Publicatie de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști - sesiunea  15 mai-21 iunie 2019

29.03.2019 / Ministerul Sanatatii

 

Ministerul Sănătății organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști.

Pentru această sesiune pot depune dosare de înscriere candidații care finalizează până
la data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică și practică efectuată în vederea obținerii
atestatelor de studii complementare, în condițiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările și completările ulterioare.
Examenele se vor desfășura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul
Sănătății, prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005, în care s-a efectuat pregătirea.

Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepția probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiții minime de promovare (calificativ admis/respins). În cazul în care la una din probele de examen nu
se obține nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media
finală minimă de promovare a examenului pentru obținerea atestatelor de studii
complementare este 7,00.

Înscrierea candidaților la examen se va face în perioada 01 -15 aprilie 2019 inclusiv.
Dosarele de examen pot fi depuse sau transmise prin servicii poștale, la Centrul de Resurse
Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, sediul din Str. Bodești nr. 1, sector 2,
București, cu excepția atestatelor în Acupunctură, Api-Fito-Aromaterapie, Asistența medicală
de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structuri UPU, Farmacie
homeopată, Homeopatie și Implantologie.
Înscrierile pentru atestatele în Acupunctură, Api-Fito-Aromaterapie, Asistența
medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structuri UPU,
Farmacie homeopată, Homeopatie și Implantologie se fac în aceeași perioadă, respectiv în
perioada 01-15 aprilie 2019 inclusiv, prin Direcțiile de Sănătate Publică din centrele
universitare în care s-a făcut pregătirea pentru atestatele respective: București, Cluj-Napoca,
Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Direcțiile de sănătate publică care vor efectua aceste înscrieri, vor completa on-line la
adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidații înscriși, până la data de 18
aprilie 2019, ora 16,00.

Tabelele originale cu candidații înscriși, însoțite de adresa oficială se vor transmite
prin poștă până la data de 22 aprilie 2019, pe adresa Centrului de Resurse Umane în Sănătate
Publică al Ministerului Sănătății, Str. Bodești nr. 1, sector 2, București. Tabelele vor cuprinde următoarele rubrici:
DSP Nume,
prenume
Atestatul Data și
locul
nașterii
(localitate,
județ)
Gradul
profesional
medic
dentist/speci
alist/primar
Specialitatea
(se va
completa
numai pentru
medicii
specialisti
sau primari)
Unitatea
de
încadrare /
județ
Centrul de
examen
(în care s-a
efectuat
pregătirea)
C.N.P. Nr.
chitanței
de plată a
taxei de
examen
Solicită
atestatul
la DSP
Nr.
Telefon
contact

Candidații vor fi înscriși în tabele cu numele și prenumele corect conform actului de identitate în termen de valabilitate, utilizând caracterele diacritice: Ă,Î,Â,Ș,Ț.
Întreaga responsabilitate privind respectarea condițiilor de participare a
candidaților la examen, revine direcțiilor de sănătate publică menționate.
Arondarea candidaților pe atestate de studii și centre universitare medicale va fi
comunicată în ziua de 03 mai 2019, pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Concursuri și
examene naționale.
Listele candidaților al căror dosar de înscriere este admis, precum și președintele de comisie, locul, data și ora de prezentare la examen, se vor afișa la data de 13 mai 2019 pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica - Concursuri și examene naționale.

La aceste examene se pot prezenta:

1) Pentru atestatul în Ultrasonografie generală

- medicii specialiști sau primari, precum și absolvenții facultăților de medicină cu
drept de exercitare a profesiunii de medic, care au absolvit programele de studii
complementare în ultrasonografie generală cu durata de pregătire de 6 luni (conform
prevederilor Ordinului MS nr. 418/2005). Cele 6 luni de pregătire, structurate pe două nivele,
pot fi efectuate în două module a câte 3 luni (3 luni curs teoretic urmat de 3 luni de activitate
practică individuală), pe durata cărora cursantul va efectua minimum 300 examinări, sub
directa supervizare a unui medic desemnat pentru acest tip de activitate de către responsabilii
naționali sau pe centre universitare ai programului. Medicii rezidenți confirmați în specialități
în al căror curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie generală cu
durata de 3 luni (echivalent nivel I), vor putea susține examenul pentru obținerea atestatului
în ultrasonografie generală după absolvirea programului de ultrasonografie generală nivel II
(3 luni), urmat ulterior confirmării ca medic specialist, având durata totală de pregătire 6 luni;
Medicii confirmați specialiști în specialitățile radiologie și imagistică medicală,
medicină nucleară și gastroenterologie care au efectuat pregătire în ultrasonografie generală
conform curriculei de rezidențiat, sunt abilitați să exercite activitatea de ultrasonografie
generală, fără susținerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile Ordinului MS
nr. 418/2005.
Examenul va consta din trei probe:
- prima probă practică pe bolnav (eliminatorie, nota minimă de promovare - 6,00);
- proba teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri multiple,
tip complement simplu, din tematică;
- a doua probă practică de patologie ecografică pe videocasetă.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/3355/23.08.2006.

