TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea LABORATOR FARMACEUTIC 

12.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA SCRISĂ

II. PROBA PRACTICĂ 

I.   PROBA SCRISĂ  

1.      Determinarea constantelor fizice.

2.      Determinarea impurităților chimice  i biologice.

3.      Metode cromatologice folosite în controlul medicamentelor.

4.      Spectrofotometria de absorbție UV – VIS  i IR.

5.      Modificările constantelor biochimice în anomaliile metabolismului glucidic.

6.      Anomaliile metabolismului proteic  si variațiile fiziopatologice ale constantelor de laborator.

7.      Explorări biochimice în gastroenterologie.

8.      Modificarea constantelor de laborator în afecțiuni hepato – biliare  si corelațiile clinice.

9.      Explorări biochimice în nefrologie .

10.  Produse alimentare cu rol de protecție .

11.  Modificările constantelor biochimice în anomaliile metabolismului lipidic.

12.  Necesitățile nutritive ale omului sănătos în alimentația rațională.  

13.  Biotransformarea. Relația dintre locul biotransformării  si locul de acțiune a toxicului. Relații matematice ale cineticii biochimice.  

14.  Toximaniile  si dopingul.  

15.  Relații între propietățile fizico-chimice ale elementelor si combinațiilor lor  i acțiunea toxică a acestora. 

16.  Relații între propietățile fizico-chimice ale substanțelor organice si acțiunea toxică a acestora.

17.  Toxicologia medicamentelor care induc tendința la suicid sau abuz.

18.  Expertiza toxicologică.

19.  Metodologia, normele  si reglemnentările în vigoare privind autorizarea medicamentelor noi  

20.  Valabilitatea farmacologică.Factorii care influențează profilul farmacologic (farmacocinetic, farmacodinamic  si farmacotoxicologic).  

II.  PROBA PRACTICĂ  

1.      Analiza calitativă  si dozarea componentelor din pulberi compuse.  

2.      Controlul cantitativ al substanțelor active din colire si soluții injectabile.

3.      Controlul calitativ  si cantitativ al substanțelor active din soluții  si suspensii.

4.      Controlul calitativ  si cantitativ al substanțelor active din comprimate.

5.      Determinarea glicemiei.

6.      Determinarea transaminazelor serice  si valoarea lor diagnostică în laborator clinic.

7.      Explorarea funcțională renală.

8.      Cercetarea clinico - toxicologică a substanțelor toxice din aer.

9.      Analiza toxicologică a alimentelor  si băuturilor .

10.  Screening de medicamente.

11.  Screening de metale, anioni  si pesticide.

12.  Determinarea toxicității acute.

13.  Demonstrarea unei acțiuni farmacodinamice.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 

1.      Corneliu Baolescu, Elena Curea – Controlul medicamentelor, Editura Didactică  si Pedagogică, Bucuresti, 1083  

2.      Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică  i Pedagogică, Bucuresti, Editia I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) si Editia a II-a, 2009;  

3.      Cristea A.N. – Bioetica cercetării  stiințifice pe animale de experiență, farmacia, 3,1997  

4.      Leucuța Sorin – Farmacocinetica în terapia medicamentoasă, Editura Medicală, Bucuresti, 1989  

5.      Agenția Națională a Medicamentului, Buletin informativ, I,1, 1999, pag. 29-67  

6.      Sionovici M., Cârstea A., Vlădescu C. – Cercetarea farmacologică  si prospectarea medicamentelor, editura Medicală, Bucuresti, 1983  

7.      Denisa Mihele – Biochimie Clinică, Compendiu , Editura Medicală, Bucuresti, 1997

8.      Denisa Mihele – Biochimie Clinică, Metode de laborator , Editura Medicală, Bucuresti, 1998

9.      Denisa Mihele – Chimie Sanitară , Editura Excelsior, Bucuresti, 1998  

10.  Marțian Cotrau, Lidia Popa, Teodor Stan, Nicolae Preda, Maria Kincses-Ajtaj – Toxicologie, Editura Didactică  si Pedagogică, Bucuresti, 1991  

11.  Dan Bălălău – Toxicologia substanțelor medicamentoase organice de sinteză, Editura Tehnoplast Company, Bucuresti 1997