TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea PARODONTOLOGIE 

11.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA SCRISĂ

II. PROBA PRACTICĂ

III. PROBA CLINICĂ 

I. PROBA SCRISĂ 

1. Introducere. Istoricul Parodontologiei. Obiectul Parodontologiei – ramur ă medico-chirurgicală a științelor stomatologice. Stadiul actual al cunoștințelor de specialitate în Parodontologie. Terminologie. 

2.  Evoluția filogenetică a sistemului de fixare a dinților de structurile maxilare. Dezvoltarea embrionară a dinților și a parodonțiului marginal. Considerații privind structurarea funcțională a cementului , desmodonțiului și osului alveolar 

3.   Structura funcțională a parodonțiului de înveliș. Comportamentul funcțional al componentelor gingivale: epiteliu, corion și sistemul ligamentelor supraalveolare. Structura funcțională a parodonțiului de susținere.  Comportamentul funcțional al componentelor profunde: cement radicular, desmodonțiu și os alveolar.  

4.   Epidemiologia bolii parodontale.Particularități și semnificații ale anchetei epidemiologice la bolnavi parodontopați cu afecțiuni sistemice. Rolul plăcii bacteriene în producerea parodontopatiilor marginale cronice ( P.M.C. ) Rolul factorilor locali favorizanți în producerea P.M.C. Rolul factorilor generali în producerea PMC.  

5.    Concepții moderne asupra mecanismelor de patogenitate microbiană și al altor mecanisme implicate în perioada actuală în producerea bolii parodontale  

6.  Modalități conceptuale privind etapele examenului clinic obiectiv al parodonțiului marginal în condiții de sănătate și de îmbolnăvire. Indici de evaluare a igienei bucale și a stării de îmbolnăvire parodontală.  

7.  Criterii moderne de diagnostic în gingivite și parodontite. Teste  moderne  de  identificare  a  patogenilor  parodontali  pentru  un  diagnostic  corect  și  un tratament antimicrobian specific. Concepția actuală privind ierarhizarea nosologică a diferitelor forme clinice de îmbolnăvire a parodonțiului marginal.

8.    Particularități nosologice ale formelor clinice și a simptomatologie gingivitelor cronice în contextul recunoașterii etiologiei microbiene și a altor factori locali și generali asociați.  

9.      Parodontita marginală cronică superficială entitate nosologică rezultată din evoluția ontogenetică a gingivitelor cronice - forme clinice și simptomatologie. Modificări morfopatologice în parodontita marginală cronică superficială.  

10.    Semnificații actuale privind existența ca forme nosologice diferențiate între parodontitele agresive și parodontitele marginale cronice. Modificări morfopatologice în parodontitele marginale profunfe.  

11.    Considerații moderne privind clinica și tratamentul retracțiilor gingivale. Corelații între patologia endodontică și a parodonțiului marginal. Complicatiile parodontopatiilor marginale cornice. 

12.  Orientări, direcții și etape principale ale tratamentului parodontal. Profilaxia prin igienizare în inflamațiile parodonțiului marginal.Importanța debridării gingivo-parodontale în prevenirea îmbolnăvirilor parodonțiului marginal și pentru pregătirea unei stări morfofuncționale susceptibile unui eficient răspuns regenerativ. 

13.     Particularități ale tratamentului medicamentos antimicrobian și antiinflamator în gingivitele cronice și al parodontopatiile marginale cronice și agresive.  

14.     Modalități de aplicare a substanțelor medicamentoase în tratamentul antimicrobian și antiinflamator al gingivitelor și parodontitelor marginale cronice și agresive.  

15                Modalități terapeutice moderne de rezolvare chirurgicală a parodontopatiilor marginale.Metode fundamentale de rezolvare chirurgicală a îmbolnăvirilor parodonțiului marginal: chiuretajul gingival, chiuretajul subgingival: indicații, contraindicații, tehnică.  

16.  Gingivectomia gingivoplastică: indicații, contraindicații, tehnică.  

17.Priorități de tratament chirurgical în vederea regenerării parodontale prin operațiile cu lambou: indicații, contraindicații, tehnică.  

18.  Tehnici de adiție în tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale.  

19.    Regenerarea tisulară parodontal㠖 principii  și  tehnici  de tratament.Regenerarea tisulară ghidat㠖 metod ă particulară de restaurare morfofuncțională a prodonțiului marginal. 

20.  Procedee  specifice  și  modalități  particulare  de  echilibrare  ocluzală și  funcțională în parodontopatiile margimale. 

21.Metode de imobilizare temporară a dinților mobili parodontotici Metode de imobilizare permanentă a dinților mobili parodontotici  

22.  Terapia de bioreactivare parodontală.  

23.  Orientări terapeutice principale și scheme de tratament în boala parodontală.

II. PROBA PRACTICĂ 

1.  Evidențierea prin metode și tehnici specifice a plăcii bacteriene 

2.  Determinarea  statusului  dento-parodontal  și  a  indicilor  de  îmbolnăvire gingivo-parodontală 

3.      Însușirea tehnicilor moderne de detartraj supra și subgingival – manual  și cu ultrasunete  

4.      Însușirea și efectuarea tehnicilor de debridare gingivală  

5.      Metode și tehnici de aplicare a substanțelor medicamentoase în gingivite și parodontite marginale  

6.      Anestezia în parodontologie  

7.      Extracția dinților parodontotici, amputația radiculară și premolarizarea dinților cu pungi parodontale nerecuperabile prin tratament chirurgical specific parodontal 

8.      Tratamentul de urgență al abcesului parodontal marginal  

9.      Tratamentul de urgență al gingivitelor și gingivitostomatitelor acute  

10.  Tratamentul hiperesteziei dentinare  

11.  Chiuretajul gingival  

12.  Chiuretajul subgingival  în câmp închis  

13.  Chiuretajul subgingival  în câmp deschis  

14.  Gingivectomie și gingivectomie gingivo-plastică 

15.  Însușirea unor metode diferite de sutură : sutura întreruptă, în lasou, continuă și orizontală bidirecțională  

16.  Operații cu lambou  total reflectat  

17.  Operații cu lambou parțial reflectat  

18.  Intervenții chirurgicale  gingivo și muco-plastice  

19.  Intervenții chirurgicale de adiție  

20.  Intervenții chirurgicale de regenerare tisulară și osoasă ghidată  

III. PROBA CLINICĂ 

Se vor alege cazuri din tematica probei clinice.