Principalele noutăți prevăzute în proiectul Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în anul 2018

23.02.2018 / CNAS

 

Proiectul Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru ce va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 a fost postat pe site-ul CNAS (www.cnas.ro), în secțiunea dedicată transparenței decizionale.

În aplicarea noutăților din Contractul-cadru, deja anunțate public, acest proiect cuprinde de asemenea o serie de noutăți referitoare la creșterea accesului persoanelor asigurate la servicii și dispozitive medicale, la finanțarea activității furnizorilor de servicii medicale, dar și la gestionarea FNUASS.

Astfel, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi:

·         spirometrie pentru monitorizarea astmului bronșic și bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obținut competență confirmată prin ordin al ministrului sănătății);

·         măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;

·         completare și eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap;

·         completare și eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

Totodată, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecției cu virușii hepatitelor cronice B și C pentru toate categoriile de asigurați (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide și contacții cazurilor diagnosticate).

Diagnosticul precoce al tumorilor mamare și al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc și a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenței medicale spitalicești.

Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultații de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultații/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize și investigații medicale, medicamente și servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).

Documentele pentru obținerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurări de sănătate prin poștă sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I și II ale beneficiarului (nu doar de părinții sau copiii acestuia, ca până acum).

Termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni și pentru alte afecțiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC. Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcție de caracteristicile și nevoile pacienților.

Finanțarea furnizorilor de servicii medicale se modifică astfel:

·         pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita crește la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

·         pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu crește la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);

·         pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanțare a Ministerului Sănătății;

·         pentru consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare;

·         se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice);

·         se introduce valoarea de contract pentru îngrijirile medicale și paliative la domiciliu.

Prin noile norme metodologice se mai reglementează modul în care asigurații vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacanței medicului lor de familie.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .