TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea ENDODONTIE 

07.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA SCRISĂ

II. PROBA PRACTICĂ

III. PROBA CLINICĂ 

I.     PROBA SCRISĂ  

1.      Anatomia spațiului endodontic.  

2.      Morfologia și fiziologia pulpei dentare. Caracteristici morfologice și funcționale ale complexului pulpo-dentinar și rolul acestora în reușita unor metode terapeutice biostimulatoare. Morfologia și fiziologia parodonțiului apical.

3.      Factorii etiologici ai patologiei pulpare. Elemente de profilaxie în endodonție.  

4.      Metode diagnostice în endodonție. Interpretarea examenului radiologic și imagistic - examinarea computer tomografică cu fascicul conic (CBCT) - în scopul stabilirii diagnosticului endodontic.

5.      Inflamația pulpară. Caracterul reversibil și ireversibil al inflamațiilor pulpare.  

6.      Inflamația pulpară reversibilă - semne clinice, diagnostic pozitiv și diferențial. Indicații și principii privind conservarea pulpei dentare prin tratament biologic conservator.  

7.      Inflamația pulpară ireversibilă - semne clinice, diagnostic pozitiv și diferențial. Indicații și principii ale extirpării parțiale sau totale a pulpei dentare.  

8.      Identificarea factorilor etiologici ai necrozei și gangrenei pulpare simple. Mijloace preventive.  

9.      Necroza și gangrena pulpară simplă - semne clinice, diagnostic pozitiv și diferențial.  

10.  Parodontitele apicale acute - clasificare, semne clinice, diagnostic pozitiv și diferențial, evoluție și prognostic. Procedurile terapeutice de urgență în parodontitele apicale acute.  

11.  Parodontitele apicale cronice - clasificare, semne clinice, diagnostic pozitiv și diferențial, principii de tratament, evoluție și prognostic.  

12.  Evaluarea preoperatorie a posibilităților unui tratament endodontic corect.  

13.  Principii și mijloace de determinare a lungimii canalelor radiculare. Consecințele supra și subevaluării lungimii de lucru.  

14.  Principii și metode de realizare a tratamentului biomecanic de canal. Tehnici actuale, manuale și rotative, de tratament biomecanic. Metode neconvenționale de preparare a canalelor radiculare: tehnici sonice, ultrasonice și bazate pe radiația laser.  

15.  Criterii de selecție a soluțiilor de irigare a spațiului endodontic, rolul antiseptic și chelator al acestora. Interpretarea aspectelor de microscopie electronică ale dentinei radiculare parietale în urma pregătirii spațiului endodontic.  

16.  Rolul medicației endodontice, criterii de selecție a substanțelor medicamentoase, posibilitățile de potențare a efectelor antiseptice și biostimulatoare. Evaluarea clinică și microbiologică a statusului endodontic.  

17.  Principiile obturației de canal tridimensionale. Materiale și metode actuale de realizare a obturației de canal tridimensionale.

18.  Incidente, accidente și eșecuri în tratamentul endodontic - prevenire și posibilități de rezolvare.  

19.  Posibilitățile și limitele tratamentului endodontic ortograd în tratamentul leziunilor periapicale cronice.  

20.  Monitorizarea tratamentelor endodontice. Criterii de apreciere succes/eșec în endodonție.  

21.  Posibilitatea reluării tratamentului endodontic ortograd: motive, moment, instrumentar, tehnici și metode.

22.  Elemente de diagnostic și metode de tratament în patologia endo-parodontală.  

23.  Tratamentul de urgență în traumatismele dento-parodontale cu implicații pulpare și apicale.  

24.  Principiile biomecanice ale restaurărilor morfo-funcționale pentru dinții tratați endodontic. Metode de restaurare corono-radiculară a dinților tratați endodontic.  

25.  Specificul tratamentului endodontic la vârstnici și pacienți cu afecțiuni sistemice.

26.  Materiale și metode de rezolvare a discromiei dinților devitali.  

II. PROBA PRACTICĂ  

1.      Realizarea examenului clinic, cu întocmirea foii de observație, utilizarea instrumentarului de consultație și a testelor de vitalitate.  

2.      Stabilirea planului de tratament. Interpretarea examenului radiologic și imagistic în diagnostic și evaluarea tratamentului endodontic.  

3.      Aplicarea mijloacelor de izolare a cîmpului operator în endodonție.  

4.      Realizarea accesului în spațiul endodontic prin utilizarea instrumentarului și a tehnicilor specifice.

5.      Stabilirea odontometriei canalului radicular prin coroborarea diferitelor metode.  

6.      Permeabilizarea canalelor radiculare prezentând cur buri accentuate, multiple sau în mai multe planuri.  

7.      Utilizarea instrumentarului endodontic manual din oțel și nichel-titan și a tehnicilor convenționale în cadrul tratamentul biomecanic de canal.  

8.      Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ din nichel-titan de conicități diferite și a sistemelor rotative în cadrul tratamentul biomecanic de canal.  

9.      Aplicarea tratamentului de urgență în parodontitele apicale acute.  

10.  Realizarea obturației tridimensionale de canal prin aplicarea tehnicilor actuale de condensare și retroobturare a gutapercii.  

11.  Realizarea obturației tridimensionale de canal prin aplicarea tehnicilor specifice endodonției adezive.  

12.  Aplicarea tratamentului biomecanic de canal și a obturației de canal la dinții cu apex larg.  

13.  Identificarea, aprecierea și managementul incidentelor și accidentelor ce pot surveni în cursul diferitelor etape ale tratamentului endodontic: perforații ale podelei camerei pulpare, perforații radiculare, căi false, fractura instrumentarului în spațiul endodontic, etc.  

14.  Determinarea pe baza examenului clinic, radiologic și imagistic a necesității, oportunității și metodelor de reluare a tratamentului endodontic.  

15.  Dezobturarea canalelor radiculare în vederea reluării tratamentului endodontic.  

16.  Utilizarea instrumentarului și tehnicilor specifice pentru îndepărtarea obstacolelor prezente la nivelul canalelor radiculare: instrumente fracturate, pivoturi endodontice.  

17.  Abordarea terapeutică a leziunilor endo-parodontale complexe.  

18.  Aplicarea de metode, tehnici și materiale specifice de restaurare morfo-funcțională coronară a dinților tratați endodontic.  

19.  Determinarea necesității de utilizare, selecția și aplicarea diferitelor tipuri de pivoturi endodontice în scopul restaurării corono-radiculare directe a dinților tratați endodontic.  

20.  Aplicarea metodei terapeutice de albire ambulatorie internă în discromia dinților devitali.  

III. PROBA CLINICĂ 

Prezentare de caz pe pacient. Se vor alege cazuri din tematica probei practice.