TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ

Publicată în „Viața Medical㔠Nr.29/17 iulie 2009

06.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

PROBE DE CONCURS*

I. Proba scrisă 

II-III. Două probe clinice 

IV. Proba practică

I. PROBA SCRISĂ

1.  Anestezia în medicina dentară:  

-  Noțiuni de fiziologie a transmiterii nervoase;  

-  Substanțe anestezice utilizate în anestezia locală;  

-  Instrumentarul folosit pentru anestezia loco-regională;  

-  Tehnici folosite în anestezia loco-regională;  

-  Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale;  

- Analgezie-sedare conștinetă inhalatorie cu protoxid de azot-oxigen în medicina dentară și chirurgia oro-maxilo-facială.

2. Extracția dentară: 

-  Indicațiile extracției dentare;  

-  Contraindicații în extracția dentară;  

-  Examenul clinic și examenul radiologic;  

-  Pregătiri preextracționale;  

-  Instrumentarul pentru extracție;  

-  Principii generale ale tehnicilor de extracție dentară;  

-  Tehnica extracției dentare pe grupe de dinți;  

-  Considerații generale privind extracția cu elevatorul; 

-  Extracția dentară cu separație interradiculară;  

-  Extracția resturilor radiculare; 

-  Principii de tehnică pentru extracția dinților temporari;  

-  Accidente și complicații ale extracției dentare.

3. Patologia erupției dentare: 

-  Noțiuni de embriogeneză și organogeneză dentară;  

-  Cronologia dezvoltării dentare;

-  Tulburările erupției dentare;  

-  Patologia molarului de minte;  

-  Incluzia caninului superior;  

-  Incluzia caninilor și premolarilor inferiori.

4.  Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale:  

- Rezecția apicală;  

- Chiuretajul periapical; - Amputația radiculară.

5.  Tratamentul chirurgical preprotetic:  

-  Tratamentul chirurgical preprotetic al părților moi;  

-  Tratamentul chirurgical preprotetic al substratului osos.

6. Tratamentul chirurgical preimplantar: 

- Tehnici chirurgicale preimplantare în tratamentul atrofiei osoase.

7.  Metode chirurgicale de tratament al parodontopatiilor marginale cronice:

8.  Implanturile dentare:  

-  Indicații, contraindicații;  

-  Alegerea tipului de implant în funcție de particularitățile câmpului protetic;  

-  Tehnici chirurgicale de inserare a implanturilor dentare.

9. Infecții oro-maxilo-faciale:

Infecții nespecifice: - Infecții periosoase;  

-   Infecțiile spațiilor fasciale primare și secundare maxilare și mandibulare;  

-   Limfadenite;  

-   Infecții osoase.

10.  Afecțiuni de origine dentară ale sinusului maxilar:  

- Generalități. Noțiuni de anatomie; - Sinuzita maxilară de cauză dentară; - Comunicarea oro-sinuzală.

11.  Traumatologie oro-maxilo-facială:  

-  Semne clinice comune ale fracturilor maxilo-mandibulare; 

-  Tratamentul de urgență al fracturilor maxilo-mandibulare;  

-  Traumatisme dento-alveolare.

12. Chisturi și tumori benigne ale părților moi orale: 

-  Chistul dermoid;  

-  Mucocelul și sialochistul;  

-  Ranula;  

-  Hiperplazii și hipertrofii reactive și inflamatorii („epulis-like”);

-  Papilomul;  

-  Fibromul;  

-  Fibromatoza gingivală;  

-  Lipomul.  

13. Chisturi și tumori benigne ale oaselor maxilare: 

- Chisturile oaselor maxilare; - Ameloblastomul; 

- Odontomul compus și odontomul complex; - Cementoblastomul. 

14. Tumori maligne oro-maxilo-faciale: 

- Factori de risc în apariția tumorilor maligne oro-maxilo-faciale; 

- Aspecte clinice și diagnosticul tumorilor maligne oro-maxilo-faciale. 

15. Patologia articulației temporo-mandibulare: 

- Patologia extraatricular㠖 sindromul algodisfunc țional (SAD). 

16.  Patologia glandelor salivare:  

- Tulburările secreției salivare;  

- Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare; - Infecțiile glandelor salivare.  

17.  Aparate și proteze în chirurgia oro-maxilo-facială:  

- Aparate și proteze utilizate postextracțional;  

- Aparate și proteze utilizate în chirurgia preprotetică;  

- Aparate utilizate în patologia traumatismelor oro-maxilo-faciale; - Aparate și proteze utilizate în defecte osoase;  

- Aparate și proteze utilizate în patologia articulației temporo-mandibulare.  

18.  Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial:  

- Afecțiuni dureroase de cauză neurogenă. 

II. – III. DOU Ă PROBE CLINICE: 

Se vor alege cazuri din tematica probei scrise. 

IV. PROBA PRACTICĂ 

1. Extracția alveolo-plastică; 

2.  Odontectomia dinților incluși;  

3.  Rezecția apicală;

4.  Metode chirurgicale preprotetice:  

-  frenectomia;  

-  frenoplastia;  

-  frenoplastia cu vestibuloplastie;  

-  extirparea hiperplaziilor inflamatorii;  

-  extriparea fibromatozelor tuberozitare;  

-  excizia crestelor balante;  

-  plastia șanțurilor periosoase;  

-  remodelarea procesului alveolar;  

-  plastia modelantă a torusurilor.  

5.  Metode chirurgicale preimplantare:  

-  grefe de apoziție și interpoziție;  

-  elongarea osoasă dirijată a crestelor alveolare (osteodistracția);  

-  lifting sinus.  

6.  Tratamentul chirurgical al infecțiilor nespecifice periosoase (abces vestibular, palatinal   și parodontal).  

7.  Plastia imediată a comunicării oro-sinuzale în deschiderea accidentală a sinusului maxilar.  

8.  Imobilizarea de urgență în fracturile maxilo-mandibulare.  

9.  Tratamentul chirurgical al traumatismelor dento-alveolare.  

10.  Extirparea chirurgicală a tumorilor de tip:  

-   „epulis-like”;  

-   papilom;  

-   fibrom; 

-   mucocel;  

-   sialochist.  

11.  Tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare care nu implică sinusul maxilar, fosele nazale și canalul mandibular.  

12.  Metode nechirurgicale de reducere a luxațiilor temporo-mandibulare.  

13.  Aplicarea de dispozitive pe dinții incluși în vederea redresării chirurgical-ortodontice.  

14.  Realizarea protezei cu obturator.  

15.  Inserarea implanturilor dentare.

* Cele 4 probe de concurs se vor susține în Clinicile de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Probele clinice (2+3) se vor desfășura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialității.