TEMATICA pentru examenul de medic primar Specialitatea RADIOTERAPIE

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III.  PROBA PRACTICĂ

I.  PRIMA PROBĂ CLINICĂ din tematică:  

1.      Biologia cancerului: cancerogeneză  si progresie tumorală.

2.      Epidemiologia cancerului

3.      Prevenirea cancerului, depistare precoce, educația sanitară a populației

4.      Morfopatologia tumorilor maligne

5.      Semne  si simptome ale bolii canceroase

6.      Metode de diagnostic

7.      Clasificarea, stadializarea  si factori de prognostic

8.      Tratamentul chirurgical: principii generale

9.      Radioterapia: principii generale

10.  Chimioterapia  si tratamentele hormonale: principii generale

11.  Tratamentele biologice  si alte forme de tratament, principii generale

12.  Decizia terapeutică: obiectivele tratamentului  si alegerea modalităților terapeutice

13.  Urmărirea bolnavilor

14.  Tratamentele de susținere  si simptomatice

15.  Aspecte psihosociale  si calitatea vieții

16.  Tratamentul stadiilor terminale

17.  Bazele biologice ale efectului radiațiilor asupra materiei vii

18.  Răspunsul tumorilor la iradiere

19.  Efecte acute  si tardive ale iradierii în țesuturile sănătoase

20.  Indicațiile radioterapiei în funcție de tipul  si localizarea tumorii  si planul de tratament pentru

TOATE LOCALIZăRILE TUMORALE 

21.  Fizica radiațiilor: tipuri de radiații, parametrii fascicolului de radiații, metode  si unități de măsură, calculul timpului de expunere, izodoze, combinații de fascicole, corecții, iradieri pendulare  

22.  Tehnici  si echipamente pentru radioterapie: aparate de cobalt, acceleratori liniari, sisteme afterloading HDR, LDR, MDR, etc. 

23.  Planul de tratament  si dozimetria în radioterapia externă  i brachiterapie

24.  Utilizarea terapeutică a radionuclizilor

25.  Radioprotecție

26.  Asigurarea  si controlul calității în radioterapie

27.  Tratamente asociate (radio-chimioterapie, chimio-chirurgie)

28.  Rolul radioterapiei în bolile nemaligne

29.  Principiile  si metodologia trialurilor clinice

30.  Cuantificarea răspunsului tumoral

31.  Descrierea  si cuantificarea reacțiilor țesuturilor sănătoase

32.  Evaluarea trialurilor  si rezultatelor clinice  

33.  Statistica medicală

34.  Etica cercetării clinice

II. A DOUA PROBĂ CLINICĂ 

Proba clinică constă din examinarea unui bolnav oncologic, formularea diagnosticului de malignitate, bilanțul preterapeutic  si stadializare, indicația terapeutică  si planul de tratament, respectiv: 

-          examenul clinic general  si al tumorii conform localizării (examen ginecologic, ORL, tuseu rectal, etc.) = 20 minute  

-          interpretarea examinărilor imagistice sau instrumentale cerute de candidat = 20 minute  

III. PROBA PRACTICĂ 

Pregătirea planului de radioterapie cu completarea fisei tehnice de iradiere  si efectuarea radiografiilor de control (simulator sau aparatul de iradiere).

Metodologia pentru examenul de primariat: 

Două probe clinice complete: examen clinic, interpretarea documentației imagistice, stadializare, stabilirea indicației terapeutice multidisciplinare  si efectuarea planului de radioterapie (simulare, dozimetrie, radiografii control completarea fisei tehnice).