2) Pentru atestatul în Ultrasonografie obstetricală și ginecologică

- medicii specialiști sau primari obstetrică-ginecologie care au urmat o pregătire, cu
durata de 3 luni (6 saptamani – nivel I si 6 saptamani – nivel II), în centrele universitare
medicale acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare.
Medicii confirmați rezidenți în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror
curriculum de pregătire este prevăzut modulul de ultrasonografie obstetricală și ginecologică
cu durata de 6 săptămâni (echivalent nivel I), vor putea susține examenul pentru obținerea
atestatului în ultrasonografie obstetricală și ginecologică numai după confirmarea ca medic
specialist și absolvirea programului de ultrasonografie obstetricală și ginecologică nivel II (6
săptămâni);
Examenul va consta din patru probe:
- proba practică - eliminatorie (calificativ admis/respins) de recunoaștere a unui
element de anatomie ecografică fetală, anomalie fetală sau anatomie ginecologică
(imagini furnizate de comisie);
- proba scrisă tip grilă, cu 100 întrebări;
- proba practic㠖 de examinare a unui caz obstetrical sau ginecologic, formată din două
probe notate separat:
a. evidențierea și recunoașterea unui organ matern (ficat, splină, rinichi, colecist,
vezică urinară);
b. evidențierea și recunoașterea unor elemente fetale (inclusiv biometrie fetală) sau
ale aparatului genital feminin, cu recunoașterea elementelor de patologie;
- probă practic㠖 de elaborare a unui buletin ecografic după examinarea unui caz
obstetrical.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/1069/25.06.2006.

3) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică ginecologică.

- medicii specialiști sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat un program de
pregătire teoretică și practică cu durata de 3 luni în centrele universitare medicale acreditate
prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare, care au efectuat
ulterior finalizării pregătirii un număr de minimum 50 intervenții chirurgicale laparoscopice,
ca prim operator sub supravegherea unui medic cu competentă/atestat în chirurgie
laparoscopică ginecologică.
Examenul va consta din:
- probă scrisă (test din tematica teoretică de pregătire)
- probă clinic㠖 examen oral cu descrierea unor tehnici chirurgicale specifice pentru
afecțiunea posibil de tratat laparoscopic;
- probă practică (probă de abilități/manualitate) – este probă practică pe simulator, din
baremul de tehnici, manevre, instrumentar, aparatură;
- probă practic㠖 participare la o intervenție chirurgicală (ca prim operator).
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire și aprobate de conducerea MSP sub nr. EN/6935/23.11.2006.

4) Pentru atestatul in Histeroscopie

- medicii specialiști sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire
prin curs teoretic și stagii practice, cu durata de 6 săptămâni (trei module a două săptămâni),
în Centrele Universitare Medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și
Tg.Mureș, centre acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare.
Medicii confirmați rezidenți în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror
curriculum de pregătire este prevăzut modulul de histeroscopie, vor putea susține examenul
în baza acestui modul, numai după confirmarea ca medic specialist și parcurgerea unui
program de pregătire complementar în domeniul histeroscopie, cu durata de două săptămâni.
Examenul va consta din două probe:
- probă teoretică (subiecte sau test grilă) – eliminatorie, cu nota minimum 7.00 ;
- probă clinică (o histeroscopie diagnostică sau operatorie).
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1600/2006.

5) Pentru atestatul in Colposcopie.

- medicii specialiști sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire
prin curs teoretic cu durata de 6 săptămâni (3 module de cate 2 săptămâni fiecare), în centre
universitare medicale acreditate prin Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara, urmat de un
stagiu practic în care au efectuat minimum 300 de colposcopii sub supravegherea unui medic
având această competentă/atestat.
Medicii confirmați rezidenți în specialitatea obstetrică-ginecologie în al căror
curriculum de pregătire a fost prevăzut modulul de colposcopie (curs teoretic), vor putea
susține examenul numai după confirmarea ca medic specialist, pe baza pregătirii efectuate în
modulul din rezidențiat și a stagiului complementar ulterior cu durata de 2 săptămâni, în care
au efectuat minimum 300 de colposcopii sub supravegherea unui medic având această
competentă/atestat și a avizului responsabilului național de program.
Examenul va consta din patru probe:
- probă scris㠖 trei subiecte dezvoltate general sau test grilă;
- probă oral㠖 trei subiecte din tematica modulelor de pregătire;
- probă practic㠖 caz clinic;
- probă de laborator (citotest, examen anatomo-patologic, interpretare markeri).
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremele practice cuprinse în
programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.

6) Pentru atestatul în Tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată/“Fertilizare in vitro”

- medicii specialiști sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au
efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare
medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările și completările ulterioare
(București, Cluj-Napoca), pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

7) Pentru obținerea atestatului în Medicină materno-fetală

- medicii specialiști sau primari în specialitatea obstetrică-ginecologie care au
efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare
medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare
București, Cluj-Napoca, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din patru probe:
- proba teoretică scrisă tip grilă cu 100 întrebări din tematica cursului predat.
- proba practic㠖 de recunoaștere a unei anomalii fetale (imagini furnizate de
comisie).
- proba practică de examinare a unui caz obstetrical cu risc și stabilirea conduitei
materno-fetale.
- proba practică de interpretare a unui buletin de diagnostic prenatal (dublu sau triplu
test, cariotip, buletin ultrasonografic obstetrical complet).
Probele și tematica programei de pregătire au fost aprobate de conducerea MSP sub
nr.EN/6935/23.11.2006.

8) Pentru obținerea atestatului în Gineco-oncologie

- medicii specialiști sau primari obstetrică-ginecologie care au efectuat o pregătire
teoretică și practică cu durata de 1 an în centrele universitare medicale acreditate prin ordinul
MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca și TârguMureș, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB .
Examenul va consta din două probe: - proba scrisă și proba practică.

9) Pentru atestatul în Cardiologie intervențională

- medicii specialiști sau primari în specialitatea cardiologie care au absolvit programul
de pregătire (curs și stagii practice) aprobat prin OMS 296/2010, cu durata de 2 ani în centre
universitare medicale acreditate: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.
Examenul va consta din trei probe:
- probă scris㠖 test grilă;
- probă clinic㖠examen clinic/proba abilități/manualități;
- probă practic㠖 proba operatorie;
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.

10) Pentru atestatul în Cardiologie pediatrică

- medicii specialiști sau primari în specialitatățile cardiologie sau pediatrie care au
absolvit programul de pregătire (curs și stagii practice) aprobat sub nr. RA/51/2012, organizat
în 4 module cu durata de 2 ani, în centre universitare medicale acreditate: București, ClujNapoca, Târgu Mureș și Timișoara.
Examenul va consta din patru probe:
- I probă scrisă ;
- II - IV trei probe practice, conform prevederilor curriculare aprobate;
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremele practice cuprinse în programa
de pregătire aprobată.

11) Pentru atestatul în Echocardiografie generală

- medicii specialiști sau primari în specialitățile Cardiologie, Medicină internă,
Pediatrie, ATI sau Medicină de urgență care au absolvit 2 cursuri teoretice cu durata de 2 luni
(începători și avansați) în centre universitare medicale acreditate de Ordinul MS nr. 418/2005
cu modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, urmate
de un stagiu practic de o lună în care au efectuat minimum 200 ecocardiograme M și
bidimensionale, precum și 50 echo-Doppler sub supravegherea unui medic având
competență/atestat în ecocardiografie generală.
Medicii confirmați specialiști cardiologie care au efectuat pregătire în
echocardiografie generală conform curriculei de rezidențiat, sunt abilitați să exercite
activitatea de echocardiografie generală, fără susținerea examenului de atestat, în
conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare.
Examenul va consta din trei probe:
- probă practică (eliminatorie – nota minimă 7,00);
- probă teoretică scrisă, sub formă de test grilă, cu 50 întrebări cu răspunsuri multiple;
- probă practic㠖 interpretare trasee (echo-M si bidimensional și echo-Doppler).
Tematica de examen este cea din “Viața Medical㔠nr.12/26.03.1993.

12) Pentru atestatul în Ecocardiografie transesofagiană (specială)

- medicii specialiști sau primari în specialitățile Cardiologie sau ATI care au
obținut competența/atestatul în echocardiografie generală și au urmat o pregătire prin curs și
stagiu practic într-un laborator de ecocardiografie transesofagiană, sub supravegherea șefului
de laborator, în total 2 luni, în centre universitare medicale acreditate de Ordinul MS nr.
418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca, Iași și
Timișoara.
Pentru înscrierea la acest examen, candidații vor depune la dosar și copia xerox a
atestatului /competenței în Ecocardiografie generală, sau a certificatului de abilități obținute
anterior.
Examenul va consta din următoarele probe: - probă scrisă și două probe practice din
tematica programei de pregătire.

13) Pentru atestatul în Ecografie vasculară

- medici specialiști sau primari în specialitatățile Cardiologie, Medicină
internă, Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, Chirurgie vasculară, Chirurgie
cardiovasculară, care au efectuat curs și pregătire practică cu o durată de 3 luni în centrele
universitare medicale acreditate de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, potrivit prevederilor curriculare
aprobate de MSP.
Examenul va consta din următoarele probe:
- probă practică de abilități/manualități – eliminatorie – caz clinic de explorat;
- probă scris㠖 tip grilă;
- probă practică de interpretare a unor imagini (foto, casetă video, CD)
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/3355/23.08.2006.

14) Pentru atestatul în Ecografie endocrină

- medicii specialiști sau primari, în specialitatea endocrinologie, care au efectuat 3
module de câte 10 zile în decursul unui an, în centrele universitare medicale acreditate de
ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca,
Iași și Timișoara și care au efectuat un minim de 1000 echografii ale glandelor endocrine, sub
îndrumarea unui medic având competență/atestat în ecografie endocrină.
Medicii confirmați specialiști endocrinologie care au efectuat pregătire în ecografie
endocrină conform curriculei de rezidențiat, sunt abilitați să exercite activitatea de ecografie
endocrină, fără susținerea examenului de atestat, în conformitate cu prevederile ordinului MS
nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
- probă scrisă
- probă practică
Tematica de examen este cea aprobată în anul 1999.

 

15) Pentru atestatul în Sexologie

- medicii specialiști și primari în specialitățile endocrinologie, dermatovenerologie,
psihiatrie, urologie, obstetrică-ginecologie și medicină de familie, care au efectuat pregătire
teoretică și practică 4 module a câte 3 săptămâni, în centrele universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare (București, ClujNapoca, Craiova, Iași și Timișoara).
Examenul constă din două probe:
- probă scrisă
- probă practică
Probele se vor susține din tematica programei analitice de pregătire.

16) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă diagnostică

- medicii specialiști sau primari în specialitățile gastroenterologie și chirurgie generală
care au efectuat curs teoretic cu durata de 6 săptămâni în centrele universitare medicale
acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București,
Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Craiova, atestat prin certificate eliberate de UMF-urile
organizatoare, continuat cu un stagiu practic de 18 săptămâni (total 6 luni de pregătire), în
care au efectuat minimum 200 endoscopii digestive superioare, 100 sigmoidoscopii flexibile,
50 colonoscopii, 30 scleroterapii / bandări viscerale / hemostaza altor leziuni nonvariceale,
asistarea la minimum 50 de polipectomii și tehnici de hemostază în hemoragii inferioare, sub
supravegherea unui medic primar gastroenterologie cu competență/atestat in endoscopie
digestivă de minimum 3-5 ani, din centrele universitare medicale acreditate.
Medicii confirmați specialiști gastroenterologie care au efectuat pregătire în
endoscopie digestivă conform curriculei de rezidențiat, sunt abilitați să exercite activitatea de
endoscopie digestivă diagnostică, fără susținerea examenului de atestat, în conformitate cu
prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare.
Examenul va consta din următoarele probe:
- probă scrisă;
- probă orală, constând din interpretare de caz pe casetă video;
- proba practic㠖 eliminatorie, nota minimă 7.00, (manevrarea endoscopului pentru
endoscopia digestivă superioară și inferioară diagnostică).
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/5583/28.05.2007.

