Camera Deputaților a adoptat, pe 22 mai, Ordonanța de urgență a Guvernului 79/2016 referitoare la reforma în domeniul sănătății, introducând mai multe amendamente potrivit cărora nu vor putea fi manageri de spitale cei care ocupă funcții de conducere în partidele politice, în schimb, aceștia pot fi membri de partid.

22.05.2017 / Agerpres

 

OUG 79/2016 pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a fost adoptată cu amendamente de deputați, cu 176 voturi pentru, 93 împotrivă și 5 abțineri, după ce, anterior, Senatul a respins-o.

Potrivit celor adoptate, nu va putea fi manager de spital cel care ocupă funcții de conducere în partidele politice. În textul inițial al ordonanței, un manager de spital nu putea să fie membru în organele de conducere ale partidelor politice.

Președintele Comisiei pentru sănătate, Florin Buicu, a explicat că acest text era neconstituțional, pentru că unul dintre organismele de conducere ale partidului era Adunarea Generală a membrilor, iar în Constituție este prevăzut dreptul oricărei persoane de a face politică, de a fi membru de partid.

În schimb, reprezentanții USR și PNL, Rareș Tudor Pop și Pavel Popescu, au apreciat că prin acest amendament se politizează funcțiile de conducere ale spitalelor.

Textul adoptat mai prevede că managerul general trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății; să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată; să fie medic în specialitatea sănătate publică și management.

Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a serviciilor de ambulanță județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov se numește prin ordin al ministrului Sănătății.

Alte amendamente adoptate prevăd că Ministerul Sănătății va stabili procedura de organizare a concursurilor de ocupare a acestor posturi, iar autoritățile locale vor aproba criteriile.

Astfel, în cazul spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, condițiile specifice de participare la concursul de ocupare a funcției de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical se aprobă, la propunerea comitetului director, prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz, cu avizul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.

În cazul spitalelor clinice, procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director medical, director cercetare, șef de secție medical, șef compartiment medical, șef de laborator medical, șef birou medical și șef de serviciu medical, inclusiv condițiile de participare la concurs se stabilesc de senatul instituției de învățământ medical superior public în cauză, în colaborare cu Ministerul Sănătății sau autoritatea publică locală, după caz.

Alte prevederi aprobate de deputați se referă la faptul c㠓medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale, mijloacele de transport specializat și altele asemenea, achiziționate centralizat de Ministerul Sănătății, pot fi transmise, fără plată, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și către alți beneficiari, stabiliți de Ministerul Sănătății, repartiția acestora realizându-se prin ordin al ministrului sănătății”.

Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui act normativ.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .