TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea CHIRURGIE TORACICĂ 

12.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

Probele I si II se vor alege din întreaga problematică a specialității. 

III.   PROBA PRACTICĂ

1.      Pleurotomia minimă.

2.      Pleurotomia cu rezecție de coastă.

3.      Toracoscopia.

4.      Mediastinoscopia.

5.      Traheostomia.

6.      Toracotomia axilară.

7.      Toracotomia anterolaterală.

8.      Toracotomia posterolaterală.

9.      Toracofrenolaparotomia.

10.  Sternotomia.

11.  Toracoplastia superioară clasică.

12.  Toracoplastia osteoplastică.

13.  Toracopleuroplastia.

14.  Decorticarea pleuropulmonară.

15.  Pneumonectomia dreaptă.

16.  Pneumonectomia stângă.

17.  Pleuropneumonectomia dreaptă.

18.  Pleuropneumonectomia stângă.

19.  Lobectomia superioară dreaptă.

20.  Lobectomia medie.

21.  Lobectomia inferioară dreaptă.

22.  Lobectomia superioară stângă.

23.  Lobectomia inferioară stângă.

24.  Bilobectomia medioinferioară.

25.  Bilobectomia mediosuperioară.

26.  Culmenectomia.

27.  Lingulectomie tipică.

28.  Rezecția pulmonară atipică.

29.  Rezecția segmentului apical superior drept.

30.  Rezecția segmentului apical superior stâng.

31.  Rezecția segmentului apico-dorsal superior drept.

32.  Rezecția segmentului apico-dorsal superior stâng.

33.  Rezecția segmentului Fowler drept.

34.  Rezecția segmentului Fowler stâng.

35.  Rezecția piramidei bazale drepte.

36.  Rezecția piramidei bazale stângi.

37.  Rezecții combinate în plămânul drept.

38.  Rezecții combinate în plămânul stâng.

39.  Rezecții asociate în plămânul drept  

40.  Rezecții asociate în plămânul stâng.

41.  Tehnici de sutură a bontului bron ic.

42.  Procedee chirurgicale de rezecție traheală  i traheo-bron ică.

43.  Procedee chirurgicale de bronho-anastomoză.

44.  Procedee chirurgicale de bronhoplastie (Wedge bronchial resection).

45.  Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar.

46.  Procedee chirurgicale în deformațiile de perete toracic.

47.  Rezecția costală.

48.  Parietectomie toracică pentru leziuni maligne  i procedee plastice de reconstrucție parietală.

49.  Rezecția parțială  i totală de stern, procedee plastice de reconstrucție sternală.

50.  Suturile parenhimului pulmonar.  

51.  Procedee chirurgicale în voletele toracice.

52.  Timectomia.

53.  Glomusectomia  si simpactectomia pericarotidiană.

54.  Esomiotomia extramucoasă pe cale toracică  si abdominală.

55.  Diverticulectomia esofagiană.

56.  Esofagoplastia cu tub gastric Gavriliu.

57.  Esofagoplastia cu ileo-colon drept.

58.  Esofagoplastia cu colon stâng.

59.  Esofagoplastia cu colon transvers.

60.  Transpoziția intratoracică a stomacului.

61.  Gastrostomia.

62.  Pericardectomia.

63.  Procedee de pericardoplastie.

64.  Fereastra pericardo-pleurală.

65.  Fereastra pericardo-peritoneală.

66.  Frenorafiii, frenoplicaturi si frenoplastii diafragmatice.

67.  Rezecția mu chiului diafragm.

68.  Rezecția înaltă a diafragmului.

69.  Procedee chirurgicale în herniile hiatale.

70.  Procedee de sutură vasculară.

71.  Sutura plăgilor cardiace.

72.  Procedee de drenaj în chirurgia toracică.  

73.  Procedee chirurgicale în sindromul Raynaud (scalenectomia, rezecția coastei cervicale, rezecția coastei I).

74.  Procedee chirurgicale în emfizemul pulmonar difuz.

75.  Chirurgia toracică video-asistată în maladiile pulmonare.

76.  Chirurgia toracică video-asistată în maladiile pleurale.

77.  Chirurgia toracicî video-asistată în maladiile tumorile mediastinale.

78.  Tehnici de transplant pulmonar (unilateral, bilateral, cord-pulmonar).