eMedic.ro                                                         Site dedicat informării medicilor .


   Acasă  |  Examene  |  Avizări  |  Jobs  |  Postuniversitar  |  Articole  |  Legislație  |  Aparatura medicala  |  Links  |  Contact

 

În temeiul aprobarii MSP nr. EN/5818/ 1.06.2007, începând cu aceeasi data, CNPDSB elibereaza adeverinte privind parcurgerea, în cadrul specializarii prin rezidentiat, a unor module similare, total sau partial, cu unele programe de studii complementare pentru obtinerea de atestate, potrivit prevederilor ord. MS nr. 418/2005. Drepturile si obligatiile aferente acestor abilitati fac parte integranta din competenta profesionala standard a medicilor cu specializarile respective.

13.06.2007 / CNPDSB

 

Va rugam sa consultati inaintea oricarui demers, prevederile ordinului 418/2005, Anexa I, Anexa VI (click aici).
      Adeverintele mentionate nu au ca obiect echivalarea unor module de pregatire, comune intre prima si a 2-a specialitate.
      Adeverintele se elibereaza numai medicilor specialisti, confirmati prin ordin al ministrului sanatatii publice, nu si medicilor rezidenti aflati in cursul specializarii.

Documente necesare obtinerii adeverintei:

      1. Cerere tip pentru eliberarea adeverintei (descarca model de aici)
      2. Copie a carnetului de rezident cu modulul respectiv consemnat ca promovat, semnat si parafat de responsabilul de modul sau de îndrumatorul de rezidentiat.
      3. Copie a ordinului de confirmare ca medic specialist.
      4. Copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania.
      5. Adeverinta semnata si parafata de responsabilul de modul sau de îndrumatorul de rezidentiat, prin care se confirma autenticitatea datelor din carnetul de rezident.
      6. Dovada achitarii taxei de 35 RON în contul CNPDSB.

În cazul în care modulul respectiv a fost efectuat în cadrul modulului de baza al specializarii si nu a fost consemnat distinct în carnetul de rezident, este suficienta adeverinta obtinuta de la responsabilul de modul sau de la îndrumatorul de rezidentiat, alaturi de ordinul de confirmare ca medic specialist, certificatul de membru al CMR si documentul de plata a taxei.

Cei în drept se vor adresa Dr. Adrian Nedelciu, seful Serviciului Atestate, programe de pregatire complementara, din cadrul CNPDSB. Alte detalii la telefon/fax 021-255.55.44

 


www.LaMedic.ro : Site dedicat informarii medicale .

©2007 Sarom SRL