Viziunea principală a programului Guvernului în domeniul sănătății este construită în jurul cetățeanului si nu a sistemului medical, scopul final fiind acela ca individul să nu se mai deplaseze pentru un act medical de calitate, ci sistemul să fie construit cât mai aproape decetățean.

29.06.2017 / PSD

 

În acest sens, Guvernul susține următoarele investiții și acțiuni: ● Construcția a 8 spitale regionale, dotate cu echipamente de ultimă generație și care vor elimina eforturile financiare și umane pentru deplasarea cetățenilor din țară către București, în speranța unui act medical de calitate. ● 1 spitalrepublican, în București, care va fi organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare, pe toate specialitățile. Desemnarea locatiilor si contractarea studiilor de prefezabilitate pentru toate cele 9 spitale se vor face pana la 31 decembrie 2017. ● Modernizarea spitalelor județene pentru a asigura condiții optime actului medical și pentru a asigura accesul cetățenilorla servicii de sănătate la ei în județ. ● Modernizarea ambulatoriilor de specialitate, a unităților de primiri urgențe precum și a centrelor medicale integrate în scopul tratării cetățeanului cât mai aproape de casă. ● Dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale. Având în vedere răspândirea geografică a localităților și densitatea populației, prin program se va asigura prezența unei ambulanțe în fiecare comună. ● Asigurarea dotării minime a cabinetelor medicilor de familii și includerea acestora în programe de formare profesională, astfel încât să eliminăm fenomenul prin care foarte multi pacienți aglomerează inutil secțiile de primiri urgențe, când de fapt au afecțiuni minore, pentru care artrebuisă se adresemedicilor de familie. Implementarea acestor masuri va conduce la un sistem medical îndreptat spre cetățean, care să nu mai fie nevoit să traverseze țara, să stea la cozi, să cheltuie bani pe transport, cazare, doctori, în speranța unui act medical de calitate. Astfel, Guvernul susține ca actul medical, indiferent de nivelul și complexitatea lui să fie acordat doar în urma respectării ghidurilor și protocoalelor după model european, pentru ca pacientul să beneficieze de untratamentcorect,cuefecteînplanulvindecăriiși îmbunătățiriicalitățiivieții.

1. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE

De cele mai multe ori condițiile din spitalele publice sunt insalubre, fără căldură iarna sau 73 aer condiționat vara, cu mobilier rupt sau învechit, dotate necorespunzător pentru un act medical de calitate. Cetățenii care dispun de venituri preferă spitalele private, unde plătesc toate serviciile, nu pentru că actul medical ar fi mult mai bun, dar pentru că li se oferăcondițiidecazaredecente. Rezultatul acestui proces este convingerea în randul cetatenilor că te internezi cu o boală și ieși de acolo cu încă două și apariția sentimentului de neîncredere în spitalele de stat.

MĂSURI

1. Construcția, cu finanțare din FSDI: ● 8 spitale regionale, organizate ca centre de urgență-excelență, pentru toate specialitățile medicale, inclusiv cu centre de telemedicină regionale sau naționale în funcție de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atât pentru diagnostic, dar și pentru a doua opinie. Descriere: 1.000 paturi, 10 clinici, 1 centru de cercetare, echipamente de ultimă generație. Cartier de locuințe pentru medici și personal, infrastructura de cazare pentru rudele și însoțitorii pacienților (hotel – minim 50 de locuri). Cost: 300 milioane de euro/spital. ● 1 spital republican, în București, care va fi organizat ca centru de urgență-excelență și cercetare, pe toate specialitățile. Descriere: peste 2.500 paturi, 30 clinici, 2-5 centre de cercetare, echipamente de ultimă generație. Adiacent acestui spital, se va construi un campus medical, care va include facilități (școală, grădiniță, magazine etc) pentru cadrele medicale, dar și facilități de cazare pentru însoțitorii bolnavilor. (hotel – minim 2000 de locuri). Cost: 1.1 miliarde euro.

2. Reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea (având în vedere întârzierile majore în pregătirea proiectelor pentru cele 3 spitale regionale și a pericolului pierderii acestor sume): ● Spitale județene – cel puțin 15 ● Ambulatorii de specialitate – cel puțin 150 ● U.P.U. – cel puțin 25 ● Centre comunitare integratemedico-sociale

3. Dotarea fiecărui spital județean cu echipamente de imagistică moderne (cel puțin un CT și RMN), echipamente pentru analize de laborator, paturi pentru arși (6-10 paturi)

4. Dezvoltarea capacității de răspuns pentru Serviciile de Ambulanță și 74 SMURD prin Programul Național de Dotare cu Ambulanțe. ● Înlocuirea treptata a parcului actualde ambulanțe ● 1 ambulanță pentru fiecare comună

5. Întărirea programelor de prevenție prin introducerea obligativității ca orice proiect de reabilitare de școală să includă și reabilitarea cabinetului medical școlar sau de medicină dentară, inclusiv acoperirea deficitului de personal, aprovizionarea cu medicamente și dotarea cu aparatură medicală specifică serviciilor medicale oferite.

