SNMF si FNPMF saluta punerea in dezbatere a Raportului Privind Piata Serviciilor de Asistenta Medicala din Romania si a Activitatilor Conexe Acestora, emis de Consiliul Concurentei

12.05.2017 / SNMF

 

Societatea Națională de Medicina Familie (SNMF) și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) salută punerea în dezbatere a Raportului Privind Piața Serviciilor De Asistență Medicală Din România și a Activităților Conexe Acestora, emis de Consiliul Concurenței și afișat astăzi, 11 mai 2017, în cadrul investigației declanșate în luna mai 2013 pentru cunoașterea pieței serviciilor menționate.

Apreciem ca fiind salutară recomandarea făcută de Consiliul Concurenței în cadrul Raportului menționat ca Guvernul României, Ministerul Sănătății și Casa Naționala de Asigurări de Sănătate, să intervină pentru modificarea actelor normative ce privesc condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în sensul asigurării unei flexibilități a negocierilor, astfel încât aceasta să vină în întâmpinarea nevoilor furnizorilor. Și noi am solicitat în repetate rânduri negocierea reală a serviciilor medicale și flexibilizarea contractelor cu casele de asigurări, pentru a respecta liberalismul profesiei. Clauzele contractului de furnizare a serviciilor medicale în asistența medicală primară, așa cum sunt în prezent prestabilite prin Contractul-cadru, nu lasă loc niciunui fel de negociere, adăugându-se astfel atitudinii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la consultările (și nu negocierile) anuale având ca obiect Contractul-cadru, consultări pe care în prezent CNAS-ul le desfășoară cu organizațiile medicilor de familie, se arată în comunicatul remis presei de către SNMF.

De asemenea, apreciem recomandarea făcută de Consiliul Concurenței ca Ministerul Sănătății să elaboreze reglementări legale care să conducă la identificarea de către consumator a activităților care fac parte din serviciile medicale prestate contra cost în cadrul cabinetelor medicale și la stabilirea în mod unitar, la nivel național, a activităților care fac parte din serviciile medicale prestate contra cost, pe care un cabinet medical le poate desfășura.

”Suntem în concordanță cu sugestia Consiliului Concurenței de a se înființa o bază de date on-line, administrată de Ministerul Sănătății sau de către Direcțiile de Sănătate Publică Județene, care să cuprindă pentru fiecare județ, serviciile medicale prestate contra cost și tarifele aplicate în cadrul unitaților sanitare organizate sub forma cabinetelor medicale.

Vom formula observații și puncte de vedere detaliate și argumentate la Raportul mai sus menționat până la data de 8 iunie 2017, observații și puncte de vedere pe care le vom prezenta și presei.

Așteptam cu interes concluziile raportului și recomandările finale privind elaborarea unor reglementări prin care să se stabilească, la nivel național, o listă exhausivă care să cuprindă serviciile medicale pe care un cabinet medical le poate desfășura contra cost, precum și restul recomandărilor pentru dezvoltarea acestui sector și pentru îmbunătățirea concurenței în domeniu.

Suntem de acord că medicina familiei ar trebui să devină în sfârșit o profesie cu adevărat liberală, în deplină concordanță cu definiția internațională a profesiei de medic de familie, elaborată de Wonca, organizația internațională a medicilor de familie, din care facem parte.

În preajma sărbătoririi zilei internaționale a medicului de familie, apariția acestui studiu vine să confirme importanța profesiei noastre liberale pentru sistemul medical și nevoia de flexibilitate pe piața serviciilor medicale.”

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical Urmărește-ne pe Facebook .