TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea ORTODONȚIE

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I - II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ 

I - II. DOUĂ PROBE CLINICE 

1.      Rolul eredității asupra dezvoltării generale, cranio-faciale  si dento-maxilare.

2.      Rolul factorilor endocrini asupra dezvoltării generale, cranio-faciale  si dento-maxilare.

3.      Rolul factorilor metabolici asupra dezvoltării generale, cranio-faciale  si dento-maxilare.  

4.      Rolul factorilor loco-regionali  si funcționali asupra dezvoltării normale  si patologice a Ap.D.M.  

5.      Examenul radiologic

5.1.   Examenul radiologic de la mică distanță.

5.2.   Teleradiografia tridimensional㠖 principalele sisteme de analiză.

5.3.   Tehnici imagistice

5.4.   Investigația A.T.M.  

6.      Examenul antropologic  si antropometric în ortopedia dento-facială. Analiza tridimensională computerizată în diagnosticul  si tratamentul An.D.M.  

7.      Fotografia în ortodonție  si ortopedie dento-facială.

8.      Clasificarea tratamentului ortodontic (momentul instituirii, obiective, metode  si mijloace).

9.      Materialele ortodontice – tehnologie.

10.  Biomecanica ortodontică

10.1.  Forțele ortodontice.

10.2.  Parametrii deplasărilor dentare  si modificările structurilor maxilo-faciale.

10.3.  Estimarea forțelor produse prin diferite aparate ortodontice.

10.4.  Estimarea forțelor produse prin procedurile de ortopedie dento-facială.  

11.  Aparate biomecanice mobilizabile: alcătuire, indicații, contraindicații, limite, design, varietăți, faze de lucru clinice  si de laborator, tehnici de reparare.  

12.  Aparate funcționale. Terapia An.D.M. prin exerciții.  

13.  Aparate fixe parțiale (arc lingual, vestibular, transpalatinal): elemente constitutive, indicații  si aplicare, varietăți, cimentate sau colate.  

14.  Aparate fixe poliagregate:

14.1.  Principii biomecanice ale terapiei cu aparate fixe.

14.2.  Tipuri de aparate, elemente constitutive, concepții  i abordări terapeutice.

14.3.  Indicatii  si aplicare.  

14.4.  Potențial  si limite ale diferitelor sisteme.

15.  Menținătoarele de spațiu.

16.  Extracția dentară în ortodonție: indicații, contraindicații, metode.

17.  Tratamentul chirurgical – ortodontic asupra dinților, proceselor alveolare  si părților moi.

18.  Contenția  si echilibrarea finală.

19.  Recidiva în ortodonție  si ortopedie dento-facială.

20.  Anomalii în plan sagital.

20.1.  Sindromul ocluziei distale – clasa a II-a

20.2.  Sindromul progenic – clasa a III-a

21.  Anomalii în plan transversal

21.1.  Sindromul compresiei de maxilar.

21.2.  Sindromul ocluziei încrucisate.

21.3.  Sindromul Brodie.

21.4.  Asimetria facială.

22.  Anomalii în plan vertical:

22.1.  Sindromul ocluziei adânci

a)   Ocluzie adânca în acoperi  – clasa II/1

b)   Ocluzie adâncă acoperit㠖 clasa II/2 sau II/1

c)   Ocluzie prăbu ită

22.2.  Sindromul ocluziei deschise

23.  Dizarmonia dento-alveolară.

24.  Anomaliile dentare de număr.

24.1.  Dinții supranumerari

24.2.  Anodonția

25.  Anomaliile dentare.

25.1.  Ectopia dentară

25.2.  Incluzia dentară

25.3.  Reincluzia dentară

25.4.  Transpoziția dentară

26.  Diastema

27.  Ortodonția  si ortopedia dento-facială de echipă (terapia multidisciplinară).

27.1.  Clinica  si tratamentul despicăturilor labio-maxilo-palatine  si macrocheiliei

27.2.  Clinica  si tratamentul sechelelor posttraumatice  si postcombustionale oro-maxilo-faciale  

27.3.   Tratamentul ortopedico-dento-facial  si ortodontic pre-  si postoperator în chirurgia gnatologică. Alegerea momentului biologic  si planificarea intervenției.  

27.4.   Tratamentul ortodontico-parodontal. Indicații  si contraindicații ale tratamentului ortodontic la pacienți cu suferință parodontală.  

27.5.  Tratamentul ortodontico-protetic: de substituire, contenție, proprotetic  si preprotetic.

27.6.  Ortodonția la adult

a)     Tulburări fizionomice

b)    Suferința parodontală

c)     Suferința articulară

27.7.  Disfuncția cranio-mandibulară: etiologie, măsuri de atenuare a disfuncției.

28.  Iatrogenia în ortopedia dento-facial㠖 factor etiopatogenic, atenuant sau curativ.

III.   PROBA PRACTICĂ  

1.      Examinarea unui caz clinic, cu efectuarea manoperelor necesare; evaluarea  si prognozarea complexă a evoluției.  

2.      Examinarea unui caz clinic cu plasarea planului de tratament în complexul asistenței contemporane.  

3.      Examinarea unui caz clinic cu efectuare de manopere de chirurgie dento-alveolară.