TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ

I - II. DOUĂ PROBE CLINICE 

Cazurile se aleg din tematica clinică a probei scrise de specialitate, astfel încât să reprezinte domenii semnificativ diferite ale patologiei. 

III.   PROBA PRACTICĂ  

1.    Interpretarea unui buletin de analiză a LCR.

2.    Interpretarea unei electroencefalograme.

3.    Interpretarea unui examen electromiografic  si a vitezei de conducere.

4.    Interpretarea unui examen computertomografic.

5.    Interpretarea unei radiografii craniene.

6.    Interpretarea unui examen al fundului de ochi.

7.    Principiile probelor de evaluarea inteligenței  si interpretarea lor (WISC, Raven).

8.    Principiile probelor de evaluare a atenției  si interpretarea lor.

9.    Principiile probelor proiective - TAT, Rorschach, Rozenzweig, Pate Noir.

10.    Principiile probelor de evaluare a memoriei  si interpretarea unei probe.

11.    Principiile evaluării gradului de incapacitate psihică  si evaluarea unui caz.

12.    Principiile evaluării discernământului unui minor delincvent.

13.    Evaluarea nivelului dezvoltării psihice a unui copil sub vîrsta de 6 ani.  

14.  Principiile metodelor moderne de imagerie cerebrală  si de explorare a debitului sanguin cerebral  si metabolismului creierului.  

15.  Principiile examenului potențialelor evocate cerebrale  si interpretarea unui buletin de analiză.  

16.  Elaborarea unui program de intervenție în criză - pentru suicid, stare comatoasă, criză de agitație cu comportament agresiv, stare depresivă.  

17.    Elaborarea unui plan de cercetare pentru o temă dată.