17) Pentru atestatul în Endoscopie digestivă terapeutică

- medicii specialiști sau primari în specialitățile gastroenterologie și chirurgie generală
care au efectuat curs teoretic cu durata de 4 săptămâni în centrele universitare medicale
acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București,
Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, atestat prin certificat eliberat de UMF, continuat cu un stagiu
practic de 20 săptămâni - 400 ore pregătire modulară într-un spital universitar sub îndrumarea
directă a unui medic primar gastroenterolog cu atestat în endoscopia digestivă terapeutică de
cel puțin 5 ani (total 6 luni de pregătire); în cadrul pregătirii practice se vor efectua minimum
500 endoscopii digestive superioare diagnostice și terapeutice, 200 colonoscopii diagnostice
și terapeutice și 50 ERCP, confirmate de medicul primar gastroenterologie sub îndrumarea
căruia a efectuat pregătirea practică.
Pentru înscrierea la examen, medicii specialiști și primari în specialitatea
gastroenterologie precum și medicii specialiști și primari în specialitatea chirurgie generală
vor depune în dosar și copia xerox a atestatului/competenței în endoscopie digestiva
diagnostică.
Excepție fac medicii specialiști gastroenterologie, confirmați ulterior sesiunii octombrie
2002 și care au efectuat și promovat modulul de endoscopie digestivă diagnostică în cadrul
specializării prin rezidențiat, care vor atașa copia certificatului de abilități în endoscopie
digestivă terapeutică.
Examenul va consta din următoarele probe:
- Probă practică (o intervenție terapeutică asistată de comisia de examen) – este
eliminatorie, nota minimă de promovare este 7,00, iar responsabilitatea cu privire la
securitatea pacientului supus procedurii va fi asumată de către președintele comisiei.
- Probă teoretică scrisă.
- Probă orală constând în interpretare de casetă.
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/5583/28.05.2007

18) Pentru atestatul in Endoscopie digestivă diagnostică pediatrică

- medicii specialiști sau primari în specialitatea pediatrie sau chirurgie pediatrică care
au efectuat curs și pregătire practică cu durata de 4 luni în centrele universitare medicale
București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, centre acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu
modificările și completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe: - proba scrisă și proba practică din tematica
programei de pregătire.

19) Pentru atestatul în Alergologie și imunologie pediatrică

- medicii specialiști și primari în specialitatea pediatrie care au efectuat pregătire prin
cursuri și stagii practice cu durata de 3 luni, în centrul universitar Iași, acreditat conform
aprobării conducerii Ministerului Sănătății nr. NB/7976/2015.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă
- o probă practic㠖 examenul clinic și de abilități/manualități.

20) Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază sau nivel II, tehnici avansate

1. Pentru atestatului în Chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază
- medicii specialiști sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat
programul cu durata de 6 săptămâni însumând 180 de ore pregătire teoretică și practică în
centre universitare medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările și
completările ulterioare: București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș
și Timișoara, acreditate conform aprobării conducerii Ministerului Sănătății nr.
NB/1197/2015.
Medicii confirmați specialiști chirurgie generală ulterior sesiunii octombrie
2002, sunt abilitați să exercite activitatea de chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază,
în baza certificatului de medic specialist, fără susținerea examenului de atestat, în
conformitate cu prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MS sub nr. NB/1197/2015.

2. Pentru atestatul în Chirurgie laparoscopică nivel II – tehnici avansate
- medicii specialiști sau primari în specialitatea chirurgie generală care au efectuat
programul cu durata de 8 săptămâni însumând 240 de ore pregătire teoretică și practică în
centre universitare medicale acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările și
completările ulterioare: București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Târgu Mureș
și Timișoara, acreditate conform aprobării conducerii Ministerului Sănătății nr.
NB/1197/2015.
- anterior înscrierii pentru obținerea acestui atestat, este necesară obținerea atestatului
în chirurgie laparoscopică nivel I sau a certificatului de abilități echivalent, urmat de
parcurgerea programului de pregătire teoretică și practică de nivel II – tehnici avansate.
Pentru înscrierea la acest examen, candidații vor depune la dosar copia xerox a
atestatului în chirurgie laparoscopică nivel I – tehnici de bază obținut anterior sau copia
certificatului de abilități în chirurgie laparoscopică nivel I, obținut în baza modulului efectuat
în rezidențiat.
Examenul va consta pentru ambele atestate din două probe: - probă scrisă și probă
practică din tematica programei de pregătire.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MS sub nr. NB/1197/2015.

21) Pentru atestatul în Chirurgie oncologică

- medicii specialiști sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire
teoretică și practică cu durata de un an în centrele universitare medicale acreditate conform
prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București,
Cluj-Napoca și Timișoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de UMF sau
SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe: - proba scrisă și proba practică.

22) Pentru atestatul în Chirurgie hepatică și transplant hepatic/Chirurgie hepatobilio-pancreatică:

- medicii specialiști sau primari chirurgie generală care au efectuat o pregătire
teoretică și practică cu durata de un an în centrele universitare medicale acreditate prin
ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca,
Iași Timișoara, pregătire atestată prin certificat eliberat de UMF sau SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe: - proba scrisă și proba practică, din tematica
pregătirii efectuate.

23)Pentru atestatul în Chirurgie pediatrică laparoscopică- nivel I (tehnici de bază)

- medicii specialiști și primari în specialitățile chirurgie pediatrică și chirurgie și
ortopedie pediatrică, care au efectuat care au efectuat programul cu durata de 6 săptămâni
însumând 120 de ore pregătire teoretică și practică în centre universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, Craiova, Iași
și Timișoara, acreditate conform aprobării conducerii Ministerului Sănătății nr.
NB/1197/2015.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și
- o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

24) Pentru atestatul în Chirurgie artroscopică

- medicii specialiști sau primari în specialitatea ortopedie-traumatologie care au
efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 18 luni, în centrul universitar
medical București, acreditat prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

25) Pentru atestatul în Ecografia aparatului locomotor

- medicii specialiști sau primari Neonatologie, Recuperare, medicină fizică și
balneologie, Reumatologie, Medicină sportivă, precum și medicii specialiști sau primari
Ortopedie-Traumatologie și Ortopedie pediatrică (conform ord. MS nr. 403/2009), care
au efectuat o pregătire teoretică și practică cu durata de 6 luni în centre universitare medicale
acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București,
Cluj-Napoca.
Examenul va consta din două probe: - proba scrisă și proba practică.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr.
EN/5731/23.10.2006.

26) Pentru atestatul în EEG

- medicii specialiști și primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,
neurochirurgie, psihiatrie și psihiatrie pediatrică, care au efectuat pregătire cu durata de 3 luni
prin curs și stagiu practic, în Centrul Universitar Medical București, timp în care au efectuat
minimum 200 trasee EEG atestate de șeful secției respective.
Examenul va consta din două probe - proba teoretică scrisă și proba practică, din
tematica pregătirii efectuate.

27) Pentru atestatul în EMG

- medicii specialiști și primari în specialitatea neurologie, neurologie pediatrică,
neurochirurgie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, reumatologie precum și recuperare, medicină
fizică și balneologie, care au efectuat pregătire de 3 luni prin curs și stagiu practic, în Centrul
Universitar Medical București, timp în care au efectuat minimum 100 examinări EMG
atestate de șeful secției respective.
Examenul va consta din două probe - probă teoretică scrisă și probă practică, din
tematica pregătirii efectuate.

28) Pentru atestatul în Ultrasonografie Doppler-cerebrală.

- medicii specialiști sau primari în specialitățile neurologie, neurologie pediatrică și
neurochirurgie, care au efectuat un modul de curs de 40 ore – 2 săptămâni în Centrul
Universitar București prevăzut de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare, și ulterior un stagiu practic în care au efectuat minimum 100 examinări
ultrasonografice Doppler, atestate de către șeful secției în care își desfășoară activitatea.
Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă și o probă practică din tematica
pregătirii efectuate. Ambele probe sunt eliminatorii, nota minima de promovare fiind 7.00.
Tematica de examen însumează noțiunile teoretice și baremurile practice cuprinse în
programa de pregătire.

29) Pentru atestatul în Endoscopie bronșică

- medicii specialiști sau primari în specialitățile pneumologie, chirurgie toracică,
A.T.I., medicină de urgentă, și ORL care au efectuat curs și pregătire practică cu durata de 3
luni în endoscopie bronșică, în Centrul Universitar Medical București, conform ordinului MS
nr. 418/2005, sau în Centrele Universitare Medicale Cluj-Napoca, Iași și Timișoara conform
aprobării Nr. IB/8272/2009.
Medicii specialiști pneumologie și chirurgie toracică confirmați ulterior sesiunii
octombrie 2002, pot susține examenul pentru obținerea atestatului în endoscopie bronșică pe
baza pregătirii efectuate ca modul în rezidențiat.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

30) Pentru atestatul în Explorări funcționale respiratorii speciale

- medicii specialiști și primari pneumologie care au absolvit programul pentru
obținerea acestui atestat cu durata de 2 luni în Centrul Universitar Medical București;
- medicii specialiști și primari confirmați în alte specialități prevăzute de ordinul MS
nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare, care au absolvit programul de
pregătire cu durata de 3 luni.
Medicii specialiști pneumologie confirmați ulterior sesiunii octombrie 2002, au în
competența profesională standard a specialității această abilitate, fără examen.
Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă și o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.

31) Pentru atestatul în Managementul general clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii - Somnologie- (nivel I și II)

- medicii specialiști sau primari în specialitățile: Pneumologie, Cardiologie, Medicina
internă, Medicina Muncii, Neurologie, Pediatrie, Psihiatrie sau ORL care au efectuat
pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 7 luni și două săptamâni, în centrele
universitare acreditate, conform aprobării conducerii Ministerului Sănătății
nr.CSA/1588/2011.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă
- o probă practic㠖interpretare raport poligrafie/polisomnografie/terapie.

32) Pentru atestatul în Tomografie computerizată (CT)

- medicii specialiști sau primari în specialitatea radiologie și imagistică medicală, care
au absolvit un curs de 3 luni în acest domeniu, în centrele universitare medicale acreditate
(București, Cluj-Napoca, Craiova și Târgu Mureș)
- medicii specialiști radiologie și imagistică medicală care au promovat examenul de
medic specialist ulterior sesiunii octombrie 2002 și care au efectuat pregătirea de trei luni ca
modul in rezidențiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
- proba scrisă sub formă de test grilă, cu 50 întrebări, cu răspunsuri multiple. Notarea se
face prin adițiune de puncte și transformare in note (ex. maximum 50 puncte = nota
10);
- o probă practică reprezentată de analiza filmelor a două cazuri: unul de neuro și unul
de corp;
Tematica de examen este cea din “Viata Medicala” nr.35/30.08.1991.

