Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca salariile primite de medicii rezidenti pentru munca desfasurata in perioada rezidentiatului nu vor fi restituite. în situația în care medicul rezident nu își respectă obligația asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă.

26.02.2015 / Înalta Curte de Casație și Justiție

 

Comunicat privind deciziile pronunțate în recurs în interesul legii în ședința din 16 februarie 2015

Înalta Curte de Casație și Justiție

Biroul de Informare și Relații Publice

C O M U N I C A T

În ședința din 16 februarie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat 2 recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele soluții:  

Decizia nr.5 în dosarul nr.10/2014                               

Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și, în consecință, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (71) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 și art. 159 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma <cheltuieli de personal> nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca desfășurată în perioada rezidențiatului, iar drepturile salariale încasate nu pot fi restituite cu titlu de cheltuieli ocazionate de pregătirea profesională, în situația în care medicul rezident nu își respectă obligația asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu spitalul în care a desfășurat programul de rezidențiat, chiar dacă o atare clauză ar fi prevăzută în actul adițional la contractul individual de muncă, încheiat în condițiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin.(4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 16 februarie 2015.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .