Documente pentru un medic care dorește să profeseze în străinătate.

09.04.2012 / CMB

 

Daca un medic roman doreste sa profeseze in strainatate, trebuie sa solicite si sa i se elibereze mai multe documente de la Colegiului Medicilor din România:

1. Dacă medicul în cauză este membru al Colegiului Medicilor din România i se va elibera un Certificat Profesional Curent de către Colegiul Medicilor teritorial unde medicul este înscris.

2. Daca medicul în cauză nu este membru al Colegiului Medicilor din România, i se va elibera o adeverință, prin care se va certifica faptul că nu este membru CMR. Pentru eliberarea adeverinței este necesară depunerea următoarelor documente:

- cerere tip (click pentru a o descarca )
- copie legalizată diplomă de licență.
- copie legalizată acte de identitate (carte de identitate/pașaport)- pentru cetățenii români
- traducere legalizată acte de identitate (carte de identitate/pașaport) – pentru cetățenii străini
- declarație pe proprie răspundere prin care se certifică faptul că medicul a practicat (sau nu a practicat) medicina pe teritoriul României.

Documentele vor fi depuse la sediul Colegiului Medicilor din Romania, sau trimise prin posta/curierat cu confirmare la adresa:

Colegiul Medicilor din Romania
Bulevardul Timisoara nr. 15, cod postal 061303
Sector 6, Bucuresti , Romania
in atentia Dept Avizari-Acreditari