TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE CLINICĂ

13.11.2013 / Ministerul Sănătății

 

I. PROBA SCRISĂ

II. PROBA PRACTICĂ 

I.PROBA SCRISĂ

1.      Variabilitatea farmacologică

2.      Factorii care influențează biodisponibilitatea medicamentelor

3.      Factorii care influențează profilul farmacologic al medicamentelor  

4.      Particularități ale profilului farmacologic ( farmacocinetic, farmacodinamic  si farmacotoxicologic) la nou născut, copil, vârstnic  si femeia gravidă.  

5.      Particularități ale profilului farmacologic în insuficiențele căilor de epurare a medicamentelor  

6.      Reacții adverse la medicamente  si patologia medicamentoasă

7.      Medicamente contraindicate în sarcină  si lactație

8.      Interacțiuni medicament-medicament, medicament-aliment  si medicament-alcool  

9.      Incompatibilități in vitro ( în seringă  si sacii de perfuzie) medicament-medicament  si medicament-recipient  

10.  Criterii  si metode de supraveghere  si monitorizare a farmacoterapiei.

11.  Optimizarea posologiei pe criteriul farmacocinetic

12.  Profilul farmacocinetic al medicamentelor monitorizate pe criteriul farmacocinetic.

13.  Farmacoterapia bolilor aparatului cardio - vascular

14.  Farmacoterapia bolilor aparatului respirator

15.  Farmacoterapia bolilor aparatului digestiv

16.  Farmacoterapia bolilor aparatului uro-genital

17.  Farmacoterapia bolilor sângelui

18.  Farmacoterapia inflamației bolilor reumatice

19.  Farmacoterapia bolilor metabolice

20.  Farmacoterapia dezechilibrelor electrolitice  si acido-bazice

21.  Farmacoterapia durerii

22.  Farmacoterapia bolilor neurologice

23.  Farmacoterapia bolilor psihice

24.  Farmacoterapia bolilor infecțioase, parazitare  si micotice

25.  Farmacoterapia hormonală  

II.  PROBA PRACTICĂ  

1.      Comentarea tratamentului medicamentos pentru un caz calinic dat, în cadrul tematicii indicate la proba scrisă.  

2.      Individualizarea unei scheme farmacoterapeutice în funcție de polipatologia asociată

3.      Calculul dozelor în funcție de parametrii biometrici  si clearence-ul creatininei  

4.      Optimizarea posologiei pe baza “ dozei – test”  si concentrației plasmatice a medicamentului dozată la pacient.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 

1.      Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacția) – Farmacie clinică, Ed. Medicală, Bucuresti, Vol. I (2006) – Farmacia clinică în farmacia de comunitate;  

2.      Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică  si Pedagogică, Bucuresti, Editia I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) si Editia a II-a, 2009;  

3.      Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacția) – Tratat de Farmacologie, Ed. Medicală, Bucuresti, 2005 sau 2006;  

4.      Dobrescu D.  si colaboratorii - Memomed, Ed. Minesan, Bucuresti, 2006.

5.      *** - Agenda Medicală, Ed.Medicală, Bucuresti, 2006.