TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ

06.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

PROBE DE CONCURS*

I. Proba scrisă

II-III. Două probe clinice

IV. Proba practică 

I.  PROBA SCRISĂ

1.  Anestezia în medicina dentară:  

-  Noțiuni de fiziologie a transmiterii nervoase;  

-  Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală;  

-  Instrumentarul folosit pentru anestezia loco-regională;  

-  Tehnici folosite în anestezia loco-regională;  

-  Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale;  

- Analgezie-sedare conștinetă inhalatorie cu protoxid de azot-oxigen în medicina dentară și chirurgia oro-maxilo-facială.

2. Extracția dentară: 

-  Indicațiile extracției dentare;  

-  Contraindicații în extracția dentară;  

-  Examenul clinic și examenul radiologic;  

-  Pregătiri preextracționale;  

-  Instrumentarul pentru extracție;  

-  Principii generale ale tehnicilor de extracție dentară;  

-  Tehnica extracției dentare pe grupe de dinți;  

-  Considerații generale privind extracția cu elevatorul;  

-  Extracția dentară cu separație interradiculară;  

-  Extracția resturilor radiculare;  

-  Principii de tehnică pentru extracția dinților temporari;  

-  Accidente și complicații ale extracției dentare.  

3. Patologia erupției dentare: 

-  Noțiuni de embriogeneză și organogeneză dentară;  

-  Cronologia dezvoltării dentare;  

-  Patologia molarului de minte;  

-  Incluzia caninului superior;  

-  Incluzia caninilor și premolarilor inferiori.  

4.  Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale:  

- Rezecția apicală;  

- Chiuretajul periapical; - Amputația radiculară.  

5.  Tratamentul chirurgical preprotetic:  

-  Tratamentul chirurgical preprotetic al părților moi;  

-  Tratamentul chirurgical preprotetic al substratului osos.  

6. Tratamentul chirurgical preimplantar: 

- Tehnici chirurgicale preimplantare în tratamentul atrofiei osoase. 

7.  Infecții oro-maxilo-facaiale:  

- Etiologie;  

- Forme anatomo-patologice;  

- Principii generale de tratament în supurațiile oro-maxilo-faciale; - Clasificarea infecțiilor oro-maxilo-faciale;  

- Infecții periosoase;  

- Infecțiile spațiilor fasciale; - Supurații difuze;  

- Fasciite necrozante;  

- Complicațiile infecțiilor oro-maxilo-faciale; - Limfadenitele cervico-faciale nespecifice;  

- Infecțiile nespecifice ale oaselor maxilare; - Infecții specifice.  

8.  Afecțiuni de origine dentară ale sinusului maxilar:

-  Generalități. Noțiuni de anatomie;  

-  Sinuzita maxilară de cauză dentară;

-  Comunicarea oro-sinuzală.  

9.  Traumatologie oro-maxilo-facaială:  

- Plăgile oro-maxilo-faciale; - Fracturile mandibulei;  

- Fracturile etajului mijlociu al feței; - Traumatisme dento-alveolare.  

10.  Chisturi și tumori benigne ale părților moi orale și cervico-faciale:  

- Definiții;  

- Clasificare;  

- Chisturile părților moi orale și cervico-faciale;  

- Tumorile benigne ale părților moi orale și cervico-faciale. 

11.  Chisturi, tumori benigne și osteopatii ale oaselor maxilare:  

- Dezvoltarea dintelui (odontogeneza); - Chisturile oaselor maxilare;  

- Tumorile benigne ale oaselor maxilare;  

- Aspecte comparative ale chisturilor, tumorilor benigne și osteopatiilor oaselor maxilare; - Principii de tratament chirurgical al chisturilor și tumorilor benigne ale oaselor  

maxilare.  

12.  Tumori maligne oro-maxilo-faciale:  

-  Biologia procesului tumoral malign în teritoriul oro-maxilo-facial;  

-  Factori de risc în apariția tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;  

-  Aspecte clinice și diagnosticul tumorilor mligne oro-maxilo-faciale;  

-  Principii generale de tratament multimodal în tumorile maligne oro-maxilo-faciale;  

-  Tumorile maligne ale buzelor;  

-  Tumorile maligne ale porțiunii orale a limbii și ale planșeului bucal;  

-  Tumorile maligne ale mucoasei jugale;  

-  Tumorile maligne ale comisurii intermaxilare (trigonul retromolar);  

-  Tumorile maligne ale mucoasei gingivale;  

-  Tumorile maligne ale fibromucoasei palatului dur;  

-  Tumorile maligne ale vălului palatin;  

-  Tumorile maligne ale mandibulei;  

-  Tumorile maligne ale maxilarului;  

-  Tumorile maligne ale tegumentelor cervico-faciale;  

-  Complicații și sechele ale tratamentului multimodal al tumorilor maligne oro-maxilo-faciale.  