33) Pentru atestatul în Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM)

- medicii specialiști și primari radiologie și imagistică medicală cu atestat/competență
în tomografie computerizată, absolvenți ai cursului IRM cu durata de 3 luni, în centrele
universitare medicale acreditate (București, Craiova, Iași și Târgu Mures).
- medicii confirmați specialiști radiologie și imagistică medicală ulterior sesiunii
octombrie 2002 cu atestat/competență în tomografie computerizată și care au efectuat
pregătirea de trei luni în IRM ca modul în rezidențiat, conform ordinului MS nr. 418/2005 cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru înscrierea la acest examen, candidații vor depune la dosar copia xerox a
atestatului /competenței în CT obținute anterior.
Examenul va consta din două probe:
-proba teoretic㠖 grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru
fiecare întrebare, durata o oră;
-proba practică .
Tematica de examen a fost aprobată în februarie 2003.

34) Pentru atestatul în Senologie imagistică

- medicii specialiști și primari radiologie și imagistică medicală, absolvenți ai unui
curs de minimum o lună (4 săptămâni), cu diploma eliberată de UMF-urile din centrele
universitare medicale prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și cu adeverință de practică
pentru minimum 50 mamografii și 30 ecografii de sân.
Examenul va consta din două probe:
- proba teoretic㠖 grilă cu întrebări cu răspunsuri multiple (50) un punct pentru
fiecare întrebare, durata o oră;
- proba practică.
Tematica de examen a fost aprobată în februarie 2003.
35) Pentru atestatul în Managementul Serviciilor de Sănătate
-medicii specialiști sau primari precum și farmaciștii specialiști sau primari, care au
parcurs un program de pregătire de l2 module cu durata de câte o săptămână în centrele
universitare medicale acreditate prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Oradea, Târgu Mureș și Timișoara.
-medicii specialiști sau primari care au obținut diploma de master în Managementul
serviciilor de sănătate, ca urmare a programelor de pregătire desfășurate prin catedrele de
sănătate publică și management din centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS
nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare, cu durata de pregătire de minim l an
(două semestre) atestată prin diplomă de masterat eliberată de UMF-urile din aceste centre.
Examenul va consta din două probe: probă scrisă și probă orală (prezentarea unei lucrări
personale), din tematica pregătirii efectuate.

36) Pentru obținerea atestatelor în:Audiologie, Chirurgie endoscopică O.R.L. și Laser în O.R.L.

- medicii specialiști sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire prin
cursuri și stagii practice cu durata de 3 luni în domeniul atestatului solicitat în centrele
universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare.
Medicii confirmați specialiști O.R.L. începând cu sesiunea octombrie 2002, au în
competența profesională standard a specialității aceste abilități, fără examen.
Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă și o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.
37) Pentru atestatul în Foniatrie
- medicii specialiști sau primari în specialitatea O.R.L. care au efectuat pregătire prin
cursuri și stagii practice cu durata de 6 luni, în centrul universitar medical București, acreditat
de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările și completările ulterioare.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

38) Pentru atestatul în Medicină aerospațială

- medicii specialiști sau primari confirmați într-o specialitate medicală sau în
specialitatea medicină de familie precum și medicii de medicină generală cu drept de
exercitare a profesiunii de medic, care au urmat o pregătire prin curs și stagii practice cu
durata de un an în Centrul Universitar Medical București, pregătire atestată prin certificat
eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă și o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.

39) Pentru obținerea atestatelor în: Homeopatie, Acupunctură, Apiterapiefitoterapie-aromaterapie pentru medici și respectiv Farmacie homeopată pentru farmaciști

a). Medicii care îndeplinesc condițiile stabilite de ordinul MS nr.418/2005 cu
modificările și completările ulterioare, și care au efectuat pregătire în centrele universitare
prevăzute prin norma menționată, pregătire atestată de SNSPMPDSB, după cum urmează:
- acupunctur㠖 3 module a câte 3 săptămâni;
- homeopatie - 3 module a câte 3 săptămâni sau 2 ani (10 luni/an – curs de week-end);
- apiterapie-fitoterapie-aromaterapie – 4 module a câte 2 săptămâni
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică.
Tematica de examen este cea aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/1160/27.06.2006.
b). Farmaciștii care îndeplinesc condițiile stabilite prin ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările și completările ulterioare, și care au efectuat pregătire atestată de SNSPMPDSB
după cum urmează:
- farmacie homeopat㠖 1 modul de 3 săptămâni și respectiv 1 modul de 2 săptămâni (în
total 5 săptămâni)
Examenul va consta din două probe: - o probă scrisă si o probă practică din tematica
pregătirii efectuate.

40) Pentru atestatul în Îngrijiri paliative

- medicii specialiști/primari confirmați într-o specialitate clinică inclusiv medicină de
familie, precum și medicii de medicină generală cu drept de exercitare a profesiunii de medic,
care au efectuat pregătire prin curs, a 12 module cu durata de câte o săptămână în centrele
universitare acreditate de ordinul MS nr.418/2005 cu modificările și completările ulterioare
(București, Brașov) , pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica cursului.

41) Pentru atestatul în Implantologie

- medicii dentiști care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice, în total 21 săptămâni
(18 săptămâni curs teoretic și 3 săptămâni pregătire practică), pregătire atestată prin certificat
eliberat de SNSPMPDSB sau UMF-urile acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara.
Examenul va consta din două probe: - proba scrisă și o probă practică.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub
nr.EN/3355/23.08.2006.

