TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINA MUNCII 

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE PRACTICE

III.  PROBA CLINICĂ  

I.  PRIMA PROBĂ PRACTICĂ (pentru evaluarea factorilor nocivi profesionali – riscurile profesionale) 

1.      Profesiograma: elaborarea, interpretarea  si aprecierea unei profesiograme.  

2.      Evaluarea efortului predominant musculo-osteo-articular: expunerea unei tehnici folosite in practică, interpretarea unui buletin.  

3.      Evaluarea capacitații de efort fizic prin determinarea indirectă a consumului maxim de oxigen: testul Astrand.  

4.      Evaluarea efortului predominent neuro-psiho-senzorial: expunerea unei tehnici folosite in practică, interpretarea unui buletin.  

5.      Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianța termica profesională (microclimatului profesional): expunerea experienței proprii, interpretarea unui buletin.  

6.      Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianța sonoră profesională (zgomotul profesional): expunerea experienței proprii, interpretarea unui buletin.  

7.      Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianța sonoră profesională asupra urechii. Audiometria tonală  si vocală în scopurile medicinei muncii: expunerea experienței proprii, interpretarea unei audiograme.  

8.      Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianta termica profesionala asupra organismului: expunerea experientei proprii, interpretarea unui buletin.  

9.      Evaluarea riscului profesional reprezentat de vibrațiile mecanice la un loc de muncă: expunerea experienței proprii, interpretarea unui buletin.  

10.  Evaluarea riscului profesional reprezentat de vibrațiile mecanice asupra organismului: testul de provocare la rece, testul presor la rece, calcularea indicelui Pyykko. Citirea  si interpretarea de radiografii ale coloanei vertebrale, articulațiilor pumnului, mâinii.  

11.  Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianța luminoasă la un post de muncă (iluminatul profesional): expunerea experienței proprii, interpretarea unui buletin.  

12.  Evaluarea riscului profesional reprezentat de toxicele profesionale în aerul locurilor de muncă: interpretarea de buletine.  

13.  Evaluarea toxicelor profesionale în lichidele biologice. Monitorizarea biologică. Expunerea experienței proprii, interpretarea de buletine.  

14.  Evaluarea riscului profesional reprezentat de pulberile industriale în aerul locurilor de muncă. Expunerea experienței proprii, interpretarea de buletine.

15.  Explorări funcționale respiratorii (pulmonare) în practica medicinei muncii: CV, VEMS, DME25-75%CV, volum rezidual, timp de mixică, teste bronhomotorii: metodologie, tehnici, interpretarea de buletine.  

16.  Probe funcționale cardiovasculareîn practica medicinei muncii: Teslenko, Crampton, Brouha, probe de efort ; metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin.  

17.  Citirea  si interpretarea de radiografii pulmonare standard (RPS) pentru diagnosticul de pneumoconioză (silocoză, azbestoză, sideroză etc.).  

18.  Evaluarea riscului profesional reprezentat de radiațiile electromagnetice neionizante  si ionizante la locul de muncă. Expunerea experienței proprii, interpretarea de buletine.  

II. A DOUA PROBĂ PRACTICĂ (privind elaborarea  si aplicarea de programe de profilaxia bolilor profesionale) 

1. Program de medicina muncii privind profilaxia silicozei într-o intreprindere sau pe un județ. 

2.      Program de medicina muncii privind profilaxia azbestozei într-o intreprindere sau pe un județ.  

3.      Program de medicina muncii privind profilaxia intoxicației profesionale cu plumb într-o intreprindere sau pe un județ.  

4.      Program de medicina muncii privind profilaxia hipoacuziei  si surditații profesionale într-o intreprindere sau pe un județ.  

5.      Program de medicina muncii privind profilaxia dermatozelor profesionale într-o intreprindere sau pe un județ.

6.      Program de medicina muncii privind profilaxia bolii de vibrație într-o intreprindere sau pe un județ.  

7.      Program de medicina muncii privind profilaxia intoxicației profesionale cu solvenți organici într-o intreprindere sau pe un județ.  

8.      Program de medicina muncii privind profilaxia bolilor profesionale datorită miscărilor repetitive într-o intreprindere sau pe un județ.  

9.      Program de medicina muncii privind profilaxia bolilor profesionale  si a bolilor legate de profesiune într-o:

-   mină

-   intreprindere constructoare de masini

-   intreprindere chimică

-   intreprindere textilă

-   unitate agricolă

-   unitate spitalicească

-   unitate bancară

-   muncă la videoterminale  

10.  Prezentarea unei cercetări ergonomice personale la un post de muncă, aprecierea unei cercetări ergonomice efectuate la un post de muncă, recomandări privind profilaxia oboselii  si a suprasolicitării.  

11.  Analiza absenteismului medical cu incapacitate temporară de muncă, pe o intreprindere sau pe un județ.  

12.  Avizarea  si autorizarea din punct de vedere al medicinei muncii a intreprinderilor sau altor unitați (legislație, metodologie).  

13.  Prezentarea unei cercetări a cauzelor unei boli profesionale. Interpretarea  si aprecierea unui proces verbal de cercetare a cauzelor unei boli profesionale. Semnalarea, declararea, cercetarea si evidența bolilor profesionale (legislație, metodologie).  

14.  Organizarea examenului medical la angajare, examenului medical de adaptare, controlului medical periodic  si examenului medical la reluarea muncii după o absență din cauze medicale.  

15.  Calcularea fracțiunii etiologice profesionale în vederea evidențierii unei boli multifactoriale ca boală legată de profesiune.  

16.  Prelucrarea statistică a datelor obtinute prin monitorizarea mediului de muncă  si/sau a stării de sănătate a muncitorilor expusi la noxe profesionale (media, mediana, deviația standard, indici de corelație, teste de semnificație statistică).  

17.  Legislatie actuală de medicina muncii: norme generale de protecția muncii, Legea Inspecției Sanitare, Legea Inspecției Muncii, Ordinul 15/1982, Legea privind sancțiunile, statutul medicului de medicina muncii, codul deontologic internațional privind medicina muncii, ghidurile de diagnostic  si tratament privind bolile profesionale.  

III.   PROBA CLINICĂ  

-          Examinarea unui solicitant la un loc de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă din punct de vedere medical sau

-          Examinarea unui bolnav în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională  

Stabilirea aptitudinii în muncă sau stabilirea bolii profesionale are în vedere urmatoarele categorii de expuneri profesionale:

1.      Pulberile minerale: silicoza si azbestoza.

2.      Pulberile organice: astmul bronsic profesional  si bisinoza.

3.      Plumbul: intoxicația cronică profesională cu plumb  si intoxicația acută cu tetraetil de plumb.

4.      Mercurul: intoxicația cronică profesională cu mercur  si intoxicația acută cu compusi organomercuriali.

5.      Cromul: intoxicația cronică profesională cu crom  si compusii lui.

6.      Hidrocarburi aromatice: intoxicația acută  si cronică cu benzen  si toluen.

7.      Nitro  si amino-derivații hidrocarburilor aromatice: intoxicația acută  si cronică cu nitrobenzen, anilină.  

8.      Hidrocarburi alifatice halogenate: intoxicația acută  si cronică cu tetraclorură de carbon, tricloretilenă, clorura de metil, bromura de metil.  

9.      Gaze  si vapori iritanți: intoxicația acută  si cronică cu clor, fluor, bioxid, trioxid  si acid sulfuric, oxizi de azot  si acid azotic, hidrogen sulfurat, diizocianați.

10.  Gaze hipoxemiante: intoxicația acută cu oxid de carbon, acid cianhidric  si compusi cianici. 

11.  Pesticide: intoxicația acută profesională cu organo-fosforice, hidrocarburi clorate, ierbicide.

12.  Zgomotul profesional: hipoacuzia  si surditatea profesională.

13.  Vibrații: boala de vibrații.

14.  Presiunea atmosferică crescută/scazută: boala de decompresiune.

15.  Agenti carcinogeni profesionali: cancerul profesional.

16.  Dermatozele profesionale.

17.  Munca la înălțime.

18.  Munca la rețele electrice de înaltă tensiune.

19.  Munca cu suprasolicitarea aparatului locomotor (miscari repetitive).

20.  Munca în microclimat cald.

21.  Munca cu expunere la radiații ionizante.  

22.  Boli legate de profesie: hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică (boala cardiacă ischemică), afecțiuni musculo-scheletale, bronsita cronică nespecifică.  

DURATA PROBELOR 

Pentru proba practică se acordă:

-   20 minute pentru efectuarea lucrării

-   20 minute pentru expunere

Pentru proba clinica se acorda:

-   30 minute pentru examinare

-   20 minute pentru meditație

-   20 minute pentru expunere