TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea STOMATOLOGIE GENERALĂ

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE 

1.      Erupția dentară. Mecanismul erupției, secvența erupției dinților temporari  si permanenți, tulburările de erupție.  

2.      Anomalii ale structurilor dentare (forme clinice dobândite  si ereditare).

3.      Profilaxia cariei dentare.  

4.      Caria simplă  si complicată a dinților temporari  si permanenți (forme clinice, simptomatologie  si tratament).  

5.      Combaterea durerii în tratamentul cariei simple.  

6.      Măsuri  si metode în cadrul tratamentului cariei dentare pentru prevenirea complicațiilor pulpare.  

7.      Pulpitele acute  si cronice.

8.      Gangrena pulpară simplă.  

9.      Parodontita apicală acută  si cronică (etiogenie, forme anatomo-clinice simptomatologice, diagnostic, tratament).  

10.  Parodontitele marginale cronice superficiale  si profunde; etiologie, mecanisme patogenice, forme clinice, simptomatologie, diagnostic, complicații.  

11.  Parodontitele marginale cronice, tratament medicamentos, biostimulator, chirurgical, metode, tehnici.  

12.  Profilaxia parodontitelor marginale cronice.  

13.  Afecțiuni ale mucoasei bucale, criterii de clasificare, etiologie, semne clinice, diagnostic diferențial, tratament.  

14.  Stomatopatii de cauză protetică.

15.  Manifestări bucale în cadrul unor afecțiuni generale, semne clinice, tratament.

16.  Stomatita ulceronecrotică odontogenă, semne clinice, tratament.

17.  Consecințele pierderii precoce ale dinților temporari  si permanenți, forme clinice, tratament.  

18.  Dizarmoniile sagitale: forme clinice, etiologie, diagnostic, tratament profilactic, preventiv, curativ.  

19.  Dizarmoniile în plan Z transversal, forme clinice, etiologie, diagnostic, tratament profilactic preventiv, curativ.  

20.  Dizarmonia dento-alveolară, forme clinice, etiologie, diagnostic, tratament, tratament profilactic preventiv, curativ.  

21.  Anomaliile dentare izolate, forme clinice, etiologice, diagnostic, tratament profilactic, preventiv, curativ.  

22.  Anestezia locoregională.

23.  Indicațiile  si tehnicile anesteziei generale în cabinet.

24.  Indicațiile extracției dentare.

25.  Accidentele  si complicațiile extracției.

26.  Leziunile traumatice ale părților moi ale feței, dinților  si oaselor masivului facial.

27.  Procese infecțioase buco-maxilo-faciale, etiologie, simptomatologie, tratament.

28.  Tumorile odontogene ale maxilarelor.

29.  Tumorile oaselor maxilare  si părților moi perimaxilare.  

30.  Formele de debut ale cancerului regiunii buco-maxilo-faciale.

31.  Litiaza salivară.

32.  Patologia articulației temporo-mandibulare.

33.  Ocluzia funcțională, criterii.

34.  Disfuncția ocluzală, etiologie, simptomatologie.

35.  Principii de tratament în disfuncțiile ocluzale.

36.  Edentația totală, aspecte clinice.

37.  Metode  si tehnici de amprentare în edentația totală.

38.  Materiale folosite în protetica dentară pentru amprentare.

39.  Principii  si tehnici de determinare  si înregistrare a relațiilor intermaxilare la edentatul total.

40.  Criterii de alegere  si montare a dinților la edentatul total.

41.  Afecțiunile coronare  si terapia lor protetică.

42.  Edentația parțială tratată prin punți dentare: aspecte clinice, complicații.  

43.  Conceperea planului de tratament în edentația partială tratată prin punte. Stabilirea dinților stâlpi, alegerea elementelor de agregare  si a corpului de punte în edentația frontală, laterală mixtă.

44.  Pregătirea preprotetică  si proprotetică în edentația parțială tratată prin punți dentare.

45.  Fazele clinice  si tehnice necesare realizării tratamentului prin punți dentare.

46.  Materiale folosite în terapia prin punți dentare a edentației parțiale.

47.  Pregătirea imediată în edentația parțială tratată prin punte.

48.  Edentația parțială tratată prin proteze mobilizabile, forme clinice.

49.  Pregătirea preprotetică  si proprotetică în edentația parțială tratată prin proteze mobilizabile.

50.  Amprentarea câmpului protetic în edentația parțială tratată prin proteze mobilizabile.

51.  Determinarea relațiilor intermaxilare la edentatul parțial.

52.  Mijloace de menținere, stabilizare  si sprijin ale protezelor parțial mobilizabile.

53.  Proba  si adaptarea parțiale mobilizabile.  

III. PROBA PRACTICĂ

1.      Tratamentul cariei simple la dinții temporari  si permanenți în perioada de crestere.  

2.      Tratamentul cariei simple în edentația permanentă la adult, inclusiv  si obturația definitivă sau incrustația.  

3.      Analiza  si interpretarea radiografiilor dentare panoramice  si ale ATM.

4.      Executarea unei pulpectomii sub anestezie, inclusiv obturații de canal.

5.      Executarea chiuretajului subgingival.  

6.      Elaborarea planului de tratament ortodontic pe baza analizei complexe (modele, radiografii, etc.).  

7.      Extracția dentară  si a resturilor radiculare.

8.      Regularizarea crestei alveolare.

9.      Deschiderea supurațiilor superficiale.

10.  Diagnosticul funcțional al ocluziei  si indicațiile de reabilitare.  

11.  Prepararea dinților pentru acoperirea cu microproteze  si amprentarea bonturilor dentare pentru confecționarea microprotezei.  

12.  Pregătirea rădăcinilor pentru coroane de substituție  si amprentare.

13.  Analiza edentației partiale (modele, radiografii, etc.)  si elaborarea planului de tratament.

14.  Adaptarea lingurii individuale  si amprentarea finală la edentatul total.

15.  Determinarea rapoartelor intermaxilare la edentatul total  si parțial.