6. Încurajarea dezvoltării centrelor de excelență și cercetare medicală, de diagnostic și tratament, pe lângă universitățile și facultățile de medicină care vor putea atrage și specialiști care vor să revină în România.

 

2. CAPACITATE REDUSĂ DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT

6.De cele mai multe ori, pacienții încearcă foarte multe tratamente / consultații la diferiți medici, deoarece nu reușesc să identifice afecțiunea pe care o au, primind diagnostice diferite cu tratamente diferite, conducând fie la acutizarea afecțiunii, fie în anumite situații la deces. Astfel, s-a instituit practica că cel mai bun tratament este trenul spre București sau în străinătate.

7. Dezvoltarea de centre de telemedicină regionale saunaționale în funcție de specialitate, la care se pot conecta centrele medicale, atât pentru diagnostic, cât și pentru a doua opinie, onorariul medicului care deserveste centrul fiind separat de serviciul medical în decontarea serviciilor medicale.

8. Dezvoltarea și implementarea serviciilor e-health la nivel național prin fonduri nerambursabile.

9. Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor netransmisibile cu impact asupra sănătății publice: cancer col uterin, cancer mamar, cancer colo rectal, cancer prostate, cancer pulmonar, diabet zaharat, boli cardio vasculare, boli pulmonare cronice prinfondurinerambursabile.

10. Creșterea capacității de screening preconcepțional și prenatal prin fonduri nerambursabile.

11. Creșterea capacității de screening neonatal pentru depistarea malformațiilor congenitale, risc genetic, erorilor înnăscute de metabolism, deficiențelor senzoriale și fibrozei chistice: screening puls oximetrie, screening genetică, fibroză chistică prin fonduri nerambursabile.

12. Creșterea capacității de screening a bolilor infecțioase transmisibile (inclusiv cu transmitere sexuală): hepatită, HIV, tuberculoză prin fonduri nerambursabile.

13. Elaborarea, finanțarea, implementarea programelor profilactice pentru copii pentru toate ariile terapeutice, prin introducerea consultațiilor obligatorii pentru copii de vârsta 5-9 ani prin rețeaua de medicină școlară sau prin cabinetele de medicina. Un rol important îl va avea dezvoltarea cabinetelor medicale scolare.

3. MEDICAMENTE

13.Sunt considerate fie prea scumpe pentru veniturile populației, în special dacă ne referim la pensionari, fie inaccesibile, dacă vorbim de lipsa medicamentelor de ultimă generație (chiar dacă dispun de venituri, cetățenii nu găsesc medicamente pentru boli autoimune, cancer, hepatita C etc). Rezultatul: cetățenii beneficiari de rețete compensate pentru că nu reușesc să găsească medicamentele sau prețurile acestora sunt foarte mari, fie ajung să plătească integral medicamentele, fie renunță la o parte din ele, fie renunță la unele definitiv, fapt ce conduce la agravarea stării de sănătate. Bolnavii cronici (ex: cancer) fie își procură medicamentele din străinătate, fie renunță la ele, ceea ce conduce la deces.

14. Reducerea cu minim 35% a prețului medicamentelor inovative care șiau pierdut patentulși au înregistrate medicamente generice.

15. Program național prin care, pentru fiecare boală, fiecare pacient va avea la dispoziție un medicament gratuit pentru afecțiunea sa. Deasemenea, pana la 1 august 2017, vom majora pragul pentru medicamente compensate de la 700 la 900 lei aplicat la toate veniturile.

16. Introducerea contractelor pentru programele naționale de tip cost – volum – rezultat (cel mai mic cost – acces egal pentru toți pacienții – plata în funcție de rezultatele terapeutice și/sau îmbunătățirea calității vieții).

17. Realizarea unui buget multianual pentru vaccinurile incluse în planul național, conform OMS.

18. Elaborarea și actualizarea periodică a Catalogului Național al 76 Medicamentelor (care există acum) în vederea asigurării predictibilității pentru pacientși producator.

19. Elaborarea Catalogului Național al Dispozitivelor Medicale și al Materialelor Sanitare (nu există acum), inclusiv cele de ultimă generație, pe specialități / afecțiuni, și a prețurilor maximale, pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, după modelulstatelor dezvoltate din Uniunea Europeană.

