TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICĂ 

Aprobată cu Nr.R.L.2595/26.03.2012

11.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE

III. PROBA PRACTICĂ 

I-II. PROBELE CLINICE 

La cele două probe clinice, cazurile vor fi alese din tematica de alergologie  si imunologie clinică: 

1.      Rinite alergice intermitente  si persistente. Sindromul rinită alergică si astm coexistent.

2.      Rinosinuzite alergice. Polipoza nazală. Rinoadenoidită cronică / vegetații adenoide.  

3.      Astmul alergic la adult si copil. Astmul alergic la categorii speciale de pacienți (gravide, vârstnici, sportivi etc). Astmul de efort.  

4.      Astmul cu hipersensibilitate la aspirină si alte antiinflamatoare nesteroidiene neselective COX. Astmul cu hipersensibilitate la sulfiți.

5.      Astmul alergic ocupațional.

6.      Aspergiloza bronhopulmonară alergică.

7.      Pneumonia eozinofilică acută si cronică. Sindromul Löffler.

8.      Eozinofiliile. Sindromul eozinofilie-mialgie si sindromul hipereozinofilicsidiopatic.

9.      Pneumonii de hipersensibilizare (alveolite alergice extrinseci).

10.  Sindromul de tuse cronică. Fibroza chistică. Dischinezia ciliară primară.

11.  Conjunctivite alergicesintermitente si persistente. Keratoconjunctivita vernală.

12.  Keratoconjunctivita atopică. Keratoconjunctivita sicca.

13.  Conjunctivita giganto-papilară. Blefaroconjunctivita alergică de contact.

14.  Urticaria acută si cronică. Urticaria alergică. Urticaria autoimună. Urticaria din parazitoze.  

15.  Urticaria la factori fizici (dermografică, la rece, tardivă la presiune, solară etc). Tipuri speciale de urticarie (urticaria colinergică, aquagenică si de contact). Crioglobulinemii.

16.  Urticaria pigmentosa. Mastocitoza sistemică. Vasculite urticariene.

17.  Boala serului si sindroame de tip boala serului. Boli autoinflamatoare.

18.  Eritemul fix medicamentos. Eritemul polimorf. Eritemul nodos.  

19.  Angioedemul fără urticarie asociată. Angioedemul dobândit histaminergic si nonhistaminergic.

20.  Dermatita / eczema atopică: etipatogenie, manifestări clinice.

21.  Dermatita / eczema atopică: diagnostic pozitiv, diagnostic diferențial si tratament.  

22.  Dermatita de contact alergică la metale, la adezivi, răsini si aditivi din cauciuc, la medicamente,sindusă de plante.

23.  Alergocosmetologie. Dermatita fotoalergică si fototoxică.

24.  Dermatita de contact alergică ocupațională.

25.  Dermatita herpetiformă. Boli gastrointestinale eozinofilice. Boala celiacă.

26.  Alergia alimentarăsigE- mediată si non-IgE- mediată. Sindromul de alergie orală.  

27.  Reacții de hipersensibilitate la aditivi alimentari.sintoleranțe alimentare cu mecanisme biochimice. Alimente care conțin constituenți chimici vasoactivi.

28.  Anafilaxia alergică mediatăsigE.

29.  Anafilaxia alergică non-IgE-mediată.

30.  Anafilaxia nonalergică.

31.  Anafilaxia asociată cu factori fizici si anafilaxiasidiopatică. Alergia la latex si la lichid seminal.

32.  Reacții de hipersensibilitate la înțepături desinsecte (venin) si la mu cături de artropode.  

33.  Alergii medicamentoase mediatesigE si non-IgE-mediate. Reacții adverse medicamentoase prin alte mecanisme de hipersensibilitate. Noțiuni de farmacovigilență.  

34.  Reacții de hipersensibilitate la anestezice si miorelaxante, la plasmă si substituenți plasmatici. Anafilaxia perioperatorie.

35.  Reacții de hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene si analgezice.  

36.  Reacții de hipersensibilitate la substanțe de radiocontrastsiodate. Reacții de hipersensibilitate asociate dializei.

37.  Reacții de hipersensibilitate la antihipertensive, agenți fibrinolitici si anticoagulante.  

38.  Reacții de hipersensibilitate la antibiotice si chimioterapice. Reacții de hipersensibilitate la vaccinuri.

39.  Reacții de hipersensibilitate la anticonvulsivante si medicamente de uz psihiatric.  

40.  Reacții de hipersensibilitate lasinsulină, antidiabetice orale. Reacții de hipersensibilitate la antineoplazice.  

41.  Hipogamaglobulinemia comună cu expresie variabilă (CVID), deficitul selectiv desigA si altesimunodeficiențe primare predominant umorale.simunodeficiențe primare combinate ale celulelor T si B,simunodeficiențele primare ale celulelor fagocitare si alte sindroame desimunodeficiență primară bine definite.simunodeficiențele primare cu hiper-IgE.

42.  Angioedemul ereditar si altesimunodeficiențe prin deficite ale sistemului complement.

43.  Lupusul eritematos sistemic. Lupusulsindus medicamentos. Sindrom anti-fosfolipidic.

44.  Artrita reumatoidă. Spondilita anchilozantă si alte spondilartropatii.

45.  Sindromul Sjögren. Boala mixtă a țesutului conjunctiv. Sindroame overlap.

46.  Polimiozita si dermatomiozita. Scleroza sistemică.  

47.  Sindromul Churg-Strauss. Poliarterita nodoasă si alte vasculite primare. Purpura Henoch-Schönlein. Poliangeita microscopică. Sindromul Behçet. Vasculita crioglobulinemică. Vasculite secundare. Sarcoidoza. Granulomatoza Wegener si alte afecțiuni granulomatoase.  

48.  Endocrinopatii autoimune. Tiroidita autoimună. Boala Graves. Miastenia gravis si sindromul miastenic Lambert-Eaton. Scleroza multiplă, sindromul Guillain-Barré si neuropatiisindusesimunologic. Afecțiuni hematologice autoimune. Afecțiuni dermatologice buloase cu mecanism autoimun.  

49.  Hepatita autoimună. Ciroza biliară primitivă. Colangita sclerozantă. Boala Crohn si colita ulceroasă.  

50.  Glomerulonefrite cu mecanism autoimun si prin complexesimune. Sindromul Goodpasture. Nefritesinterstițiale acute prin hipersensibilitate medicamentoasă.

II.  PROBA PRACTICĂ de Alergologie sisimunologie Clinică  

1.      Teste cutanate alergologice prick la alergene de mediu

2.      Teste cutanate alergologice prick la alergene alimentare

3.      Teste cutanatesintradermice (medicamente, veninuri, ser autolog)

4.      Teste cutanate alergologice patch

5.      Teste cutanate alergologice prick sau patch la medicamente  

6.      Identificarea pe baza aspectelor morfologice a polenurilor si plantelor polenizatoare, a surselor de aeroalergene de origine animală sau fungică

7.      Teste fizice sausimunochimice pentru determinarea expunerii la aeroalergene

8.      Determinare PEF prin peak flow-metrie

9.      Probe funcționale ventilatorii (spirometrie)

10.  Probe funcționale ventilatorii post-bronhodilatator

11.  Teste de provocare nazală/conjunctivală cu alergene

12.  Teste de provocare alimentară si medicamentoasă

13.  Teste de provocare la efort, teste de provocare cu agenți fizici  

14.  Teste alergologice la alergene ocupaționale

15.  Imunoterapie specifică cu extracte alergenice standardizate

16.  Utilizarea trusei de urgență în alergologie  

17.  DeterminareasigE totale serice prin metode rapidesimunocromatografice, prin nefelometrie sau alte metode cantitative

18.  DeterminareasigE specifice serice prin metode semicantitative si cantitative

19.  Determinarea anticorpisigG serici antigen-specifici

20.  Determinarea componentelor sistemului complement,sinclusiv C1-INH

21.  Teste screening de laborator pentrusimunodeficiențe primare umorale si celulare  

22.  Teste de laborator avansate / de cercetare pentrusinvestigareasimunodeficiențelor si Teste screening de laborator pentrusimunodeficiențele dobândite

23.  Teste de laborator pentru determinarea autoanticorpilor

24.  Teste de laborator pentru determinarea complexelorsimune circulante

25.  Teste de laborator pentru determinarea crioproteinelor

26.  Testesimunologice screening sau avansate care pot fi utilizate pentru transplantare

27.  Determinărisimunologice de markeri serologici tumorali

28.  Determinărisimunologice de markeri serologici virali

29.  Determinărisimunologice de markeri serologici bacterieni

30.  Determinărisimunologice de markeri serologici parazitari

31.  Electroforeza proteinelor serice,simunoelectroforeza,simunograma  

32.  Deteminări de subseturi ale celulesimune, de mediatori celulari, de markeri serici aisinflamației

33.  Hemoleucograme la pacienți cu patologiesimuno-alergică

34.  Investigații biochimice la pacienți cu patologiesimuno-alergică

35.  Exudate faringiene si nazale, analiza sputei

36.  Uroculturi la pacienți cu patologiesimuno-alergică  

37.  Testesimunologice ale sistemului reproductiv, coproculturi, examene coproparazitologice

38.  Explorărisimagistice la pacienți cu patologiesimuno-alergică

39.  Examene citologice în produse biologice la pacienți cu patologiesimuno-alergică

40.  Examene anatomopatologice sisimunohistochimice în patologiasimuno-alergică