TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEONATOLOGIE 

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE 

Cazurile clinice se vor alege din întreaga problematică a specialității. 

III.   PROBA PRACTICĂ

1.      Cateterismul arterei  si venei ombilicale.

2.      Aspirația cailor aeriene  si ventilația pe mască cu pompă manuală tip oxigenoterapia.  

3.      Plasarea unei sonde naso-gastrice (naso-jejunale) pentru alimentația enterală. Tehnica efectuării gavajului continuu  si discontinuu.  

4.      Masajul cardiac extern.

5.      Intubația traheală. Tehnici de ventilație asistată.

6.      Puncționarea venei femurale pentru recoltări.

7.      Instalarea unei perfuzii în venele periferice.

8.      Puncția lombară.

9.      Puncția pleurală. Drenajul pleural în sistem închis.

10.  Ingrijirea prematurului în incubator.

11.  Fototerapia.

12.  Exsanguinotransfuzia.

13.  Interpretarea unei radiografii toracice la nou-născut.

14.  Interpretarea examenului radiologic al tubului digestiv în perioada neonatală.

15.  Interpretarea radiografiilor scheletice la nou-născut.  

16.  Interpretarea unei electrocardiograme din patologia curentă neonatală (maladii congenitale de cord, tulburări de ritm  si conducere, hipocalcemia neonatală).  

17.  Puncționarea arterelor periferice pentru recoltarea de sânge arterial. Interpretarea examenului gazelor sanguine  si a echilibrului acido-bazic prin micrometoda Astrup.  

18.  Interpretarea hemogramei normale  si patologice în perioada neonatală.

19.  Interpretarea probelor de coagulare în perioada neonatală.

20.  Interpretarea probelor de explorare a funcției renale în perioada neonatală.

21.  Interpretarea probelor de explorare a metabolismului bilirubinei în perioada neonatală.

22.  Explorarea bacteriologică  si serologică în infectiile neonatale.

23.  Preparate de lapte utilizate în alimentația artificială a nou-nascutului la termen.

24.  Preparate de lapte utilizate în alimentația artificială a nou-nascutului prematur.  

25.  Recomandari în alimentația naturală a nou-nascutului (scheme de alimentație, educația mamei, contraindicații, incidente, urmărirea nou-nascutului alimentat natural).  

26.  Pregătirea  si utilizarea monitorului cardio-respirator, pulsoximetrului, tensiometrului noninvaziv, ventilatorului mecanic.  

27.  Interpretarea unei echografii (transfontanelară, cardiacă, abdominală).