TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea PSIHIATRIE 

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ 

I - II. DOUĂ PROBE CLINICE

Cazurile clinice se vor susține din întreaga problematică a specialității. 

IV. PROBA PRACTICĂ 

1.      Examinarea, obținerea datelor si diagnosticul în psihiatrie.  

-  Tipuri de interviu (structurat, semistructurat, nestructurat); cunoa terea principalelor instrumente OMS în acest domeniu: SCAN, CIDI.  

-  Foi de observație  si evidență standardizată în psihiatrie (AMDP-PHSD-OMS)  

-  Diagnosticul în perspectiva definițiilor operaționale în psihiatrie pe baza “criteriilor de diagnostic” ale ICD-10-DCR  si DSM-IV  

-  Diagnosticul pe axe (perspectiva DSM-IV  si ICD-10)

2.      Tomografia computerizată, RMN

3.      Electroencefalografia în psihiatrie.

4.      Examenul fundului de ochi în psihiatrie.  

5.      Teste biochimice în psihiatrie: testul de supresie a dezametazonei (DST), testul de stimulare a tireotopului (TRH).  

6.      Probe psihologice de evaluare a funcțiilor cognitive: atenției, percepției, memoriei; instrumente  si tehnici de evaluare a inteligenței  si “capacităților cognitive” la diverste vârste (Wechsler: WAIS, WISC, Raven, etc.).  

7.      Tehnici proiective de investigare a personalității în perspectiva psihiatriei: Rorschach, TAT, Rosenzweig, Szondi, Luscher, etc.  

8.      Chestionare pentru investigarea personalității: MMPI, PF16, IPDE interviul OMS, Tyrer, Karolinska, etc.  

9.      Scale de evaluare psihopatologice: globale: SCL-90, CRSP, BRPS  si pentru anumite nuclee sindromatice ca depresia, anxietatea, fobiile, schizofrenia pozitivă  si cea negativă, etc.  

10.  Scale de evaluare observaționale a comportamentului în diferite împrejurări: în spital, la ergoterapie, în societate; evaluarea disabilităților (DAS)  si alte scale de evaluare utile în psihiatrie.