13. Patologia articulației temporo-mandibulare: 

-  Anatomia și biomecanica articulației temporo-mandibulare;  

-  Patologia extraarticular㠖 sindromul algodisfunc țional (SAD);  

-  Patologia intraarticulară;  

-  Tratamentul chirurgical al afecțiunilor ATM.  

14. Patologia glandelor salivare: 

-  Variante anatomice și malformații ale glandelor salivare;  

-  Plăgile glandelor salivare și canalelor de excreție ale acestora;  

-  Tulburările secreției salivare;

-  Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare;  

-  Infecțiile glandelor salivare;  

-  Parotidomegalii sistemice;  

-  Alte afecțiuni ale glandelor salivare;  

-  Patologia tumorală a glandelor salivare.  

15. Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare severe: 

- Principii generale;

-  Protocolul standard privind etapizarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare severe;  

-  Elongarea dirijată în anomaliile dento-maxilare.  

16.  Despicături labio-maxilo-palatine:  

- Embriologie; - Etiopatogonie;  

- Diagnosticul prenatal;  

- Clasificarea despicăturilor de buză; - Tratamentul despicăturilor de buză; - Despicătura palatină;  

- Sechele după despicături labio-maxilo-palatine; - Deformații complexe ale regiunii nazale;  

- Insuficiența velo-palatină;  

- Anomalii dento-faciale complexe.  

17.  Aparate și proteze în chirurgia oro-maxilo-facială:  

- Aparate și proteze utilizate postextracțional;  

- Aparate și proteze utilizate în chirurgia preprotetică;  

- Aparate utilizate în patologia traumatismelor oro-maxilo-faciale; - Aparate și proteze utilizate în defecte osoase;  

- Aparate și proteze utilizate în patologia articulației temporo-mandibulare.  

18.  Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial. Nevralgia de trigemen:  

-  Aspecte ale anatomiei căilor durerii;  

-  Aspecte ale fiziologiei durerii;  

-  Aspecte clinice și psihologice ale durerii;  

-  Entități clinice asociate cu durerea oro-maxilo-facială.

II. – III. DOU Ă PROBE CLINICE: 

Se vor alege cazuri din tematica probei scrise. 

IV. PROBA PRACTICĂ 

1.  Extracția alveoloplastică;  

2.  Odontectomia dinților incluși;  

3.  Rezecția apicală;  

4.  Metode chirurgicale preprotetice/preimplantare.  

5.  Inserarea implanturilor dentare  

6.  Tratamentul chirurgical al infecțiilor oro-maxilo-faciale:

-infecții nespecifice: - periosoase; 

-  spații fasciale primare și secundare maxilo-mandibulare;  

-  supurații difuze;  

-  fasciite necrozante;  

-  limfadenite;  

-  infecții osoase.  

-infecții specifice (actinomicoză, sifilis, TBC). 

7.  Cura radicală a sinusului maxilar și plastia comunicării oro-sinuzale.  

8.  Tratamentul plăgilor orale și cervico-faciale.  

9.  Ligaturi vasculare (artera carotidă externă și ramurile sale).  

10.  Tratamentul de urgeță/definitiv al fracturilor maxilo-mandibulare și al complicațiilor acestora.  

11.  Tratamentul chirurgical al fracturilor complexului orbito-zigomatic.  

12.  Tratamentul chirurgical al chisturilor și tumorilor benigne ale părților moi orale și cervico-faciale  

13.  Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale oaselor maxilare.  

14.  Extirparea chirurgicală a tumorilor maligne oro-maxilo-faciale și plastia reconstructivă primară a defectelor postoperatorii.  

15.  Evidarea cervicală în chirurgia tumorală malignă oro-maxilo-facială (evidare supraomohioidiană, evidare cervicală radicală, evidare cervicală radicală modificată tip I, tip II, tip III).  

16.  Tratamentul chirurgical al anchilozei temporo-mandibulare.  

17.  Tratamentul chirurgical al afecțiunilor glandelor salivare.  

18.  Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare.  

19.  Tratamentul chirurgical al despicăturilor labio-maxilo-palatine. 

20.  Realizarea diferitelor tipuri de lambouri utilizate în reconstrucția defectelor oro-maxilo-cervico-faciale.

*Cele 4 probe de concurs se vor susține în Clinicile de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Probele clinice (2+3) se vor desfășura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialității.-  Tulburările erupției dentare;