 

42) Pentru atestatul în Inhalo-sedarea prin amestec inhalator cu protoxid de azot și oxigen, în medicina dentară

- medicii dentiști cu drept de liberă practică și medicii specialiști în specialități
medico-dentare care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice modulare cu durata de
9 luni, în centrul universitar București, acreditat conform aprobării conducerii Ministerului
Sănătății nr. CV/1915/2012, pregătire atestată prin certificat eliberat de SNSPMPDSB.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă
- o probă practic㠖 din tematica pregătirii efectuate.

43) Pentru atestatul în Utilizarea terapeutică și chirurgicală a laser-ilor în medicină dentară

- medicii specialiști și primari în specialități medico-dentare, precum și medicii dentiști cu
drept de exercitare a profesiei care au efectuat 3 module de pregătire în total 2 săptămâni,
efectuate conform prevederilor ordinului MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare în centrul universitar Timișoara și atestată prin certificat eliberat de UMF
Timișoara.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

44) Pentru atestatul în Litotriție extracorporală

- medicii specialiști sau primari în specialitatea urologie care au efectuat pregătire prin
cursuri și stagii practice cu durata de 1 lună, în centrele universitare medicale acreditate de
ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, Cluj-Napoca,
Oradea, Târgu Mureș, Timișoara.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.

45) Pentru atestatul în Asistență medicală de urgență prespitalicească

- medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialiști sau primari
anestezie și terapie intensivă, pediatrie și medicină de familie care au efectuat o pregătire
teoretică și practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale acreditate prin
ordinul MS nr. 418/2005 și ordinul MS nr. 403/2009: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași,
Oradea, Târgu Mureș, Timișoara și Arad, pregătire atestată prin certificat eliberat conform
prevederilor ordinului MS nr. 403/2009.
Examenul pentru obținerea atestatului de studii complementare în asistența medicală
de urgență prespitalicească va consta din 3 probe:
a. O probă scrisă;
b. Două probe practice din domeniul specialităților medicale și traumă;
Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis,
candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.
Acest examen se desfășoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente de
simulare avansată;
Proba scrisă se va desfășura concomitent, va începe la aceeași oră, în toate centrele de
examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr.EN/12528/2008

46) Pentru atestatul în Asistență medicală de urgență pentru structurile de primiri urgențe

- medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, medicii specialiști sau
primari anestezie și terapie intensivă, pediatrie și medicină de familie, posesori ai atestatului
de studii complementare in Asistență medicală de urgență prespitalicească, sau
atestate/competențe în urgențe prespitalicești/ urgențe medico-chirurgicale, care au efectuat o
pregătire teoretică și practică cu durata de 6 luni în centrele universitare medicale acreditate
prin ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare și ordinul MS nr.
403/2009: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Targu Mureș, Timișoara și Arad,
pregătire atestată prin certificat eliberat conform prevederilor ordinului MS nr. 403/2009.
Examenul pentru obținerea atestatului de studii complementare în Asistență medicală
de urgență pentru structurile de primiri urgențe, va consta din 3 probe:
a. O probă scrisă;
b. Două probe practice din domeniul specialităților medicale și traumă;
Fiecare dintre cele 3 probe este considerată eliminatorie. Pentru a fi declarat admis,
candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7.00 pentru fiecare probă în parte.
Acest examen se desfășoară în centrele de pregătire care au în dotare echipamente de
simulare avansată;
Proba scrisă se va desfășura concomitent, va începe la aceeași oră, în toate centrele de
examinare. Testele utilizate în centrele de examinare vor fi identice.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MSP sub nr. EN/12528/2008

47) Pentru atestatul în Endocrinologie pediatrică

- medicii specialiști sau primari în specialitățile Endocrinologie sau Pediatrie, care au
efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 6 luni, în centrele universitare
medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare:
București, Cluj-Napoca, Iași și Târgu Mureș.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

48) Pentru atestatul în Ecografia musculoscheletală în Reabilitarea medicală

- medicii specialiști sau primari în specialitățile Medicina fizică și de reabilitare,
Medicina sportivă, Reumatologie, Chirurgie plastică și reparatorie, respectiv OrtopedieTraumatologie, care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 12 luni, în
centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și
completările ulterioare: București.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

49) Pentru atestatul în Electromiografia în Reabilitarea medicală

- medicii specialiști sau primari în specialitățile Medicina fizică și de reabilitare,
Medicina sportivă, respectiv Neurologie, care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii
practice cu durata de 12 luni, în centrul universitar medical acreditat de ordinul MS nr.
418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

50) Pentru atestatul în Terapia durerii în Reabilitarea medicală

- medicii specialiști sau primari în specialitatea Medicina fizică și de reabilitare care
au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 12 luni, în centrul universitar
medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare:
București.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

51) Pentru atestatul în Electrofiziologie cardiacă intervențională

- medicii specialiști sau primari în specialitatea Cardiologie care au efectuat pregătire
prin cursuri și stagii practice cu durata de 11 luni, în centrele universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, ClujNapoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara.
Examenul va consta din trei probe:
- o probă scrisă
- o probă practică din tematica pregătirii efectuate
- evaluarea log-bookului de proceduri efectuate de candidat.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

52) Pentru atestatul în Stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile

- medicii specialiști sau primari în specialitatea Cardiologie care au efectuat pregătire
prin cursuri și stagii practice cu durata de 12 luni, în centrele universitare medicale acreditate
de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările ulterioare: București, ClujNapoca, Iași, Târgu Mureș, Timișoara și Brașov.
Examenul va consta din trei probe:
- o probă scrisă
- o probă practică din tematica pregătirii efectuate
- evaluarea log-bookului de proceduri efectuate de candidat.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

53) Pentru atestatul în Ultrasonografia aparatului urinar la adult

- medicii specialiști sau primari în specialitățile: Anestezie și terapie intensivă, Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice, Geriatrie și gerontologie, Medicina de familie, Medicina
de urgență, Medicina internă, Nefrologie, Urologie și medicii de medicină generală cu drept
de liberă practică, care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 2 luni,
în centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și
completările ulterioare: București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Timișoara.
Examenul va consta din trei probe:
- o probă scrisă
- o probă practică din tematica pregătirii efectuate
- proba pe casetă video.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. FB/951/2018

54) Pentru atestatul în Medicina de călătorie

- medicii specialiști sau primari în specialitățile prevăzute în curriculumul de pregătire
al programului, care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 4 luni, în
centrele universitare medicale acreditate de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și
completările ulterioare: București și Constanța.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. SP/12519/2018

55) Pentru atestatul în Radiologia intervențională diagnostică-nivel I-tehnici bază

Pentru atestatul în Radiologia intervențională terapeutică-nivel II- avansat
- medicii specialiști sau primari în specialitatea Radiologie și imagistică medicală,
care au efectuat pregătire prin cursuri și stagii practice cu durata de 6 luni în centrul
universitar medical acreditat de ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările și completările
ulterioare: București.
Examenul va consta din două probe:
- o probă scrisă și o probă practică din tematica pregătirii efectuate.
Tematica programei de pregătire a fost aprobată de conducerea MS sub nr. SP/2595/2019 2

56) Pentru obținerea unor atestate pentru care sunt necesare echivalări sau aprobări ale Ministerul Sănătății:

-Medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști sau primari care au efectuat
pregătirea prin cursuri postuniversitare organizate de Universitățile de Medicină și Farmacie
din centrele de pregătire acreditate și sub îndrumarea responsabililor de program acreditați,
sau prin programe de pregătire aprobate de Ministerul Sănătății, în domenii care nu se
regăsesc în prezenta publicație, dar sunt cuprinse în prevederile ordinului MS nr. 418/2005 cu
modificările și completările ulterioare, vor depune sau transmite prin servicii poștale dosarele
de examen, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, sediul
din Str. Bodești nr. 1, sector 2, București.
-Medicii, medicii dentiști si farmaciștii specialiști sau primari care au efectuat cursuri
și stagii de pregătire în străinătate, având cuprinsul curricular și durata de pregătire
corespondente, în domenii similare celor prevăzute de ordinul MS nr. 418/2005 cu
modificările și completările ulterioare și care necesită echivalarea acestora, vor depune sau
transmite prin servicii poștale dosarele de examen, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate
Publică al Ministerului Sănătății, sediul din Str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

DOSARELE DE EXAMEN PENTRU TOATE CATEGORIILE DE ATESTATE VOR CUPRINDE:

 cerere de înscriere în care se va preciza denumirea atestatului precum și centrul
universitar medical în care se dorește susținerea examenului, conform pregătirii
efectuate (se va menționa data și locul nașterii – necesare eliberării atestatului,
precum și un număr de telefon de contact). În cerere se va preciza și Direcția de
Sănătate Publică la care solicită transmiterea atestatului;
 copia diplomei de medic/medic dentist/farmacist;
 copia certificatului de medic/medic dentist/farmacist specialist sau primar;
 copia Certificatului de Membru al organizației profesionale de profil, cu viza valabilă
pentru anul în curs, în condițiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, Republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
 copia actului de identitate (BI/CI), în termen de valabilitate;
 copii ale documentelor de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 certificate din care să rezulte absolvirea cursurilor de pregătire, eliberate de
autoritățile competente, conform celor prevăzute pentru fiecare atestat (copii xerox).
Pentru medicii specialiști care au efectuat pregătirea ca modul obligatoriu în
rezidențiat, o copie xerox a modulului din carnetul de rezident, precum și a primei
pagini a carnetului.
 adeverințe sau caracterizări care să ateste efectuarea stagiilor practice și a numărului
de examinări prevăzute pentru fiecare tip de atestat (unde este cazul);
 pentru atestatele care se pot obține numai ulterior unei pregătiri confirmate printr-un
alt atestat, (ex: ecocardiografie transesofagiană, IRM, endoscopie digestivă
terapeutică, chirurgie laparoscopică nivel II-tehnici avansate), candidații vor depune și
copia xerox a atestatelor menționate, obținute anterior;
 adeverința de la locul actual de muncă din care să reiasă funcția și gradul profesional,
cu menționarea specialității și a numărului ordinului de confirmare în gradul
profesional;
 chitanța de plată a taxei de 400 lei, achitată pe numele candidatului prin mandat
poștal sau O.P., în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar -
Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, Nr 1-3, sector 1, București, cod:
010024. La locul pentru corespondență se va menționa Taxa participare examen
atestate.
Listele candidaților al căror dosar de înscriere este admis, precum și președintele
de comisie, locul, data și ora de prezentare la examen, pentru toate atestatele, vor fi
afișate la data de 13 mai 2019 pe site-ul Ministerului Sănătății www.ms.ro, la rubrica -
Concursuri și examene naționale.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU TOȚI CANDIDAȚII

-Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse.
Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea
următoare.
-Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se
vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, nu se vor regăsi în
listele candidaților.
-Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința
secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook