eMedic.ro      


Fondat 2001     |                     Site dedicat informarii medicilor.                   |      English


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Forum  Librarie  |  Contact

Decizia 17/02.04.2009 : Metodologie restituire taxe examene

25.05.2009 / CNPDS

 

Având în vedere:

În temeiul

Prevederilor art.12 din OMS nr. 1093/07.09.2006 privind aprobarea Regulamentului de Organizare al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, directorul general prof. univ. dr. Ioanel SINESCU - numit in baza OMS nr. R2/05.01.2009, emite urmatoarea:

D E C I Z I E

Art. 1. - Incepand cu data prezentei, taxele percepute de C.N.P.D.S.B. pentru inscrierea/participarea la cursuri, concursuri si examene se restituie in procent de 100% in urmatoarele situatii:

  1. Taxa pentru inscriere si participare la concurs/examen se restituie la cererea titularului numai in conditiile in care dosarul de inscriere a fost respins - nu a indeplinit conditiile prevazute de lege respectiv de metodologia de desfasurare a examenului;

  2. Taxa pentru inscriere si participare la cursurile organizate de C.N.P.D.S.B. (cursuri de educatie medicala continua sau studii complementare) se restituie daca persoana care doreste sa se retraga depune cerere in acest sens inainte de inceperea cursului.

Art. 2. - Incepand cu data prezentei, taxele percepute de C.N.P.D.S.B. pentru inscrierea/participarea la cursuri, se restituie la cererea titularului in procent de 75% in situatia în care acesta nu s-a putu prezenta la forma de pregatire, din motive întemeiate care nu sunt din vina acesteia (îmbolnavire, accident, deces, misiune în interes de serviciu, etc.).

Art. 3. - Termenul de depunere a solicitarilor de restituire a taxelor in conditiile art. 1 si art. 2 la prezenta decizie este de maxim 30 de zile de la inceperea cursului, respectiv desfasurarea concursului/examenului. Orice solicitare dupa termenul de 30 de zile se respinge.

Art. 4. - Serviciile Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar, cu atributii în domeniu, au obligatia de a informa operativ participantii cu ocazia organizarii diferitelor forme de pregatire, respectiv a concursurilor/examenelor privind continutul prezentei decizii.

Art. 5. - Serviciul financiar-contabilitate va duce la îndeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Art. 6. - Prezenta Decizie anuleaza prevederile Deciziei107/31.07.2006 si intra in vigoare la data de 02.04.2009.

DIRECTOR GENERAL,

Prof. univ. dr. Ioanel SINESCU

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2009