TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ 

07.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I.                  PROBĂ SCRISĂ  

II.               PROBĂ CLINICĂ  

III. – IV. PROBE PRACTICE 

I.                  PROBA SCRISĂ

1. Capacitatea de muncă -  indicator al stării de sănătate. 

2. Deficiență funcțional㠖 incapacitate adaptativ 㠖 incapacitate de munc 㠖 handicap, invaliditate.

3. Munca și componentele sale. Ocupație. Profesiune. Loc de muncă. Funcție.

 4. Factori intrinseci de solicitare în muncă. 

5. Factori extrinseci de solicitare în muncă. Factori de ambianță fizică și psiho-socială.

6. Analiza locului de munc㠖 metode, utilitate practică.

7. Gestualitatea profesională.

8. Postura în muncă. 

9. Solicitări senzoriale și neuro- psihice în muncă.

10.Mecanisme de adaptare cardio- vasculară la efort.

11.Mecanisme de adaptare a funcției respiratorii la efort. 

12.Rolul rinichiului în menținerea homeostaziei în condiții bazale și de efort.

13.Metabolismul energetic în efort.

14.Formarea profesională. Deprinderile profesionale. 

15.Orientarea și selecția profesională. Particularități ale orientării și selecției profesionale a deficienților.

16.Antrenamentul profesional. Efectele antrenamentului asupra capacității de muncă. Compensarea prin antrenament a deficiențelor funcționale. 

17.Oboseala și surmenajul profesional. 

18. Factori biologici – fiziologici și patologici limitativi ai capacității de muncă.

19.Factori socio- profesionali și extraprofesionali limitativi ai capacității de muncă. 

20. Particularități tehnico - metodologice ale expertizei capacității de muncă.

21.Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile cardiovasculare. 

22.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile aparatului respirator.  

23.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile renale cronice.

24. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile digestive.

25. Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în boli de nutriție și metabolism. 

26.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile endocrine.  

27.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile hematologice.  

28.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile aparatului locomotor.  

29.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile reumatismale.  

30.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile neurologice.  

31.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile psihice.  

32.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile oculare.  

33.       Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile oto- rino- laringologice.  

34.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în afecțiunile dermatologice.  

35.    Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în boala canceroasă.  

36.  Criterii de diagnostic clinic, diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă în bolile profesionale.  

37.    Recuperarea capacității de munc㠖 defini ții, principii, componente, tehnici.  

38.    Acțiuni medicale de recuperare a capacității de muncă.  

39.    Acțiuni educativ – formative de recuperare a  capacit ății de muncă.  

40.      Reinserția socio- profesională a deficienților și persoanelor cu handicap. Adaptarea și organizarea locului de muncă. Încadrarea în muncă.

41.       Acțiuni sociale de recuperare a capacității de muncă. Serviciile sociale specializate pentru deficienți și persoane cu handicap.  

42.      Atribuțiile medicului expert al asigurărilor sociale în domeniul recuperării capacității de muncă și reinserției socio - profesionale prevăzute de legislația actuală.  

43.      Organizarea activității de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă. Atribuțiile medicului expert al asigurărilor sociale la nivelul cabinetelor și oficiilor de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă.  

44.    Legislația privind pensia de invaliditate și alte drepturi de asigurări sociale.  

45.    Legislația privind incapacitatea temporară de muncă.  

46. Legislația privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

47.    Legislația privind bolile profesionale și accidentele de muncă.  

II. PROBA CLINICA  

Proba clinica de specialitate va consta din examenul clinic, formularea diagnosticului clinic și funcțional, al diagnosticului și prognosticului capacității de muncă și a indicațiilor recuperatorii, prin interpretarea datelor clinice, de laborator și de explorare funcțională, raportarea la solicitările muncii profesionale și analiza metodologică pentru următoarele categorii de deficienți: 

-          deficienți prin afecțiuni respiratorii cronice;  

-          deficienți prin afecțiuni ale aparatului cardiovascular;  

-          deficienți prin afecțiuni digestive;  

-          deficienți prin boli de nutriție și metabolism;  

-          deficienți prin afecțiuni renale;

-          deficienți locomotori;  

-          deficienți prin afecțiuni neurologice;  

-          deficienți prin afecțiuni psihice;  

-          deficienți prin afecțiuni endocrine;  

-          deficienți vizuali;  

-          deficienți auditivi și cu alte afecțiuni ORL.  

III.   PROBA PRACTICĂ  

Analiza metodologică a unui caz. 

IV.      PROBA PRACTICĂ 

Se va trata un subiect din următoarele două categorii de teme (A sau B): 

- A - 

Interpretarea unei probe privind: 

1.      Explorarea funcțională și imagistică a aparatului respirator.  

2.      Explorarea funcțională și imagistică cardiovasculară.  

3.      Explorarea funcțională și imagistică a aparatului digestiv.  

4.      Explorarea funcțională și imagistică renală.  

5.      Explorarea funcțională și imagistică a aparatului locomotor.  

6.      Explorarea hematologică.  

7.      Explorarea metabolismului proteinelor.

8.      Explorarea metabolismului glucidic.  

9.      Explorarea metabolismului lipidic.  

10. Explorarea oftalmologică (FO, câmp vizual). 

11. Audiometrie, probe vestibulare.

- B - 

1.      Antropometrie ergonomic㠖 m ăsurare, interpretarea datelor.  

2.      Efectuarea analizei ergonomice a unui loc de muncă și stabilirea corecțiilor ergonomice ce se impun.  

3.      Stabilirea obiectivelor unei investigații sociale de caz.

4.      Întocmirea unui plan de recuperare pentru un deficient dat din categoriile menționate la proba clinică de specialitate.  

5.      Orientarea (reorintarea profesională a unui caz dat).