgia oro-maxilo-facială  

20.  Rolul factorilor funcționali în formarea aparatului dento-maxilar (masticația, deglutiția, fonația, respirația)  

21.  Dezvoltarea ocluziei dentare

22.  Clasificarea Angle a anomaliilor dento-maxilare  

23.  Particularitățile ocluzale în anomaliile dento-maxilare

24.  Tratamentul preprotetic dento-parodontal, ocluzal, chirurgical, implantologic, ortodontic  

25.  Tratamentul protetic în perioada de creștere

26.  Determinanții mișcărilor mandibulare și denterminanții ocluziei dentare

27.  Pozițiile și mișcările fundamentale ale mandibulei  

28.  Criteriile ocluziei funcționale

29.  Examinarea clinică și paraclinică a ocluziei dentare

30.  Managementul pacienților cu disfuncție cranio-mandibulară

31.  Bruxismul  

32.  Examinarea clinică și paraclinică în protetica dentară  

33.  Conceperea planului de tratament protetic al leziunilor coroanelor dentare, edentației parțiale, edentației totale  

34.  Amprentarea în protetica dentară, materiale, tehnici, proprietăți reologice  

35.  Materiale utilizate în realizarea protezelor dentare – metale, aliaje, ceremici, r ășini și tehnologiile asociate de utilizare  

36.  Biocompatibilitatea materialelor utilizate în protetica dentară  

37.  Relații mandibulo-maxilare fundamentale – clasificare, d eterminare, înregistrare, transfer  

38.  Concepte ocluzale – evolu ție, utilitate clnică, evaluare critică

39.  Realizarea schemei ocluzale în diverse situații clinice – patologie coronar ă, edenții parțiale, edentație totală, parodontopatii marginale cronice  

40.  Proba, adaptarea și aplicarea lucrărilor protetice fixe, mobile, mobilizabile, pe dinți naturali și / sau pe implanturi dentare  

41.  Recomandări pentru purtătorii de lucrări protetice – utilizare, m ăsuri individuale de igienă bucală, controlul periodic  

42.  Biodinamica protezelor dentare și implicațiile ei clinice

43.  Clasificarea stărilor de edentație

44.  Echilibrarea ocluzală și tratamentul protetic în parodontopatii

45.  Uzura dentară – etiopatogenie, diagnostic, preven ție, tratament

46.  Halitoza  

47.  Managementul complicațiilor și accidentelor în protetica dentară fixă, pe dinți naturali, mobilizabilă pe dinți naturali, mobilă  

48.  Complicații în terapia implanto-protetică asociată cu conceperea tratamentului protetic

49.  Periimplantita – etiopatogenie, preven ție, tratament

50.  Complicații ale componentei protetice în terapia implanto-protetică  

51.  Particularități ale tratamentului protetic asociate cu factori fiziologici (vârst ă, sex), ocupaționali, de regim de viață sau asociate cu patologia generală  

52.  Standarde estetice dento-faciale în protetica dentară

53.  Comunicarea între cabinetul de medicină dentară și laboratorul de tehnică dentară

54.  Organizarea profesiei medico-dentare în România  

55.  Aspecte de etică și deontologie profesională în medicina dentară

56.  Locul și rolul medicinei dentare în contextul general al medicinei

57.  Locul și rolul medicului specialist în protetica dentară în ansamblul medicinei dentare  

II. PROBA CLINICĂ  

Prezentare de caz clinic 

III. PROBA PRACTICĂ