20. Introducerea finanțării programului “Inovație în sănătate” prin punerea la dispoziția pacienților a celor mai noi metode terapeutice, biotehnologii cu eficiență ridicată și tratamente din ce în ce mai specializate în vindecarea anumitor maladii, cu un impact semnificativ în rândul populației si asigurarea tratamentelor pacientilor cu boli rare, în vederea creșterii speranței de viață și a îmbunătățirii calității vieții acestora.

21. Reglementarea prin lege și controlulsuplimentelor alimentare.

22. Repornirea și dezvoltarea activității Institutului Cantacuzino pentru asigurarea independenței în domeniul productiei vaccinurilor și nu numai și promovarea unor produse la export, institutul având rol strategic național și regional.

23. Asigurarea pieței cu medicamentele necesare pacientului la momentul nevoii lui.

24. Dezvoltarea Companiei Unifarm, ca principală instituție cu atribuții de import și distribuție a medicamentelor și în vederea asigurării continuității aprovizionării și desfacerii acestora cătrepopulație.

4. RESURSA UMANĂ DE SPECIALITATE

Lipsa cadrelor medicale (medici, asistente, personal auxiliar) a condus la tragedii sau accidente (ex: maternitatea Giulești) sau în anumite situații la decese ale pacienților, pentru că nu au existat cadre medicale să analizeze situația acestora. De asemenea, salarizarea slabă a acestora și tentația unui loc de muncă bine plătit în străinătate conduc la un exod al personalului medical în străinătate. Rezultatul este un sistem medical cu deficit de personal care determina nemulțumirea pacienților și a profesioniștilor din sistem.

25. 0 % impozitpevenit pentru medici.

26. Asigurarea formării unui număr adecvat de categorii de personal medical, cu preponderență pentru acele specialități care înregistrează un deficit.

27. Reformarea rezidențiatului în ceea ce privește admiterea, pregătirea și obținerea calificărilor de specialist.

28. Asigurarea unor condiții mai bune în vederea înființării de cabinete medicale în zonele defavorizate sau în proximitatea unei zone populate de un număr semnificativ de cetățeni care nu beneficiază de acces facil la servicii medicale.

29. Coordonarea activităților de formare, dezvoltarea carierei, stabilirea necesarului pentru toate categoriile de personal medical vor fi făcute de Centrul Național de Resurse Umane în Sănătate, în subordinea Ministerului Sănătății, în colaborare cu Colegiile și Ordinele Profesionale din sănătate și instituțiile academice medicale. Vom avea astfel un Catalog Național al Profesioniștilor din Sănătate care va sta la baza fundamentării necesarului de formare deprofesioniști.

 

5. MAI MULȚI BANI PENTRU PROGRAMELE NAȚIONALE DE SĂNĂTATE

30. Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015-2016.

31. Introducerea unor programe noi, cum ar fi spre exemplu, depistarea bolilor cardio vasculare cu risc major pornind de la patologia hipertensivă (hipertensivul cu valori mari și risc crescut). 32. Stabilirea unui capitol bugetar distinct alocat bolilor rare: spre exemplu: boli ale sângelui, forme de cancer rare sau boli de “granițe”.

33. Debirocratizarea accesului la tratament al pacienților din programele naționale, înțelegând prin aceasta, accesul pacienților la tratamentul adecvat la momentul diagnosticării. Reducerea timpului se va realiza prin desființarea comisiilor și posibilitatea medicului terapeut de a-și alege cea mai bună variantă de tratament pentru pacientulsău.

6. CADRUL INSTITUȚIONAL

34. Constituirea unui Grup Interministerial care va cuprinde specialiști care să evalueze impactul asupra sănătății cetățenilor și asupra sănătății publice a politicilor din alte domenii: educație, mediu, economie, transporturi, etc, în vederea instituirii principiului „Sănătatea populației în toate politicile”.

35. Operaționalizarea și utilizarea Dosarului Electronic al Pacientului care va cuprinde toate datele de sănătate și care va sta la baza Registrelor Naționale pentru fiecare patologie în parte. Această activitate va sta la baza fundamentării transparente și predictibile a sumelor necesare serviciilor medicale și programelor desănătate.

36. Dezvoltarea unui sistem informatic integrat în sistemul de sănătate publică, ca suport pentru sistemul informațional, care să permită interoperabilitatea aplicațiilor informatice existente și viitoare, pe baza unei arhitecturi integratoare, în vederea utilizării eficiente a informațiilor în elaborarea politicilor de sănătate și managementulsistemului.

37. Crearea cadrului instituțional pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor oferite în sistemul de sănătate. Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate va defini standarde minimale de calitate pentru toate categoriile de furnizori de servicii medicale (medicina de familie, ambulator, spitale, instituții medicale de îngrijirepostspitalizare).

38. Adoptarea Legii sănătății cel târziu la 31 decembrie2017

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .