eMedic.ro                                                         Site dedicat informării medicilor .


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Contact

 

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE MEMBRU AL CMR - pentru medicii deja inscrisi in CMMB 

- acte necesare -

1. Cerere personalizata - se elibereaza la Departamentul Imagine
2. Copie dupa Certificatul de casatorie / divort - in cazul schimbarii numelui
3. Copie dupa Ordinul de confirmare a gradului profesional (rezident/specialist / primar)
4. Copie dupa Certificatele de Competente, atestate sau supraspecializari obtinute
5. Copie dupa Diploma de Doctor in Stiinte medicale
6. Adeverinta U.M.F. de grad didactic (asistent, profesor, etc)
7. Copie dupa Decizia de cercetator
8. Adeverinta de la locul de munca (functia, vechimea în activitatea medicala, plata cotizatiei CMMB)
9. Copie dupa chitantele sau ordinele de plata a cotizatiei CMMB (pentru persoanele care platesc personal aceasta cotizatie)
10. Certificatul de sanatate tip A5 cu viza Psihiatrie ( in original), valabil 3 luni - de la unitatile acreditate de DSPMB - vezi lista alaturata
11. Copie dupa Buletinul de Identitate / Carte de identitate
12. Copie dupa Decizia de pensie - in cazul pensionarii
13. Copie dupa Certificatul de Inregistrare al cabinetului (pentru CMI / SRL)
14. Copie dupa Asigurarea de Malpraxis si copie dupa chitanta platii Asigurarii de Malpraxis

Certificatul de membru devine operativ numai dupa încheierea Asigurárii de Ráspundere civilá.

Medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370 exercita profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, avizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv

Directia de Sanatate publica nu mai elibereaza Autorizatii de libera practica, acestea nemaifiind necesare conform noii legislatii .


©2007 Sarom SRL